Skip to main content

Stationerna utmed Nynäsbanan ska moderniseras.

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 08:46 CET

Det beslöt SLs styrelse idag. Dessutom antogs en ny energistrategi som ytterligare skärper SLs miljökrav.Modernisering av Nynäsbanan.
För att kunna erbjuda en tätare och punktligare tågtrafik på Nynäsbanan krävs en utbyggnad av banans kapacitet genom en förlängning av dubbelspår, nya mötesspår samt plattformsförlängning. Ett beslut i Stockholms läns landsting om ett räntefritt lån till Banverket har möjliggjort att dessa insatser kan tidigareläggas. Då arbetena är klara 2008 kommer banan att kunna trafikeras med såväl långa tåg och i 30-minuterstrafik med extratåg i rusningstrafik.
I samband med att dessa omfattande arbeten genomförs, kommer SL att modernisera även resenärsmiljöerna utmed Nynäsbanan. Bland annat ska samtliga stationer på sträckan mellan Västerhaninge och Nynäshamn förses med informationssystem för tågtider, monitorer, fasta stationsskyltar, väderskydd och sittbänkar.
I Ösmo byggs en trappa samt en hiss till den nya vägbro som kommunen bygger. I anslutning till bron byggs en ny bussterminal vilket möjliggör bekväma och säkra byten mellan tåg och buss. Även vid Nya havsbadet kommer en ny bussterminal att byggas.

Ösmos nya bussterminal beräknas vara färdig 2009 medan övriga upprustningsarbeten beräknas vara klara under hösten 2008.

– En av våra viktigaste uppgifter är att komma tillrätta med den dåliga punktligheten på Nynäsbanan. När vi nu kan tidigarelägga utbyggnaden läggs en grund som är nödvändig för att kunna uppnå en väl fungerande trafik. Genom dagens beslut kommer vi dessutom att kunna erbjuda resenärerna en modernare miljö med bättre information och bekvämare bytespunkter, säger SLs vd Ingemar Ziegler.

Ny energistrategi sätter miljömålen i fokus

SL-trafiken innebär en omfattande energiförbrukning, år 2005 uppgick den till 1150 GWh vilket motsvarar ca 800 mkr. SL har som användare ett stort ansvar och som beställare stora möjligheter att påverka denna energianvändning.
SLs styrelse antog idag en ny energistrategi i syfte att säkerställa att SL:

Når uppsatta miljömål.
Bedriver ett långsiktigt arbete med att effektivisera energiförbrukningen.
Arbetar långsiktigt med att minska beroendet av fossila energikällor.
Kostnadseffektivt säkerställer en långsiktig tillgång till energi.


SLs energiarbete kommer att fokusera på ett antal områden, bland annat:Buss
Utreda och säkra en långsiktig tillgång till etanol.
Söka få fram fler tillverkare av etanolbussar.
Identifiera nya möjligheter för produktion av och avtal om biogas.
Fortsatt deltagande i forskningen kring hybridteknik.

Initiera en landsomfattande dialog med andra trafikhuvudmän om förnybara bränslen.
Fortsatt introduktion för energieffektiv körning

Fastigheter

Ställa om till förnyelsebar uppvärmning av fastigheter samt genomföra energibesparingsåtgärder.
Utreda möjligheter till egen produktion av fjärrvärme.

Spårtrafik, belysning och tekniska system
Utreda olika alternativ för att säkra tillgången till förnyelsebar el.
Utreda möjligheten till incitamentsavtal med trafikutövarna och mätning av elförbrukningen på tågen.
Forcera installationen av behovsstyrd strömskenevärme.
Införa närvarostyrd belysning i depåer

– Ur miljösynpunkt är det alltid fördelaktigt att resa kollektivt. SL har i många år arbetat för att ytterligare bidra till en minskning av skadlig miljöpåverkan genom bl.a satsningen på etanol- och biogasbussar, att välja ”grön el” till spårtrafiken och genom att delta i olika forsknings- och utvecklingsprojekt, säger SLs vd Ingemar Ziegler. Dagens beslut innebär att vi kommer att fokusera ytterligare på miljöfrågorna, inte minst att långsiktigt säkra tillgång till förnyelsebar energi.

För mer information kontakta:

Björn Holmberg

Presschef SL

070-7861588