Skip to main content

Nytt skogsavtal träffat mellan SLA och GS-facket - 6,5 procent på tre år

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2017 11:46 CEST

SLA och GS-facket har idag träffat avtal inom skogen. Avtalet är treårigt och har ett samlat avtalsvärde om 6,5 procent och inkluderar en överenskommelse om delpension på 0,5 procent.

Såhär kommenterar SLA:s vd Lena-Liisa Tengblad det nya förhandlingsresultatet.

- Skogsavtalet ingår i industriavtalet och vi är glada att vi nu har ett avtal på plats. Vi hade gärna sett en lägre kostnadsnivå eftersom löneökningstakten måste växlas ner så att vi kan hävda oss mot våra konkurrentländer. Det är positivt med ett treårigt avtal eftersom det ger stabilitet och förutsägbarhet för våra medlemsföretag.

- Nu är det normerande märket satt vilket är viktigt för SLA då vi har ett flertal ytterligare avtal som ska förhandlas om under våren.

De nya avtalen träder i kraft den 1 april 2017 och löper ut den 31 mars 2020.

4 000 företag - alla inom den gröna sektorn - är medlemmar i SLA. Bland medlemmarna finns företag inom jord- och skogsbruk, trädgård och anläggningsverksamhet, golf och djursjukvård. Många mindre företag med bara en anställd, men också storföretag, är medlemmar. Medlemsföretagen har sammanlagt runt 28 000 anställda. SLA hjälper medlemmarna i alla arbetsgivarfrågor.