Skip to main content

Kommunen samarbetar med folkbildningen i kompetenshöjande kursutbud

Nyhet   •   Jul 10, 2017 11:16 CEST

Sommaren 2017 erbjuder Skurups kommun nyanlända och asylsökande 21 sommarkurser och runt 10 utflykter i Skåne. Sommaraktiviteterna är ett samarbete mellan Skurups kommuns näringslivs- och arbetsmarknadsenhet och Femnet, Medborgarskolan, ABF, Studieförbundet Vuxenskolan, Kulturens bildningsförbund, Bilda studieförbund och personal från individ- och familjeomsorgen i Skurups kommun.

Alla aktiviteter främjar språkutveckling. Det handlar om att lära sig något från grunden eller stärka sina kunskaper om till exempel matlagning, trafikregler, rytmik och cykling.

- Vi är stolta över att vi tillsammans har kunnat få ihop ett sådant gediget schema av kurser och utflykter, säger integrationscoach Amanda Ingvaldson.

En del deltagare är asylsökande, andra inskrivna på Arbetsförmedlingen, en del är föräldralediga och andra ute i arbetslivet. De som är inskrivna på Arbetsförmedlingen har fått aktiviteten(erna) de blivit kallade till godkänd(a) av sin handläggare.

- Sommarprogrammet är fantastiskt av olika anledningar, inte minst för att vi gemensamt tar ett enormt krafttag för att stödja individerna i att närma sig självständighet och självförsörjning. Sommarprogrammet och samarbetet markerar ett avstamp i vår vision för utökad och stärkt samverkan mellan kommunen och folkbildningen, säger integrationsstrateg Malin Olofsson.

Sommarprogrammet finansieras genom medel från olika aktörer. Nätverk-Aktivitet-Delaktighet (NAD) finansierar 30 platser sammanlagt för kurser som erbjuds av studieförbund. Förbunden och andra aktörer finansierar de delar som de har möjlighet till utifrån deras verksamheter och kostnader. Skurups kommun finansierar övrigt.

Kontakt: Amanda Ingvaldson, integrationscoach 0411-53 62 42