Småa bygger 200 hyresrätter och bostadsrätter i Barkarbystaden

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 11:15 CET

Småa AB förändrar upplåtelseformen för sina planerade lägenheter i Barkarbystaden, Järfälla. Av de drygt 200 bostäderna planeras 75% att upplåtas som hyresrätter. Övriga bostäder kommer att upplåtas med bostadsrätt i Brf Kronan. Förändringen är en naturlig anpassning till efterfrågan och marknadsläge.

Småa presenterar nytt bostadsområde i Svindersberg, Nacka

Pressmeddelanden   •   Jul 12, 2017 15:12 CEST

Småa har vunnit en markanvisningstävling i Svindersberg, Nacka. Området omfattar ca 280 lägenheter i flerbostadshus med varierad utformning och stadsmässig karaktär. Detaljplanearbetet påbörjas hösten 2017 och beräknas antas under 2019.

Småa presenterar nytt bostadsområde i Rosendal, Uppsala

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2017 15:52 CEST

Småa har vunnit ännu en markanvisningstävling i Rosendal, Uppsala. Denna gång är det i etapp 3 som ligger mot Stadsskogen. Här planerar vi för ett bostadsområde som går i linje med visionen om Rosendal där fokus ligger på mångfald, miljö och social gemenskap.

Småa har upphandlat totalentreprenad för bostäder i Tyresö C, Stockholm

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2017 08:00 CEST

Småa har ingått avtal med JM Entreprenad om att uppföra bostadsrätter, radhus och lokaler genom en totalentreprenad. Kontraktssumman uppgår till 113 mkr.

ALM Equity AB köper Småa AB och blir en av de största aktörerna på bostadsmarknaden

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2017 12:52 CET

Bostadsutvecklaren ALM Equity AB har köpt samtliga aktier i Småa AB. ALM och Småa kommer fortsätta drivas som två separata bolag. Tillsammans ska vi bli den bästa bostads- och stadsdelsutvecklaren i Stockholm och vara det självklara valet från första boendet, familjebildandet i större bostad till ett bekvämare boende och 55+.

Tillsammans blir vi en stark aktör i Stor-Stockholm, Mälardalen och Uppsala med över 1600 bostäder i produktion och 10 600 bostäder i portföljen att utveckla framöver. Försäljningen av Småa AB initierades då HSB Projektpartner AB och JM AB valde att sälja sina andelar i Småa om motsvarande 71,4 %. Den nya ägaren ALM Equity AB tecknade initialt ett villkorat avtal med JM och HSB avseende köp av samtliga aktier i Småa. Resterande 28,6% ägde Småas personal. I tisdags blev det officiellt att personalen på Småa har sålt samtliga resterande aktier till ALM Equity AB. Tillträde och betalning är beräknat till det första halvåret 2017.

Matchning som stärker upp
-"Vi är glada över den positiva responsen från personalen och att samtliga aktieägare nu har tackat ja till affären. Vi kan nu sätta fullt fokus på att tillsammans utveckla vårt gemensamma erbjudande som en av Stockholmsmarknadens största aktörer.” säger Joakim Alm, VD ALM Equity AB.

Ägarskap för fortsatt utveckling
-Det är glädjande att affären nu är klar. Den nya ägarstrukturen kommer att ge Småa bättre förutsättningar att fortsätta växa. Tillsammans kommer vi att vara en mycket stark aktör på Stockholmsmarknaden vilket känns fantastiskt intressant” säger Fredrik Arpe, VD Småa AB.

________________________________

Om ALM Equity
ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.almequity.se


Om Småa
Småa har sedan starten 1927 byggt över 23 000 bostäder i Stockholm. Sedan dess har vi utvecklat vår affärsidé och produkt och arbetar efter tre värdeord; personliga hem, attraktiva boendemiljöer och kvalitet över tiden. Idag är vi verksamma i Stor-Stockholm, Mälardalen och Uppsala.

________________________________


För mer information kontakta

Fredrik Arpe, VD, Småa AB
Telefon: 08-586 303 15

Småa är en av Stockholms större bostadsutvecklare och vår verksamhet omfattar hela Stor-Stockholm, Mälardalen och Uppsala. Vi har varit verksamma sedan 1927 och har byggt drygt 23 000 bostäder för Stockholms invånare. Vår verksamhet styrs av tre värdeord - Personliga hem, Attraktiva boendemiljöer och Kvalitet över tiden. Vi är idag cirka 85 medarbetare med huvudkontor i Liljeholmen och regionkontor i centrala Uppsala. Vi 2015 omsätte vi cirka 1 miljard kronor.

Bostadsutvecklaren ALM Equity AB har köpt samtliga aktier i Småa AB. ALM och Småa kommer fortsätta drivas som två separata bolag. Tillsammans ska vi bli den bästa bostads- och stadsdelsutvecklaren i Stockholm och vara det självklara valet från första boendet, familjebildandet i större bostad till ett bekvämare boende och 55+.

