Pressmeddelanden Visa alla 20 träffar

Skogen ger människor ökad livskvalitet

Skogen ger människor ökad livskvalitet

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 13:00 CEST

Skogsindustrierna presenterar idag sin återkommande rapport ”Levande skogar”, den 4:e i ordningen. Här rapporteras om skogsindustrins arbete för skogen, människan och den biologiska mångfalden. Rapporten fokuserar i år på människans förhållande till skogen.

Media-no-image

Skogsindustrierna välkomnar EU-kommissionens nya skogsstrategi

Pressmeddelanden   •   2013-09-23 14:50 CEST

Skogspolitiken ligger utanför EU:s fördrag och är en nationell kompetens men eftersom många andra politikområden påverkar skogen och dess brukande så anser Skogsindustrierna att det är bra med en skogsstrategi som på ett övergripande plan tar ett helhetsgrepp på skogsfrågorna inom EU.

Sågverken en svag ljusglimt när svag efterfrågan fortsätter att pressa skogsindustrin

Sågverken en svag ljusglimt när svag efterfrågan fortsätter att pressa skogsindustrin

Pressmeddelanden   •   2013-09-12 13:28 CEST

Strukturomvandlingen i tryckpappersindustrin, svag ekonomi på skogsindustrins huvudmarknader och stark krona pressar företagens lönsamhet. Jämfört med för ett år sedan har situationen för sågverken förbättrats. Exporten till Kina av sågade trävaror och även papper har ökat. Exportvärdet för skogsindustriprodukter minskade med fem procent första halvåret, visar Skogsindustriernas kvartalsrapport.

Media-no-image

Insatser för tillgänglighet lockar fler till skogen

Pressmeddelanden   •   2013-07-02 11:59 CEST

För att vistas oftare i skogen önskar svenskarna enklare framkomlighet och bättre mobiltäckning, visar en ny undersökning som presenterades av Skogsindustrierna på ett seminarium i Almedalen. Där deltog bland andra ärkebiskop Anders Wejryd.

Evenemang 4 träffar

Den svenska modellen för skogsbruk! Tar industrin sitt ansvar?

Den svenska modellen för skogsbruk! Tar industrin sitt ansvar?

Evenemang   •   2012-06-27 14:53 CEST

Den svenska skogslagstiftningen bygger på frihet under ansvar och har jämställda mål för produktion och miljö. Skogsbruket debatteras inte minst med koppling till miljömålsberedningens pågående uppdrag om markanvändning. I seminariet diskuteras hur skogsbruket tar detta ansvar. Medverkar gör bl.a. Elisabet Salander Björklund vd Bergvik Skog AB Karin Åström vice ordförande Svenska Naturskyd...

2012-07-03, 10:00 - 12:00

Bolaget, St Torget 6, Visby, Gotland

Pressinbjudan Virkesforum: Är skogsindustrin lösningen när oljan tar slut?

Evenemang   •   2010-09-09 13:14 CEST

Välkommen till Virkesforums seminarier om bioenergins inverkan på skogsindustrin, hur råvaruutbudet ser ut och trämekaniska industrin strukturutveckling. Varför: Bioraffinaderier, ökad efterfrågan på skogsråvara, överraskande produktutveckling, omställning av sågverk, effekter av krisen. Förändringstrycket är högt i Sveriges ledande exportindustri. Program: Magnus Hall, ordförande Skogs...

2010-09-15, 09:00 - 17:00

Industrisalen, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Almedalen: Seminarier om skogsindustrin - Guld och gröna skogar

Evenemang   •   2010-06-28 15:10 CEST

Priset på timmer slår nya rekord. Klimatfrågan kan ytterligare intensifiera kampen om skogsråvaran. I Almedalen diskuterar vi hur skogen kan användas på bästa sätt. Stefan Edman, författare, biolog och moderator ger bakgrunden till kampen om skogen. Svante Axelsson, Svenska Naturskyddsföreningen, ger sin ny på skogens nyttor. Mårten Larsson, Skogsindustrierna, ger industrins syn på skoge...

2010-07-07, 08:30 - 10:00

Högskolan sal B25, Visby

Almedalen: Seminarier om skogsindustrin - Valet rör förpackningar

Evenemang   •   2010-06-28 14:54 CEST

Miljönytta, klimatmärkning, affärsmöjligheter och politiska initiativ för klimatsmarta förpackningar diskuteras i Almedalen. Seminariet är ett samarrangemang mellan Tetra Pak och Skogsindustrierna. Mårten Larsson, Skogsindustrierna, beskriver hur skogen är en klimatsmart råvara. Erik Lindroth, miljöchef Tetra Pak Norden, visar klimatnyttan med kartongförpackningar. Anders Karlsén, VD Åke...

2010-07-06, 09:00 - 10:30

Visby, Högskolan, sal B25

Dokument 1 träff

Skyddad skog

Skyddad skog

Dokument   •   2012-10-17 08:25 CEST

Mer än 2,5 miljoner hektar skyddad skog på en webbplats Sveriges sex största skogsägargrupperingar lanserar en karta med alla sina frivilligt avsatta skogsområden. På kartan www.skyddadskog.se finns dessa frivilliga avsättningar samt alla Sveriges formella avsättningar. Här finns hela 2,5 miljoner hektar skyddad skog samlad på en plats.

Kontaktpersoner 1 träff

  • Näringspolitisk chef
  • Näringspolitisk chef
  • marten.larsson@skogsindustrierna.org
  • 070-352 79 72

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.