Skip to main content

Sms-biljetten - livlinan om du glömt köpa i förväg

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 12:51 CET

Den 29 januari lanserade SL ytterligare en möjlighet att betala för resan. Tanken med den nya sms-biljetten är att alla som har mobiltelefon smidigt ska kunna betala och resa med SL även vid de tillfällen man glömt att köpa biljett eller kort i förväg.

- För de allra flesta är periodkorten det billigast sättet att resa med SL och på andra plats kommer förköpsbiljetterna, säger SLs försäljningschef Jarl Klang. Att betala direkt till bussföraren eller konduktören är betydligt dyrare och för det mesta dessutom onödigt!

Förklaringen till det kraftigt höjda priset på kontantbiljetterna är att det av säkerhetsskäl finns ett stort behov av att minska kontanthanteringen i buss- och lokaltågstrafiken. Under en övergångsperiod är det därför fortfarande möjligt, men dyrt att betala kontant. Från och med den 1 april blir det helt stopp för möjligheten att köpa biljett direkt av SLs bussförare.

­- Sms-biljetten är då tänkt att fungera som en slags ”livlina” – alltså en möjlighet att kunna betala i sista sekund och åka med även om man glömt att köpa kort eller biljett i förväg, förklarar Jarl Klang. Men man ska komma ihåg att det billigaste sättet att resa med SL fortfarande kommer att vara periodkort eller förköpta biljetter.

Under de första 2 veckorna har SL sålt 47.000 sms-biljetter. Att så många redan valt att utnyttja tjänsten är mindre intressant ur försäljningssynpunkt menar Jarl Klang.

- Nej, det viktiga är att vi nått ut med budskapet till resenärerna att den här möjligheten finns som ett alternativ och att vi kunnat konstatera att tjänsten fungerar alldeles utmärkt. Men som sagt, sms-biljetten är tänkt som en ”livlina”, inte ett förstahandsval.

För mer information, kontakta:

Jarl Klang, försäljningschef SL

070-786 1564Björn Holmberg, presschef SL

070-786 1588