Skip to main content

Fastighetsunderhåll i Skövde kommun

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2019 13:42 CET

Former för strukturerad uppföljning, nya riktlinjer samt tydliga mått och nyckeltal. Detta är några av de förbättringsåtgärder man från sektor service nu föreslår efter en genomförd revision av Skövde kommuns VA-, gatu- och fastighetsunderhåll.

Revisionen genomfördes i november 2018 och visade på förbättringsområden inom området uppföljning för fastighetsunderhåll, vilket man nu har vidtagit en rad åtgärder för att stärka upp samt förtydliga. Sektorn tar nu fram en nämndriktlinje för fastighetsunderhåll inom Skövde kommun samt mått och nyckeltal som följs upp av sektor och servicenämnd. Det finns en underhållsplan för kommunens fastigheter och planen följs upp inom fastighetsavdelningen varje år. Man har också underhållsavstämningar var sjätte vecka samt ekonomiska avstämningar tre gånger per år med servicenämnden där man följer upp mål och investeringar.

Verksamheten prioriteras högst

Skövde kommun har en tydlig prioriteringsordning på förebyggande underhållsarbete där bedrivande av verksamheten, försörjning av el, vatten och värme kommer högst upp. Som nummer två prioriterar man att ta hand om byggnader och lokaler så att de håller över en längre tid (minskad kapitalförstöring) och därefter estetiska ytor.

Servicenämnden tog 2015 beslut om att inventera samtliga skolor och förskolor avseende mätbara inomhusmiljökvalitetsvariabler. Därefter har de brister som identifierats systematiskt rättats till och arbetet har löpande återrapporterats till nämnden. 2018 togs beslutet att fortsätta detta underhållsprojekt med att på samma vis mäta och åtgärda äldreboenden och kök.

Kontakt:
Torbjörn Bergman, ordförande servicenämnden
073-9498239, torbjorn.bergman@politiker.skovde.se

Skövde är en stad med goda kommunikationer som ligger centralt mellan Sveriges största sjöar, Vänern och Vättern. Här vill fler alltid mer. Inte undra på att vi snart är 60 000 människor som bor, lever och växer tillsammans här.