Pressmeddelanden 4 träffar

Media-no-image

Skogsindustrierna presenterar rapport om biologisk mångfald - naturvårdsarbetet i svenskt skogsbruk visar på både framgångar och utmaningar

Pressmeddelanden   •   2011-04-12 10:30 CEST

Skogsindustrierna presenterar idag sin rapport om biologisk mångfald i det svenska skogsbruket. Rapporten visar att arbetet går i rätt riktning men även att det fortfarande finns mycket kvar att göra för att nå egna högt ställda mål.

Media-no-image

Skogsindustriernas Träteknologipris går till nytänkande examensarbete kring optimerad råvarustyrning för sågverk

Pressmeddelanden   •   2010-11-24 11:58 CET

På Trämarknaden i Karlstad, den 25 november, delas Träteknologipriset 2010 ut. Priset och en prissumma på 25 000 kronor går till Erik Johansson, civilingenjörsstudent från Umeå Universitet. Erik tilldelas Träteknologipriset för hans nytänkande examensarbete där han presenterar ett verktyg för att optimera utnyttjandet av träråvaran på ett sågverk.

Media-no-image

Skogsindustrin satsar för att minska utsläppen

Pressmeddelanden   •   2010-11-16 08:00 CET

Idag rullar det första tåget in på virkesterminalen i Falköping. Genom denna nya godsterminal underlättas transporterna av industrins gods och råvaror på järnväg. För skogsindustrin är detta ett steg på vägen att nå högt uppsatta klimatmål.

Media-no-image

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.