Skip to main content

Växlande av yrkanden

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2015 09:01 CET

SLA, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, har idag växlat yrkanden med GS-facket. Därmed är de faktiska förhandlingarna för 2016 års kollektivavtal igång. Avtalen ska vara klara den 31 mars.

Utgångspunkt i de yrkanden som överlämnades är att de kollektivavtal som tecknas under våren ska spegla verkligheten och vara stödjande för företagen på en konkurrensutsatt marknad. De rör bland annat följande:

  • Stärkt konkurrenskraft, uppnås genom bland annat:
    • Verksamhetsanpassad arbetstid. För att kunna anpassa verksamheten till en växlande omvärld behöver våra medlemsföretag kunna bestämma när och hur arbetet ska utföras.
    • Verksamhetsnära beslutsfattande och ökad möjligheter till individuella överenskommelser.
    • Återhållsamma löneökningar

Sammantaget rör det sig om avtal som berör nära 10 000 arbetstillfällen och drygt 1 200 företag inom skogsbruk.

4 000 företag - alla inom den gröna sektorn - är medlemmar i SLA. Bland medlemmarna finns företag inom jord- och skogsbruk, trädgård och anläggningsverksamhet, golf och djursjukvård. Många mindre företag med bara en anställd, men också storföretag, är medlemmar. Medlemsföretagen har sammanlagt runt 28 000 anställda. SLA hjälper medlemmarna i alla arbetsgivarfrågor.

Bifogade filer

PDF-dokument