Skip to main content

SLA har växlat yrkanden med Kommunal

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2016 15:05 CET

SLA, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, har idag växlat yrkanden med Kommunal. Därmed inleds förhandlingarna för fem områden vars avtal löper ut mellan den 30 april och 30 juni. Trädgårdsanläggnings- och Golfavtalen är först ut och nya avtal på dessa områden ska vara träffade den 30 april 2016.

- De yrkanden vi fått från Kommunal ligger helt i linje med Facken inom industrin, med en nivå på 2,8 % över ett år, säger Maria Möller, förhandlingschef på SLA.

Utgångspunkt i de yrkanden som SLA överlämnade är att de kollektivavtal som tecknas under våren ska spegla verkligheten och vara stödjande för företagen på en konkurrensutsatt marknad. De rör bland annat följande:

  • Ytterligare modifieringar av en verksamhetsanpassad arbetstid.
  • Verksamhetsnära beslutsfattande och ökad möjligheter till individuella överenskommelser.
  • Återhållsamma löneökningar.

Sammantaget rör det sig om avtal som berör ca 3 000 medlemsföretag med drygt 14 000 arbetstillfällen inom jordbruk, trädgårdsodling, trädgårdsanläggning, golf och djursjukvård.

4 000 företag - alla inom den gröna sektorn - är medlemmar i SLA. Bland medlemmarna finns företag inom jord- och skogsbruk, trädgård och anläggningsverksamhet, golf och djursjukvård. Många mindre företag med bara en anställd, men också storföretag, är medlemmar. Medlemsföretagen har sammanlagt runt 28 000 anställda. SLA hjälper medlemmarna i alla arbetsgivarfrågor.

Bifogade filer

PDF-dokument