Skip to main content

Björn Åström

VD / museichef

Kontaktperson

  • uibjorsstmumn.astromzkch@lycfctumjczksele.ugse
  • 0950 - 177 48
  • 070-326 25 26

Björn är jägmästare och kommer från olika ledningsuppgifter i AssiDomän och Sveaskog. Konsult i eget aktiebolag, med erfarenhet från råvaruförsörjning och biobränsle. Anställd på museet sedan 2012.
Ansvarar för: Personal, ekonomi, utvecklingsarbete och skogliga delar i verksamheten.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera