Slättö avyttrar projektfastighet i Nykvarn

Pressmeddelanden   •   Apr 02, 2019 07:54 CEST

Slättö har inom sin fjärde fond, Slättö IV, avtalat med Amasten Fastighets AB (publ) om försäljning av del av fondens projektfastighet i Nykvarn. Transaktionen sker i bolagsform och är villkorad av finansiering samt bygglov och baseras på ett underliggande fastighetsvärde vid färdigställande om 430 miljoner kronor. Amasten tillträder fastigheten efter erhållet bygglov.

I samband med transaktionen har Slättö tecknat ett totalentreprenadkontrakt till fast pris för projektet. Projektet förväntas färdigställas under 2021 och omfattar 165 lägenheter med markplan bestående av framtidens närcentrum med bland annat en livsmedelsbutik. Projektet består till 70 procent av bostäder. Vid färdigställande bedöms de uthyrningsbara ytorna uppgå till 11 286 kvadratmeter med ett sammanlagt hyresvärde om 23 miljoner kronor per år och direktavkastningen bedöms uppgå till 4,5 procent.

– Nu bygger vi lägenheter för unga människor i stor-Stockholm, säger Jan-Erik Höjvall, vd Amasten fastighets AB.

– Vi ser fram emot att tillsammans med Amasten nu växla upp både takt och ambition inom projektutvecklingen i Nykvarns centrum, kommenterar Erik Dansbo, CIO Slättö.

För ytterligare information:

Erik Dansbo, CIO Slättö Förvaltning, via E-post: erik.dansbo@slattoforvaltning.se eller koordination via

Mårten Granberg, tel. mobil. 070 764 01 00

Besök även: www.slattoforvaltning.se

Slättös vision är att vara en ledande investerare och ägare inom fastighetsområdet. Genom ett ansvarsfullt, hållbart och engagerat arbete skapar Slättö långsiktiga relationer med hyresgäster, kommuner och investerare. 

Slättö har inom sin fjärde fond, Slättö IV, avtalat med Amasten Fastighets AB (publ) om försäljning av del av fondens projektfastighet i Nykvarn. Transaktionen sker i bolagsform och är villkorad av finansiering samt bygglov och baseras på ett underliggande fastighetsvärde vid färdigställande om 430 miljoner kronor.

Läs vidare »

Ann Grevelius och Jan Litborn till styrelsen i Slättö Förvaltning

Pressmeddelanden   •   Maj 06, 2020 23:59 CEST

Som ett led i arbetet med att säkerställa förutsättningarna för fortsatt expansion förstärker Slättö Förvaltning sin styrelse genom att rekrytera Ann Grevelius och Jan Litborn. De nya ledamöterna valdes in vid bolagsstämman den 6 maj 2020.

Slättö förvärvar äldreboende på Gotland

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2020 13:10 CEST

Slättö förvärvar, genom fonden Slättö Core+, en äldreboendefastighet på Gotland med Region Gotland som hyresgäst för 62 miljoner kronor. Säljare är Abirra AB och Visby Packhus AB. Genom affären utökar Slättö sin portfölj inom segmentet samhällsfastigheter.

Slättö säljer till HEBA för totalt 401 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2020 11:55 CEST

Slättö har, inom sin fond Slättö VI AB, i dag tecknat avtal med HEBA Fastighets AB (publ) avseende försäljning av en hyresbostadsfastighet i Norrtälje Hamn. Fastigheten är under uppförande och HEBA tillträder vid färdigställande som beräknas ske under det andra kvartalet 2021. Transaktionen sker i bolagsform och underliggande fastighetsvärde uppgår till 401 miljoner kronor.

Kent Edh Jansen rekryteras till Slättö som Client Relationship Director

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2020 10:03 CET

Slättö har rekryterat Kent Edh Jansen till rollen som Client Relationship Director. Kent kommer att fokusera på uppsökande verksamhet inom transaktion samt utveckla bolagets investerarrelationer.

Helena Elfstadius rekryteras till Slättö som ny projektutvecklingschef

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2020 10:18 CET

Slättö fortsätter sin expansionsresa och rekryterar nu Helena Elfstadius som ny projektutvecklingschef. Helena ersätter Jens Lackmann som fortsätter inom bolaget i en mer rådgivande roll.

Slättö topprekryterar – Jonas Andersson och Jenny Wärmé blir partners på Slättö

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2019 10:00 CET

Slättö har rekryterat Jonas Andersson till rollen som vice vd och CFO och Jenny Wärmé till rollen som chefsjurist.

Jonas Andersson och Jenny Wärmé lämnar Hembla (tidigare D. Carnegie & Co) och ansluter sig till Slättö som seniora partners. Både Jenny och Jonas har haft ledande positioner sedan bolagets begynnelse och varit nyckelspelare i den tillväxtresa som Hembla gjort de senaste åren. Både Jenny och Jonas påbörjar sin anställning hos Slättö i maj 2020.

Jonas innehar nu rollen som CFO/CIO på Hembla men har valt att avsluta sin anställning för att gå vidare till Slättö. Jonas har haft en central roll som huvudansvarig för samtliga transaktioner och finansieringar, i nära samarbete med Blackstone som varit majoritetsaktieägare, de senaste fem åren. Innan han anslöt sig till Hembla arbetade han med transaktion, finansiering samt IR på fastighetsfonden Mengus. Jonas har dessförinnan en bakgrund från investment banking och management consulting.

Jenny innehar sedan augusti 2014 rollen som Head of Legal & Corporate Affairs på Hembla. Hon var huvudansvarig för noteringen av Hembla år 2015 och har spelat en avgörande roll i uppbyggnaden av bolaget. Vid sidan av sin nuvarande anställning har Jenny även haft ett antal uppdrag som ordinarie styrelseledamot i andra noterade fastighetsbolag såsom Amasten Fastighets AB, Tre Kronor Property Investment AB samt till nyligen även Stendörren Fastigheter AB. Jenny har över 15 års erfarenhet inom den legala sektorn med specialisering inom fastighetsrätt, finansiering, transaktion och bolagsfrågor. Innan sin anställning hos Hembla arbetade Jenny som advokat hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå mellan åren 2006–2014.

– Jonas och Jenny är var för sig en drömrekrytering, så att få dem båda två och dessutom redan samspelta som ett team känns fantastiskt. Laget blir aldrig riktigt fulltaligt när man har höga ambitioner, men nu har vi en riktigt bra grundstomme av människor på plats som jag är glad över att ha lyckats knyta till Slättö. Vi gör ett starkt 2019 och har fått ett antal strukturellt viktiga pusselbitar på plats som gör att jag ser fram emot 2020, säger Johan Karlsson, vd och grundare, Slättö.

– Vi är otroligt glada och laddade inför denna nya spännande resa! Slättö har en stark historik och står inför en kraftig expansionsfas. Det är mycket tilltalande att få en chans att komma in i detta spännande och intressanta läge som bolaget befinner sig i. Vi är också väldigt nöjda över att få möjligheten att fortsatt kunna jobba tillsammans som ett team och att komma in som en del av Slättös redan kompetenta lag. Magkänslan är helt enkelt väldigt rätt. Vi hoppas och tror att vi kommer kunna bidra med våra tidigare erfarenheter vad gäller såväl tillväxt som bolagsutveckling, säger Jonas och Jenny.


För ytterligare information:
Johan Karlsson via e-post: johan.karlsson@slatto.se

För koordination:
Daniel Lyckhammar via e-post: daniel.lyckhammar@slatto.se

Besök även: www.slatto.se

Slättös vision är att vara en ledande investerare och ägare inom fastighetsområdet. Genom ett ansvarsfullt, hållbart och engagerat arbete skapar Slättö långsiktiga relationer med hyresgäster, kommuner och investerare. 

Slättö har rekryterat Jonas Andersson till rollen som vice vd och CFO och Jenny Wärmé till rollen som chefsjurist.

Läs vidare »

Slättö skapar utvecklingsbolag för ny logistikpark i Norrköping tillsammans med Fredrik Palm. Färdigutvecklat omfattar projektet cirka en miljard kronor i fastighetsvärde

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2019 10:02 CET

Slättös opportunistiska fond, Slättö VII, skapar tillsammans med lokala entreprenörer ett gemensamt ägt bolag för utveckling av ett logistikområde i Norrköping. Projektet går under arbetsnamnet Klinga Logistikpark och förväntas omfatta cirka 100 000 kvm uthyrningsbar yta. Färdigutvecklat omfattar projektet cirka en miljard kronor i fastighetsvärde. Fredrik Palm, tidigare chef fastigheter på Alecta, blir delägare i utvecklingsbolaget och projektledare för genomförandet.

Utvecklingen möjliggörs genom en markanvisning från Norrköpings kommun. Ett första hyresavtal om drygt 30 000 kvm är redan tecknat med Almroths, en specialiserad 3PL-aktör, som redan är etablerade i regionen.

- Norrköping har ett mycket strategiskt logistikläge och detta blir en av de bästa och mest intressanta etableringarna i Norden på många år. Vi har redan kontakt med ett antal tilltänkta hyresgäster och det pågår ett intensivt arbete med att träffa ytterligare intressenter, kommenterar Fredrik Palm.

- Vi har goda erfarenheter från samarbeten tillsammans med Slättö. Genom dem tillförs projektet en gedigen erfarenhet av fastighetsutveckling och genomförande, dessutom är det roligt med ett lokalt förankrat företag, kommenterar Norrköpings samhällsbyggnadsdirektör, Hans Revenhorn.

- Affären följer vår uttalade strategi att växa inom logistiksegmentet. Vi är fortsatt hungriga på nya affärer och köper allt fler fastigheter med existerande kassaflöden, men vi kompletterar gärna våra strategier med transaktioner där vi kan få en extra utväxling av vår förmåga inom projektutveckling. Jag tycker även att det är särskilt roligt att ha med Fredrik Palm i det här projektet, Slättö växer och det känns bra att knyta en så kompetent och erfaren person nära vårt team, kommenterar Slättös vd, Johan Karlsson.

