Skip to main content

Inget krisavtal med Skogs- och Träfacket

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 16:19 CEST

Skogsbruket är i ett allvarligt läge. Det förslag som SLA har lagt om tillfälliga driftsinskränkningar med sänkningar av arbetstiden för att kunna underlätta för företagen har nu förkastats av Skogs- och Träfacket.

Skogs- och träindustrin befinner sig just nu i en extraordinär situation med en allvarlig kris. En snabbt vikande efterfrågan på rundvirke kräver motsvarande anpassning av avverkningarna. Skogsentreprenörerna m.fl. tvingas säga upp personal om inte kostnaderna kan sänkas.

Mot denna bakgrund initierade SLA förhandlingar med Skogs- och Träfacket om lösningar liknande de som träffats mellan IF Metall och ett antal arbetsgivarorganisationer. Det handlar om tillfälliga driftsinskränkningar med sänkningar av arbetstiden, ändrade arbetsuppgifter mm. Det förslag som diskuterats mellan parterna har nu förkastats av Skogs- och Träfacket.

- Vi har hoppats på ett gemensamt ansvarstagande av parterna, med syfte att ge våra medlemsföretag och deras anställda förutsättningar att klara av den här extremt utsatta situationen, säger Katarina Novák, vd för SLA. Vårt förslag har gått ut på att ge företagen möjlighet att komma överens om lokala arbetstidsminskningar och andra kostnadsminskningar för att snabbt minimera antalet uppsägningar.

- Det måste vara bättre att få kunna behålla sitt jobb och inte bli uppsagd i dessa tider, fortsätter Katarina Novák och beklagar samtidigt att arbetsgivare och fack inte längre tycks ha fokus på samma gemensamma mål, att värna sysselsättningen. Den moderna arbetsmarknaden kommer att ställa stora krav på flexibla lösningar, och mot den bakgrunden är det märkligt att facket inte samverkar till att utveckla de redskap som ofrånkomligen kommer att behövas.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Katarina Novák, vd SLA, tfn 070-246 09 89
Björn Lothigius, förhandlingschef skog, tfn 070-285 72 38


_______________________________________________________________________________
Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, SLA, företräder ca 4 000 medlemsföretag med verksamhet inom skogsbruk, jordbruk, djursjukvård, golf och trädgårdsnäringen. Vår uppgift är att tillvarata medlemsföretagens intressen såsom arbetsgivare. SLA är ett av förbunden inom Svenskt Näringsliv och tillsammans med Skogsindustrierna och Trä- och Möbelindustriförbundet samverkar vi i det gemensamt ägda servicebolaget Arbio AB.