Skip to main content

Beslut av SLs styrelse idag: Fjärrvärme till SLs lokaler och nytt signalsystem till Röda linjen

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 17:08 CEST

SLs styrelse beslöt idag att ta ett viktigt steg mot de högt satta miljömålen genom att ansluta ytterligare 25 fastigheter till fjärrvärme. Dessutom beslöts att upphandlingsprocessen för ett nytt signalsystem till Röda linjen nu ska sätta igång.

Att välja SL-trafiken i stället för bilen är i sig ett bra miljöval. SL har dessutom mycket högt satta miljömål som genomsyrar alla delar av verksamheten, inte bara trafiken utan även bl a uppvärmning av lokaler; år 2011 ska 75 procent av uppvärmningen av SLs lokaler komma från förnybara energikällor.
För att nå det målet har SL nu förhandlat fram ett ramavtal med Fortum om att ansluta ytterligare 25 fastigheter som idag värms upp med olja, gas eller el till fjärrvärme. Dessutom ska 100 procent av den fjärrvärme som Fortum levererar till SL komma från förnybara källor, i detta fall biobränsle.


Nytt signalsystem för ökad kapacitet

Röda linjens signalsäkerhetssystem är över 40 år gammalt och börjar närma sig sin ekonomiska och tekniska livslängd. För att säkerställa en tillförlitlig trafik och samtidigt öka banans kapacitet krävs ett nytt signalsystem.
Styrelsen beslöt idag att ge SL i uppdrag att genomföra upphandlingen av ett nytt system för Röda linjen.
Då Gröna linjen bytte signalsystem i slutet av 1990-talet ledde arbetena till störningar i trafiken. Anledningen var framför allt att bytet till nytt signalsystem skedde samtidigt som trafiken skulle hållas igång. Med ny teknik ser förutsättningarna annorlunda ut. Det nya signalsystemet på Röda linjen kommer att installeras parallellt med det nuvarande systemet som kommer att behållas till samtliga tester och provkörningar för det nya systemet är klara. Vid eventuella initiala intrimningsbehov kan man alltså växla mellan de olika systemen för att säkra en störningsfri trafik. Det nya signalsystemet kommer också att vara förberett för en eventuell framtida helautomatisk drift.

– Det här är en framtidsinvestering så att vi kan upprätthålla och successivt förbättra den goda pålitlighet som vi idag har i tunnelbanetrafiken. Till detta kommer att den modernare tekniken ger oss nya möjligheter, som förarlösa tåg och mindre ryckig trafik, säger SLs vd Ingemar Ziegler.

– Vi har också lärt oss av bytet av signalsäkerhetssystem på Gröna linjen på 90-talet och kommer nu använda en metod som innebär att det gamla systemet behålls i drift tills vi ser att det nya är inkört och vi ser att det fungerar som det ska.

Upphandlingen avser en komplett, driftsatt signalsäkerhetsanläggning inklusive drift- och underhållsansvar under garantiperioden samt möjlighet till drift- och underhållskontrakt för ytterligare en period.
Avtal med leverantör beräknas vara klart hösten 2008 och det nya signalsystemet beräknas kunna börja installeras 2011.

För mer information:

Björn Holmberg, presschef SL

070-7861588