Skip to main content

Avtal träffat med Kommunal för trädgårdsodling

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2016 16:23 CEST

SLA och Kommunal har idag träffat nytt kollektivavtal för arbetare inom trädgårdsodling. Avtalet är ettårigt och det totala utrymmet är 2,2 procent och följer därmed industrins märke.

Överenskommelsen om löner och allmänna anställningsvillkor är ettårig och gäller från den 1 juni 2016 till den 31 maj 2017 och följer industrinormen med en total kostnad på 2,2 procent.

Avtalets nya utlöpningsdatum blir den 31 maj 2017. Inga förändringar har gjorts i avtalets allmänna villkor. 

4 000 företag - alla inom den gröna sektorn - är medlemmar i SLA. Bland medlemmarna finns företag inom jord- och skogsbruk, trädgård och anläggningsverksamhet, golf och djursjukvård. Många mindre företag med bara en anställd, men också storföretag, är medlemmar. Medlemsföretagen har sammanlagt runt 28 000 anställda. SLA hjälper medlemmarna i alla arbetsgivarfrågor.