Skip to main content

Avtal träffat med SLF för lantbrukstjänstemän

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2016 16:08 CEST

SLA och SLF, Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet, har idag träffat nytt kollektivavtal för tjänstemän inom lantbruket. Avtalet är ettårigt och det totala utrymmet är 2,2 procent och följer därmed industrins märke.

Överenskommelsen om löner och allmänna anställningsvillkor är ettårig och gäller från den 1 augusti 2016 till den 31 juli 2017 och följer industrinormen med en total kostnad på 2,2 procent.

Avtalets nya utlöpningsdatum blir den 31 juli 2017. Inga förändringar har gjorts i avtalets allmänna villkor. 

4 000 företag - alla inom den gröna sektorn - är medlemmar i SLA. Bland medlemmarna finns företag inom jord- och skogsbruk, trädgård och anläggningsverksamhet, golf och djursjukvård. Många mindre företag med bara en anställd, men också storföretag, är medlemmar. Medlemsföretagen har sammanlagt runt 28 000 anställda. SLA hjälper medlemmarna i alla arbetsgivarfrågor.