Pressmeddelanden Visa alla 20 träffar

Skogen ger människor ökad livskvalitet

Skogen ger människor ökad livskvalitet

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 13:00 CEST

Skogsindustrierna presenterar idag sin återkommande rapport ”Levande skogar”, den 4:e i ordningen. Här rapporteras om skogsindustrins arbete för skogen, människan och den biologiska mångfalden. Rapporten fokuserar i år på människans förhållande till skogen.

Media-no-image

Skogsindustrierna välkomnar EU-kommissionens nya skogsstrategi

Pressmeddelanden   •   2013-09-23 14:50 CEST

Skogspolitiken ligger utanför EU:s fördrag och är en nationell kompetens men eftersom många andra politikområden påverkar skogen och dess brukande så anser Skogsindustrierna att det är bra med en skogsstrategi som på ett övergripande plan tar ett helhetsgrepp på skogsfrågorna inom EU.

Sågverken en svag ljusglimt när svag efterfrågan fortsätter att pressa skogsindustrin

Sågverken en svag ljusglimt när svag efterfrågan fortsätter att pressa skogsindustrin

Pressmeddelanden   •   2013-09-12 13:28 CEST

Strukturomvandlingen i tryckpappersindustrin, svag ekonomi på skogsindustrins huvudmarknader och stark krona pressar företagens lönsamhet. Jämfört med för ett år sedan har situationen för sågverken förbättrats. Exporten till Kina av sågade trävaror och även papper har ökat. Exportvärdet för skogsindustriprodukter minskade med fem procent första halvåret, visar Skogsindustriernas kvartalsrapport.

Media-no-image

Insatser för tillgänglighet lockar fler till skogen

Pressmeddelanden   •   2013-07-02 11:59 CEST

För att vistas oftare i skogen önskar svenskarna enklare framkomlighet och bättre mobiltäckning, visar en ny undersökning som presenterades av Skogsindustrierna på ett seminarium i Almedalen. Där deltog bland andra ärkebiskop Anders Wejryd.

Dokument 1 träff

Skyddad skog

Skyddad skog

Dokument   •   2012-10-17 08:25 CEST

Mer än 2,5 miljoner hektar skyddad skog på en webbplats Sveriges sex största skogsägargrupperingar lanserar en karta med alla sina frivilligt avsatta skogsområden. På kartan www.skyddadskog.se finns dessa frivilliga avsättningar samt alla Sveriges formella avsättningar. Här finns hela 2,5 miljoner hektar skyddad skog samlad på en plats.

Kontaktpersoner 1 träff

  • Näringspolitisk chef
  • Näringspolitisk chef
  • marten.larsson@skogsindustrierna.org
  • 070-352 79 72

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.