Skip to main content

Dialogmöte om barns och ungas framtid 25/1

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2017 11:13 CET

Vilka lösningar kan vi se på de problem som våra barn och unga brottas med idag? Skurups kommun bjuder in till dialog och informationsafton den 25 januari 2017 kl 18.30–21.00 för föräldrar, föreningslivet, politiker och övriga intresserade i Rutgerskolans aula.

Kvällens program

Välkomna: Marcus Willman, kommundirektör

Information om SSPF: Kommunens nya Samverkansplan för våra barn och unga 2017–2021; Rickard Pettersson, förvaltningschef Individ- och omsorgsförvaltningen

Information om resultaten från Folkhälsoenkäten barn och unga 2016; Mattias Grahn, statistiker och Birgit Modén, folkhälsoanalytiker, Region Skåne

Mobilisering för att skydda barn och unga i ett lokalsamhälle; Håkan Fransson, drogförebyggande samordnare, Öckerö

Polisen informerar: Om nuläget och sitt planerade arbete kring ungdomar, kriminalitet och droger i Skurups kommun. Mikael Svensson, Polisen i Ystad, gruppchef för områdespoliserna polisområde Österlen

Att upptäcka missbruk av droger; Martin Bauhn, Föräldraföreningen mot narkotika FMN

Hur går vi vidare; Karolin Johansson, hållbarhetssamordnare Skurups kommun

Dialog och information om vårt förebyggande arbete avseende kommunens unga; Fältgruppen Skurups kommun


Karolin Johansson, hållbarhetssamordnare:

-Vi bjuder in till ett tillfälle till medborgardialog, där föräldrar och lärare som är viktiga målgrupper för att främja barn och ungas trygga och goda uppväxtvillkor möts. Syftet med kvällen är att samla in värdefulla synpunkter på vad som borde göras, från dem som dagligen umgås med barn och unga. Kan vi i arbetsgruppen för kommunens folkhälsoplan använda dessa synpunkter i arbetet med folkhälsoplanen och tillhörande åtgärder kan den få en bred förankring och få bättre genomslag.


Kontakt:

Karolin Johansson, hållbarhetssamordnare

0411-53 64 33

karolin.johansson@skurup.se

Skurups kommun med ca 15 000 invånare ligger naturskönt på den skånska sydkusten mellan hav och ås - en central plats i Öresundsregionen och norra Europas mest dynamiska region.