Skip to main content

Göran Gunnarsson ny permanent VD på SL

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 15:11 CET

Idag utsåg SL:s styrelse Göran Gunnarsson till permanent VD efter en rekryteringsprocess med flera kandidater och en enig presidieberedning. Gunnarsson har under hösten tjänstgjort som tillförordnad VD.

– Den mest akuta frågan just nu är naturligtvis att få SL-trafiken att fungera normalt igen efter de senaste dagarnas mycket omfattande störningar, säger VD Göran Gunnarsson.

­Samtidigt måste SL sikta framåt och ta oss an de positiva utmaningarna vi ställs inför, med en växande Stockholmsregion i förändring. Vårt ansvar är att bygga en snabb, miljövänlig och lättillgänglig kollektivtrafik för framtiden. Det är en uppgift jag ser fram emot, säger Göran Gunnarsson.

– En enig styrelse utsåg under tisdagen Göran Gunnarsson till permanent VD för SL. Göran Gunnarsson är rätt ledare för SL, med sitt stora intresse och kunskap kring ledning, trafik- och säkerhetsfrågor. Vi uppskattar mycket det arbete han utfört hittills och ser att Göran är rätt person att ta vara på SL:s fulla potential de kommande åren, säger SL:s styrelseordförande Christer G Wennerholm (M).

– Göran Gunnarsson är en mycket bra och långsiktig lösning för ett SL som närmaste åren måste bygga ut Storstockholms kollektivtrafik på ett miljömässigt och expansivt sätt för att möta stockholmarnas behov, säger SL:s andre vice ordförande Lars Dahlberg (S).

Göran Gunnarsson, född 1950 i Borås, har varit generaldirektör för Statens Räddningsverk. Han har en lång rad chefsposter inom försvaret bakom sig, bland annat för marinens krigshögskola, för FN:s observatörsstyrkor i forna Jugoslavien och för grundorganisationsledningen vid Högkvarteret med generallöjtnants grad.

 

Ytterligare information:

SL:s pressavdelning, 08-686 1550

 

SL:s styrelseordförande Christer G Wennerholm, 070-737 4190