Skip to main content

Avtalskrav växlade mellan parterna i skogsavtalet

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2016 10:16 CET

GS-fackets Magnus Lindberg och SLA:s Maria Möller växlar yrkanden.

SLA, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, har idag växlat yrkanden med GS-facket avseende skogsavtalet, och därmed är de faktiska förhandlingarna för 2017 års kollektivavtal igång. Avtalen ska vara klara den 31 mars.

Den övergripande inriktningen för ett nytt skogsavtal måste främja utveckling, tillväxt, lönsamhet, konkurrenskraft och branschens attraktionskraft. Det är också viktigt att skogsavtalet är modernt och tydligt samt enkelt att tillämpa för medlemsföretagen.

Därför månar SLA om att träffa ett avtal som:

  • Har avtalsnivåer som gynnar konkurrenskraften och gäller som ett ”märke” för hela arbetsmarknaden
  • Stödjer företagens verksamhet och främjar möjligheten till utveckling, tillväxt och lönsamhet
  • Innehåller flexibla och verksamhetsanpassade regler (särskilt avseende arbetstid)
  • Medger en verksamhetsnära lönesättning.

Sammantaget rör det sig om avtal som berör nära 10 000 arbetstillfällen och drygt 1 200 företag inom skogsbruk.

4 000 företag - alla inom den gröna sektorn - är medlemmar i SLA. Bland medlemmarna finns företag inom jord- och skogsbruk, trädgård och anläggningsverksamhet, golf och djursjukvård. Många mindre företag med bara en anställd, men också storföretag, är medlemmar. Medlemsföretagen har sammanlagt runt 28 000 anställda. SLA hjälper medlemmarna i alla arbetsgivarfrågor.