Skip to main content

Till helgen börjar sommarens avstängningar i spårtrafiken

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2017 12:49 CEST

Stockholm fortsätter att växa och i takt med det måste Stockholms kollektivtrafik rustas upp och byggas ut. Flera av de arbeten som kräver avstängningar görs under sommaren för att minska påverkan på resenärerna. Den 23 juni stängs Roslagsbanan till Österskär och Tvärbanan mellan Alvik och Solna. Den 25 juni stängs hela Saltsjöbanan av.

– Vi är medvetna om att våra resenärer upplever avstängningarna som besvärliga, men de är nödvändiga för att vi ska få en bättre trafik när allt är klart. Mitt bästa tips till våra resenärer är att planera sin resa på sl.se eller i vår app säger Fredrik Cavalli-Björkman, tillförordnad trafikdirektör vid trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting.

Roslagsbanans Österskärslinje

Den 23 juni stängs banan vid Djursholms Ösby. Det innebär att tågtrafiken på Österskärslinjen stängs fram till den 9 december, vid sidan av den sedan tidigare avstängda Kårstalinjen. Trafiken ersätts med buss.

På de avstängda sträckorna byggs Roslagsbanan ut med dubbelspår, stationerna vid Roslags Näsby, Tibble och Ensta byggs om och det görs säkerhetshöjande åtgärder och byggande av bullerskydd. Åtgärderna ger ökad kapacitet, bättre punktlighet och ökad tillgänglighet. Det påbörjas även arbete med ombyggnad av Hägernäs station och ett nytt resecentrum med en ny station med bussterminal i Arninge.

Tvärbanan

Signalsystemen för Tvärbanan Solnagren och Sicklagren kopplas ihop så att man kan resa hela vägen från Sickla till Solna utan omstigning i Alvik.

Sträckan Sickla udde-Alvik har varit avstängd sedan den 25 mars. Mellan 23 juni och 4 augusti stängs även sträckan Solna station-Alvik av och ersätts med buss. Under högtrafik kommer ersättningstrafiken att ha fler avgångar än under tidigare somrar. Vid Johannesfred är en av hållplatserna flyttad, så att bussen kommer att stanna vid väderskyddet för resa i båda riktningarna.

Den 5 augusti öppnas Tvärbanan för trafik på sträckan Solna-station-Stora Essingen och den 2 oktober öppnar hela linjen. Då har banan även förlängts till Sickla där det blir en bytespunkt till Saltsjöbanan.

Saltsjöbanan

Upprustningen av Saltsjöbanan fortsätter och sträckan Henriksdal Solsidan/Saltsjöbaden stängs av 25 juni 17 september och ersätts med buss.

De arbeten som görs på Saltsjöbanan omfattar bland annat bullerdämpande åtgärder, upprustning av Neglingedepån, upprustning av stationer, nytt signalsystem och nya kontaktledningar. Vid Henriksdal ska tågtunneln tätas för att förhindra inläckage och isbildning vintertid. Tunneln ska även vidgas för att ge plats för nya elinstallationer.

Såhär går ersättningstrafiken

Österskärslinjen

Det kommer finnas fem busslinjer som tillsammans ersätter Roslagsbanans Österskärsgren under avstängningen:

 • Linje 28B Åkersberga – Viggbyholm – Täby centrum.
 • Linje 28R Åkersberga – Rydbo – Viggbyholm – Danderyds sjukhus.
 • Linje 28D (endast 23 juni – 19 augusti), Danderyds sjukhus – Djursholms Ösby – Bråvallavägen – Djursholms Ekeby – Lahällsviadukten – Stationsvägen – Tibbleskolan – Täby centrum.
 • Linje 28L Hägernäs – Täby centrum – Roslags Näsby trafikplats – Lahällsviadukten –Danderyds sjukhus.
 • Linje 28M Österskär – Åkersberga – Roslags Näsby trafikplats Danderyds sjukhus.

Tvärbanan

Spårvagnen ersätts av följande busslinjer:

 • Buss 22A Alvik-Solna station.
 • Buss 22B Thorildsplan och Sickla udde.
 • Buss vardagar kl 07-19 mellan Alvik och Alvik strand

Saltsjöbanan

Stomtrafiken består av:

 • Buss 25M Saltsjöbaden – Fisksätra – motorvägen – Slussen. Körs var 20 minut större delen av dygnet.
 • Buss 26M Solsidan – Fisksätra – motorvägen – Slussen. Bussen körs var 20 minut större delen av dygnet.
 • 3/7 – 6/8 halverad trafik dvs varannan buss slutar i Fisksätra. Bussarna alterneras för att ge ett jämt intervall mellan Fisksätra och Slussen.

Stomtrafiken kompletteras av:

 • Buss 25F Fisksätra – Saltsjö Duvnäs – Slussen. Bussen körs var 30 min större del av dygnet.

Undantag till ovan trafikering:

 • Buss 26C ersätter med 26M under morgonrusningen Solsidan – (utan att passera Fisksätra och Slussen) – Cityterminalen. OBS byte i Tippen för resenärer från Saltsjöbanan – Cityterminalen.
 • Varannan buss på linje 25M från Slussen vänder i Fisksätra under högsommarens eftermiddagsrusning.