Skip to main content

Nobina vann Norrtäljetrafiken, Spårväg City byggs vidare mot Ropsten och nya spårvagnar köps in från spanska CAF

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 16:38 CET

Det blir Nobina som får förtroendet att köra busstrafiken i Norrtälje. Det nya avtalet ger entreprenören större frihet och ansvar att själv marknadsföra och detaljplanera trafiken.

Det står klart efter dagens möte i SLs styrelse, som också beslutade att fortsätta utbyggnaden av Spårväg City mot Ropsten och gav spanska CAF i uppdrag att leverera nya spårvagnar till SL-trafiken.

Upphandlingen av busstrafiken i Norrtälje är avgjord och vinnaren Nobina tar över trafiken från och med den 24 juni 2011.

Upphandlingen har haft tydligt funktionsfokus, vilket innebär en större frihet för entreprenören att själv detaljplanera och marknadsföra delar av trafiken, samtidigt som ersättningen för vissa linjer styrs av antalet resenärer.


Spårväg city byggs vidare via Ropsten till Lidingö
Nästa etapputbyggnad av Spårväg City blir mot Ropsten där spårvägen kopplas ihop med Lidingöbanan. Styrelsen gav idag SL i uppdrag att fortsätta planeringen av en utbyggnad i nordostlig riktning.
SL har fått i uppdrag att återkomma med ett förslag till utbyggnadstakt anpassad till och i samordning med att det nya bostadsområdet Norra Djurgårdstaden etableras.


Nya spårvagnar köps in
Även upphandlingen av nya spårvagnar till SL-trafiken har avgjorts. Vinnande anbud lades av spanska CAF och omfattar totalt, inklusive optioner, 121 fordon.
De nya vagnarna kommer att kunna köras såväl i inner- som ytterstadstrafik och vara tillgänglighetsanpassade.
Genom avtalet säkrar SL fordonstillgången för flera planerade utbyggnader av spårtrafiken i Stockholms län.
De första leveranserna planeras till våren 2013.


För mer information kontakta
SLs pressavdelning tfn 08-686 1550
eller
Björn Holmberg, presschef, 070-786 1588