Skip to main content

Stor jobbpotential inom de gröna näringarna

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2018 15:45 CET

De gröna näringarna växer och antalet lediga jobb nådde nya rekord under 2017. Branscherna trädgårdsanläggning och trädgårdsodling står för en stor andel av den eftersökta arbetskraften.

Så här kommenterar Gröna jobbs verksamhetsledare Annika Bergman den positiva trenden:

- Vi gläder oss åt ännu ett framgångsrikt år för Gröna jobb. Webbplatsen gronajobb.se har aldrig varit mer populär och antalet annonser var all time high under 2017. Totalt förmedlades 14 534 arbetsannonser, en ökning med över 30% sedan 2015 och med mer än 2 000 jobb sedan 2016. Den största tillväxten ser vi inom trädgårdsanläggning och trädgårdsodling.

Antal jobb 2012-2017

Under åren 2015 till 2017 har sajten gronajobb.se haft över 1,5 miljoner besök och av dessa är närmare 400 000 unika besökare. Under 2017 ökade antalet unika besökare med 25% och det totala antalet besökare på sidan var över 162 000.

Regeringen storsatsar inom området, med enklare vägar till gröna jobb i näringslivet som en del av budgetpropositionen för 2018. Det går glädjande nog i linje med tillväxten inom de gröna näringarna som spirar och därmed det ökade behovet av arbetskraft.

Det gröna näringslivet får Sverige att växa!

Om Gröna jobb:
Gröna jobb startades sommaren 2003 av Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA) som ett led i kraftsamlingen att stödja de gröna näringarnas utveckling.

Sajten gronajobb.se är ett verktyg för både arbetssökande och arbetsgivare. Syftet är att underlätta rörlighet och rekrytering för att därigenom öka konkurrenskraften i de gröna näringarna, så som jordbruk, djur, natur, livsmedel, trädgård, golf, skog och mark. Gröna jobbs vision är att det ska vara snabbt och enkelt för arbetssökande att hitta ett ledigt, grönt jobb och att arbetsgivarna lika smidigt ska kunna annonsera sina lediga tjänster och nå ut till rätt målgrupp.

För mer information, kontakta Annika Bergman, Verksamhetsledare Gröna jobb.
Mobil: 070-567 18 57
Epost: annika@gronajobb.se

4 000 företag - alla inom den gröna sektorn - är medlemmar i SLA. Bland medlemmarna finns företag inom jord- och skogsbruk, trädgård och anläggningsverksamhet, golf och djursjukvård. Många mindre företag med bara en anställd, men också storföretag, är medlemmar. Medlemsföretagen har sammanlagt runt 28 000 anställda. SLA hjälper medlemmarna i alla arbetsgivarfrågor.

Bifogade filer

PDF-dokument