Skip to main content

Utbildning: Att coacha för aktiva unga

Nyhet   •   Okt 09, 2017 11:30 CEST

Inom ramen för det ESF-finansierade projektet Inkludera & mötas genomförs en utbildning som vänder sig till ungdomshandläggare och anställda på företag som tar emot praktikanter.

Under fyra utbildningstillfällen med början den 12/10 samlas deltagare och kursledare kring frågan: ”Hur kan jag som handleder ungdomar eller tar emot praktikanter möta den unge på ett sätt som lyfter och blir produktivt för båda?”

Kursledare är Helena Roth och Gonzalo ”Gonza” del Rio, båda med bred och varierad erfarenhet från en mängd yrken och utbildningar.

-Vi bjuder in till självreflektion, säger Helena Roth. Vi ställer frågor och har inte nödvändigtvis svaren. Det vi som kursledare har gemensamt med deltagarna är att vi har varit i samma situation. Bredden och skillnaderna i våra bakgrunder ger en korsbefruktning som berikar sammanhanget.

Utbildningen handlar om att rustas för en effektivare yrkesutövning och för att kunna motivera och möta unga, vilket är en nyckel till förtroende och lyckat arbete med unga.

Exempel på innehåll:

  • Att aktivt guida och lotsa de unga in i arbetslivet. Att se potentialen i de unga man möter.
  • Hur hjälper vi unga att hitta sin egen drivkraft, att bli initiativtagande och villiga att prova på? Hur motiverar man andra, och går det? Hur får man andra att vilja växa?
  • Hur bryter vi förutfattade åsikter om arbetsförmedling, praktik osv? Vad kan man göra för att få en så god kontakt och relation som möjligt inom ramen för sin profession? Med vem och hur kan man samverka/sker samverkan redan?
  • Skrattets och energins betydelse. Vilken känsla vill du att din klient/praktikant ska ha när de lämnar ditt kontor/arbetsplats?
  • Vikten av mellanrum och reflektion. Walk’n’talk.
  • Hur en ökad förmåga att coacha/handleda/stötta/bygga på det som funkar kan användas även internt inom organisationen/företaget.
  • Hur möta människor där de är, om där de är omfattar stök och trots? Hur agera för att uppmuntra en dynamiskt lärande attityd hos sig själv och andra. Grunder i coaching, normkritik och hur vi kan skapa positiva och jämlika lärmiljöer.

De tjugo deltagarna kommer från Arbetsförmedlingen, Skurups sparbank och näringslivet i Skurup.

Kontakt: Annhild Månsson, projektledare Inkludera & mötas, Skurups kommun

0707-735655

Annhild.mansson@skurup.se