Skip to main content

SLA accepterade OpO:s hemställan

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2017 17:01 CEST

SLA fick den 26 mars en hemställan från Industrins Opartiska Ordföranden. SLA har valt att acceptera hemställan avseende Skogsavtalet med fackförbundet GS. GS valde emellertid att tacka nej till samma hemställan.

Hemställan avser en treårig avtalsperiod med ett samlat avtalsvärde om 5,9 procent (2,0 % 2017, 1,9 % 2018 och 2,0 % 2019). Avtalets tredje år är uppsägningsbart.

Hemställan är, enligt SLA, acceptabel för skogsbruksbranschen och i enlighet med Industriavtalets syfte att parterna måste ta ansvar för industrins internationella konkurrenskraft. Avtal bör ge ett långsiktigt perspektiv och ge förutsättningar för konkurrenskraft, både i en stark och en svag global industrikonjunktur. Det måste ske genom att generella förutsättningar för industriell verksamhet stärks i Sverige. Det måste också ske genom att kostnadsnivåerna hålls nere, särskilt i det mycket osäkra konjunkturläge som vi nu befinner oss i.

GS valde att tacka nej till samma hemställan, vilket medför att förhandlingarna fortsätter under OpO:s ledning. Nuvarande avtal löper ut den 31 mars. 

4 000 företag - alla inom den gröna sektorn - är medlemmar i SLA. Bland medlemmarna finns företag inom jord- och skogsbruk, trädgård och anläggningsverksamhet, golf och djursjukvård. Många mindre företag med bara en anställd, men också storföretag, är medlemmar. Medlemsföretagen har sammanlagt runt 28 000 anställda. SLA hjälper medlemmarna i alla arbetsgivarfrågor.