Detaljplanen för fastigheten om drygt 22 hektar, del av Borg 17:6, har nyligen passerat samråd och beräknas vinna laga kraft under det första halvåret 2020.

Glimstedt advokatbyrå har agerat legala rådgivare i transaktionen.


För ytterligare information:
Johan Karlsson via e-post: johan.karlsson@slatto.se
Fredrik Palm via e-post: fredrik.palm@klingalogistikpark.se

För koordination:
Daniel Lyckhammar via e-post: daniel.lyckhammar@slatto.se

Besök även: www.slatto.se

Slättös vision är att vara en ledande investerare och ägare inom fastighetsområdet. Genom ett ansvarsfullt, hållbart och engagerat arbete skapar Slättö långsiktiga relationer med hyresgäster, kommuner och investerare. 

Slättö VII skapar tillsammans med lokala entreprenörer ett gemensamt ägt bolag för utveckling av ett logistikområde i Norrköping. Projektet förväntas omfatta cirka 100 000 kvm uthyrningsbar yta. Färdigutvecklat omfattar projektet cirka en miljard kronor i fastighetsvärde och Fredrik Palm, tidigare chef fastigheter på Alecta, blir delägare i utvecklingsbolaget och projektledare för genomförandet.

Läs vidare »

Slättö Core+ etablerar startportfölj om 1,2 miljarder kronor

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2019 17:30 CEST

Slättös nya fond genomför sina första transaktioner och skapar en svensk startportfölj innefattande bostäder, vård, förskola och kommersiella fastigheter. Cirka 55 procent av portföljen består av bostäder, drygt 10 procent av samhällsfastigheter och knappt 35 procent av logistik- och industrifastigheter.

Som en del av startportföljen bildar Slättö Core+ ett joint venture med Magnolia Bostad. Det gemensamt ägda bolaget ska utveckla bostäder och samhällsfastigheter. Magnolia bär huvudansvaret för produktion- och utvecklingsrisk inom ramen för det nybildade JV-bolaget som initialt förväntas omfatta upp till 800 bostäder. Flera av fastigheterna kommer att uppföras som trähus och samtliga fastigheter kommer att miljöcertifieras enligt miljöbyggnad silver.

– Vi har genomfört att antal projekt tillsammans med Magnolia inom ramen för andra fondstrategier och har kommit att hitta bra former för samarbete. Ett JV-bolag känns som en naturlig fortsättning på ett framgångsrikt samarbete, kommenterar Slättös investeringschef, Erik Dansbo.

Den kommersiella portföljen omfattar sju industri- och logistikfastigheter med tyngdpunkt på logistik. Flera av byggnaderna är nyproducerade och genomsnittlig hyresduration är över nio år. Sammantaget omfattar den kommersiella portföljen över 30 000 kvm LOA.

– Bostadsaffären är av den typ som Slättö tidigare byggt ett starkt track record inom. Jag är särskilt positiv till att flera av projekten omfattas av investeringsstöd vilket skapar rimliga hyror och kvadratmeterpriser. Vad gäller logistikportföljen anser jag den vara en utmärkt diversifiering som samtidigt ger ett starkt och uthålligt kassaflöde. Nu jobbar vi vidare för att hitta flera affärer, kommenterar Fredrik Eliasson, fondchef Slättö Core+.

Wistrand och Roschier har agerat legala rådgivare till Slättö i transaktionerna.


För ytterligare information:
Johan Karlsson via e-post: johan.karlsson@slattoforvaltning.se
Erik Dansbo via e-post: erik.dansbo@slattoforvaltning.se
Fredrik Eliasson via e-post: fredrik.eliasson@slattoforvaltning.se

För koordination:
Daniel Lyckhammar via e-post: daniel.lyckhammar@slattoforvaltning.se

Besök även: www.slattoforvaltning.se

Slättös vision är att vara en ledande investerare och ägare inom fastighetsområdet. Genom ett ansvarsfullt, hållbart och engagerat arbete skapar Slättö långsiktiga relationer med hyresgäster, kommuner och investerare. 

Slättös nya fond genomför sina första transaktioner och skapar en svensk startportfölj innefattande bostäder, vård, förskola och kommersiella fastigheter. Cirka 55 procent av portföljen består av bostäder, drygt 10 procent av samhällsfastigheter och knappt 35 procent av logistik- och industrifastigheter.

Läs vidare »

Fredrik Eliasson rekryteras som fondchef till nya strategin Slättö Core+

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2019 10:07 CEST

Slättö startar en ny diversifierad fond, Slättö Core+, med långsiktig investeringshorisont och ett nordiskt mandat. Fredrik Eliasson blir fondchef för den nya strategin.

Bilder & Videor 1 bild, 2 videor

Om Slättö

Adress

  • Slättö
  • Grev Turegatan 19
  • 114 38 Stockholm

Länkar

Prenumerera via RSS