Skip to main content

Avtal träffat för skogens tjänstemän

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2016 09:17 CEST

SLA och Unionen, Sveriges Ingenjörer/Naturvetarna och Ledarna har träffat kollektivavtal för tjänstemännen inom skogsbruk. Avtalen är ettåriga och det totala utrymmet är 2,2 procent och följer därmed industrins märke.

Överenskommelsen om löner och allmänna anställningsvillkor är ettårig och gäller från den 1 juni 2016 till den 31 maj 2017. Överenskommelsen följer industrinormen d v s det totala utrymmet är 2,2 procent varav 0,2 procent avsätts till delpension inom ramen för ITP-försäkringen.

Avtalens nya utlöpningsdatum blir den 31 maj 2017. Inga förändringar har gjorts i avtalens allmänna villkor.

4 000 företag - alla inom den gröna sektorn - är medlemmar i SLA. Bland medlemmarna finns företag inom jord- och skogsbruk, trädgård och anläggningsverksamhet, golf och djursjukvård. Många mindre företag med bara en anställd, men också storföretag, är medlemmar. Medlemsföretagen har sammanlagt runt 28 000 anställda. SLA hjälper medlemmarna i alla arbetsgivarfrågor.