Skip to main content

Effektiviseringar i pendeltågstrafiken ska dämpa kostnadstakten

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2015 09:19 CET

Kostnadsutvecklingstakten i Stockholms läns landsting är hög och måste dämpas. Därför kommer trafikförvaltningen att genomföra effektiviseringar i pendeltågstrafiken. Dessa medför minskade kostnader om 23 miljoner. 

På stationerna sker förändringar under våren medan förändringar i trafikutbudet sker efter sommaren. Trafikförvaltningen har strävat efter att de effektiviseringar som genomförs ska ha så låg påverkan på resenärerna som möjligt.

- För att klara en ekonomi i balans, krävs kostnadsminskningar inom alla trafikslag, samt en långsiktigt minskad kostnadsutvecklingstakt. Därför genomförs även effektiviseringar i förvaltningens administration, säger Trafikförvaltningens förvaltningschef Anders Lindström.

Exempel på kommande åtgärder:

Vissa sekundärentréer blir obemannade

I samband med stora trafikavstängningar stängs vissa stationer helt (idag öppna för information och köp av biljetter)

Minskat antal avgångar till/från Nynäshamn, från 37 till 31 per vardag

En indragen avgång till/från Järna

För information kontakta trafikförvaltningens presstjänst 08-6861550