Skip to main content

Lars Björkman är Årets Unga Skogsentreprenör

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2016 11:26 CET

Anna Furness, SMF och Kristine Persson, SLA delar ut priset "Årets Unga Skogsentreprenör" till Lars Björkman på SMF:s stämma i Stockholm.

Lars Björkman från Rossön i Jämtlands län, driver företaget Betulaman AB, och är Årets Unga Skogsentreprenör 2016. Framgången som företagare förklarar han med fokus på människor och kvalitet.

- Jag frågar om sådant som inte gäller jobbet, hur människan jag har framför mig mår och om allt är bra hemma i boendet. Det har jag igen, säger han.

Omtanken ska inte förväxlas med svaghet eller velighet. Intresset för människans välmående är genuint, men han är lika intresserad av att leverera ett bra jobb. Då krävs det att man känner sin personal och kan få den att fungera optimalt. De flesta av de utländska plantörerna kommer tillbaka år efter år.

- Jag har höga krav på mig själv och mina anställda. Vi ska prestera maximalt, säger han.

Ett fint kvitto på att kvalitetssträvan fungerar fick han i år. Hans största kund SCA hade kontrollerat två miljoner plantor och konstaterat att planteringskvaliteten vad gäller djup, avstånd med mera var godkänd på 98,6 procent av plantorna. Målet är 95 procent. Lars Björkman ger sin personal äran och även en del av vinsten.

- Jag ska göra av med varenda krona på att ha roligt med mina anställda. De som var här i somras får jag hitta på något med när de kommer tillbaka nästa år. Vi har gjort det här som ett lag.

Juryns motivering

Lars Björkman är ett föredöme för nuvarande och kommande skogsentreprenörer. Lars Björkman har med långsiktighet och målmedvetenhet utvecklat sitt företag med lokal förankring till att hålla hög leveranskvalitét med stor kundnöjdhet samt med tydlighet och omsorg i ledar- och arbetsgivarrollen. Lars har höga krav på sitt företag men även på sig själv, vilket resulterat i en god ekonomi och ett konkurrenskraftigt företag.

Priset har en viktig roll

Priset ”Årets Unga Skogsentreprenör” har en viktig roll för skogsbruket ur flera aspekter.

- Med priset vill SLA dels inspirera andra att utveckla befintliga och nya företag, men även sprida en positiv bild av skogsbruket som kan öka kännedomen om och attraktionskraften för arbeten i skogen.

I det arbetet vill vi gärna framhäva unga, goda förebilder, säger Kristine Persson, arbetsmarknadsexpert på SLA och utdelare av priset.

4 000 företag - alla inom den gröna sektorn - är medlemmar i SLA. Bland medlemmarna finns företag inom jord- och skogsbruk, trädgård och anläggningsverksamhet, golf och djursjukvård. Många mindre företag med bara en anställd, men också storföretag, är medlemmar. Medlemsföretagen har sammanlagt runt 28 000 anställda. SLA hjälper medlemmarna i alla arbetsgivarfrågor.