Skip to main content

Skurup gör jättelyft för kompetens och ungas framtid

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2016 09:00 CET

Barn och ungdomar i Skurups kommun blev de stora vinnarna då ESF– Europeiska Socialfonden – tilldelade projektet ”Inkludera och mötas” 10 miljoner av de 60 som fanns tillgängliga för ansökan. Under tre år med början i mars 2016 gör kommun, näringsliv och Arbetsförmedlingen gemensam sak för att höja och stärka ungas möjligheter att skapa framtiden.

Pressträff: 29/2 kl 10.00 i kommunhuset, Stora Torggatan 4, Skurup. Mötesrum Nils/Holger. 

– Det här är ett proaktivt, förebyggande projekt, säger Annhild Månsson, skolutvecklare och projektledare. Vi skapar möjligheter och förebygger, istället för att jobba reaktivt och lösa problem. Det innebär att vi går in med en helt annan infallsvinkel. Vi arbetar för att motverka utanförskap.

Utanförskap kostar 210 miljarder per år, tidiga insatser viktiga
Projektet vilar på kunskap som den i rapporten ”1+1=3 – Om samverkan mellan skola och arbetsliv ur ett socialekonomiskt perspektiv”, av nationalekonomen Ingvar Nilsson och beteendevetare Eva Nilsson Lundmark, som menar att utanförskap kostar. De faktiska siffrorna, 210 miljarder per år, visas med praktiska beräkningar i rapporten. Likaså visas hur mycket kostnaderna minskar om insatser sätts in under de tidiga skolåren.

Länk till rapporten: http://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-och-prognoser/rapport-113/

Projektet fruktbart för hela kommunen
Projektet, som kommer att pågå fram till 2019, går helt enkelt ut på att rusta de vuxna för att bygga bra kompetens hos de unga och motivera dem att ta klivet in i framtiden - utvecklas till sina bästa jag.

Projektet ska ge verktyg för inkludering, motivation, bemötande och normkritiskt förhållningssätt. Projektet innefattar även kompetensutveckling i programmering, som blir allt viktigare i framtiden.

Samverkan för framtidstro
– Den stora utmaningen framöver är att lyckas med den inkludering som vi alla står inför, om det så gäller nya medborgare eller de vi redan har. För det behövs en bred förståelse för hur vi kan samverka. Vi vill åt att skapa ”den nya renässansmänniskan”, med de kompetenser som krävs idag och i framtiden, menar Aleksandra R Hagström, chef för utbildningsförvaltningen.

– Samtidigt bygger vi platsen Skurup som en plats med framtidstro, en plats där man stannar kvar, arbetar, startar företag och bildar familj, säger Annhild Månsson.

Ett exempel kan vara det målinriktade arbetet som kommer att ske med att kompetensutveckla kommunens redan duktiga lärare, socionomer, chefer och de arbetsförmedlare som är knutna till de unga. Lärarbristen är ett faktum, och ett sätt att behålla duktiga lärare är att satsa på kompetensutveckling som stärkeroch lyfter lärarens vardag, samtidigt som den individuelle läraren ges möjlighet att hänga med i den allt snabbare digitala utvecklingen.

– Det är inte omöjligt att programmering kommer att genomsyra alla ämnen inom en snar framtid. Det behöver vi gå in i med öppna ögon och fulla kunskapsresurser, menar Annhild Månsson

Länk till mer info: http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2016/02/11/skolverket-programmering-inget-eget-amne#.Vr2JjRBRNP4.twitter

Ett exempel på samverkan mellan olika grupper är samarbetsformer och verktyg för att underlätta för företagen att ta emot praktikanter på arbetsplatserna. Det ger unga en välbehövlig inblick i arbetslivet och möjligheten att smaka på ett yrke. Den enskilde företagaren lever och verkar ofta i sin kommun. De vill bidra till tillväxt, och för att kunna det behöver man arbeta för att säkra återväxten. Att ta emot praktikanter är ett bra sätt, men man vill känna sig rustad att kunna ta emot ungdomarna.


Kontakt:

Aleksandra Rodenkrans Hagström, chef skol- och utbildningsförvaltningen

0411-53 62 70, aleksandra.r.hagstrom@skurup.se

Annhild Månsson, projektledare utvecklande samverkan

070-773 56 55


Fakta om ESF

Europeiska socialfonden (förkortat ESF) är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Målet är att minska skillnader i välstånd och levnadsstandard mellan EU:s medlemsländer. I Sverige finns Europeiska socialfonden både på Svenska ESF-rådet och Jordbruksverket Svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.

Det nya programmet som kommissionen beslutade i december ska stärka arbetsmarknadens funktionssätt och stärka kopplingen mellan arbetsmarknad och utbildning. Programområdena ska genom sina mål och insatser bidra till social innovation, fattigdomsbekämpning och en förstärkning av geografiskt utsatta områden.

Skurups kommun med ca 15 000 invånare ligger naturskönt på den skånska sydkusten mellan hav och ås - en central plats i Öresundsregionen och norra Europas mest dynamiska region.