Skip to main content

Årets Unga Skogsmaskinföretagare heter Håkan Nilsson och Fredrik Nilsson

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2013 12:30 CET

Håkan Nilsson, 36 år, samt Fredrik Nilsson, 30 år, som tillsammans driver företaget Skogsentreprenadaktiebolaget Bröderna Nilsson AB tilldelas idag priset Årets Unga Skogsmaskinföretagare.

Utmärkelsen, som är instiftad av SLA, delades ut vid en ceremoni i Upplands-Väsby i samband med SMF Skogsentreprenörernas årsstämma. Prissumman uppgår till 50 000 kronor och delas mellan de två pristagarna.

SLA vill med priset uppmärksamma goda exempel på unga framgångsrika företagare inom skogsbruket. Förhoppningsvis kan priset inspirera andra att utveckla befintliga och nya skogsmaskinföretag.

Årets pristagare uppfyller alla kriterier som ställs på värdiga pristagare. En rad kriterier har bedömts och ur statuten för priset kan nämnas följande begrepp: ledarskap, lagkänsla, lönsamhet, teknisk kompetens och långsiktighet.

1.  Ledarskap. Målsättningen är att alla ska trivas och känna sig välkomna till jobbet. Ett medel att uppnå detta är bekräftelse av medarbetare och positiv respons. Man strävar efter att ta tillvara kunskap och engagemang genom delegering och delaktighet ex vis genom egna ansvarsområden. Utöver detta arbetar företaget aktivt med introduktionsarbete, utvecklingssamtal och avslutningssamtal.

2.  Företagets största styrkor är god ekonomi, personal som stannat länge och att man i det närmaste är ”självförsörjande”, d v s att man utför reparationer, slip av kedjor, flyttar etc. i egen regi. Flexibilitet uppnås genom en förhållandevis stor maskinpark och att alla anställda kör både skotare och skördare.

3.  Sund ekonomi. Företaget har stadigt ökat såväl omsättning som resultat år från år de senaste fyra åren.

För mer information, kontakta:

Ann-Soffie Perrin, SLA , 036-303220
Björn Jonasson, SLA,  090-718287
Ulf Sandström, VD SMF, 070-608 42 31

4 000 företag - alla inom den gröna sektorn - är medlemmar i SLA. Bland medlemmarna finns företag inom jord- och skogsbruk, trädgård och anläggningsverksamhet, golf och djursjukvård. Många mindre företag med bara en anställd, men också storföretag, är medlemmar. Medlemsföretagen har sammanlagt runt 25 000 anställda. SLA hjälper medlemmarna i alla arbetsgivarfrågor.

Bifogade filer

PDF-dokument