Läs vidare »

Småa är vänföretag till Stockholms Stadsmission 2017

Nyheter   •   Feb 02, 2017 08:00 CET

Småa fortsätter stödja Stockholms Stadsmission som vänföretag under 2017. Som vänföretag gör vi tillsammans med andra givare skillnad för människor som lever i tuffa livssituationer i Stockholm.

Småa har tidigare bidragit till Stockholms Stadsmissions arbete, både genom att skänka möbler från visningsbostäder, med ekonomiska gåvor och volontärarbete.

- Det känns naturligt att fortsätta bidra till Stockholms Stadsmissions arbete som bland annat erbjuder tillfälliga boendelösningar, stöttning för hemlösa i rätten till ett eget boende samt arbetsintegration, säger Småas marknadschef Christina Wilhelmsson.

Mer information
Stockholms Stadsmission är en ideell förening som arbetar för människor som lever i hemlöshet och social utsatthet. Läs mer om Stockholms Stadsmissions arbete på www.stadsmissionen.se

Småa fortsätter stödja Stockholms Stadsmission som vänföretag under 2017. Som vänföretag gör vi tillsammans med andra givare skillnad för människor som lever i tuffa livssituationer i Stockholm.

Läs vidare »

Småa presenterar ytterligare två nya bostadsområden!

Pressmeddelanden   •   Dec 28, 2016 11:29 CET

Småa kan nu presentera ytterligare två nya bostadsområden i Stockholm - Bagarmossen i söderort och Barkarbystaden i Järfälla.

Småa arbetar kontinuerligt med att delta i anbudstävlingar av mark på olika attraktiva ställen inom Stockholm, Uppsala och Mälardalen. Ibland får vi markanvisningar där vi kreerar i samarbete med kommunen och ibland har kommunen redan arbetat fram en idé tillsammans med en arkitekt som Småa sedan detaljplanerar och finslipar.

Bagarmossen

I Bagarmossen planerar vi för byggnation av cirka 55 lägenheter med bara någon minuts promenad till Bagarmossens tunnelbanestation. Området mellan Bagarmossen och Skarpnäck kommer binda ihop stadsdelarna och färdigbyggt kommer det bland annat finnas cirka 3 500 bostäder, park, förskolor och skola.

En detaljplan kommer påbörjas våren 2017 och arbetet beräknas ta cirka 2,5 år.

Barkarbystaden

I Kvarter 6 i Barkarbystaden planerar vi för lägenheter med en modern framtoning. Vi hämtar inspirationen till den yttre gestaltningen från områdets historia som flygfält, samt den moderna storstadens urbanism.

Planerad säljstart höst/vinter 2017.

Småa är en av Stockholms större bostadsutvecklare och vår verksamhet omfattar hela Stor-Stockholm, Mälardalen och Uppsala. Vi har varit verksamma sedan 1927 och har byggt drygt 23 000 bostäder för Stockholms invånare. Vår verksamhet styrs av tre värdeord - Personliga hem, Attraktiva boendemiljöer och Kvalitet över tiden. Vi är idag cirka 85 medarbetare med huvudkontor i Liljeholmen och regionkontor i centrala Uppsala. 2015 omsatte vi cirka 1 miljard kronor.

Småa kan nu presentera ytterligare två nya bostadsområden i Stockholm - Bagarmossen i söderort och Barkarbystaden i Järfälla.

Läs vidare »

Småa presenterar två nya bostadsområden!

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2016 07:40 CET

Småa kan nu presentera ytterligare två nya bostadsområden - Hemmesta Centrum på Värmdö och Hallunda Gård i Botkyrka.


Småa arbetar kontinuerligt med att delta i anbudstävlingar av mark på olika attraktiva ställen inom Stockholm, Uppsala och Mälardalen. Ibland får vi markanvisningar där vi kreerar i samarbete med kommunen och ibland har kommunen redan arbetat fram en idé tillsammans med en arkitekt som Småa sedan detaljplanerar och finslipar.

Hemmesta Centrum

På Värmdö, i Hemmesta Centrum, planerar vi för byggnation av cirka 190 bostäder fördelat på lägenheter och radhus. Området präglas en varierad småskalighet, där grönskan integreras mellan husen och partier av orörda skogsbackar bevaras. För att skapa en lekfullhet i området varierar husens höjd mellan 2-6 våningar.

Kring centrum och Skärgårdsvägen planers ytterligare byggnation. Totalt byggs cirka 400 nya bostäder med stor variation på upplåtelseform och gestaltning.

Hallunda Gård

Anrika Hallunda Gård ligger vackert intill Mälaren, omgivet av uppvuxna villaområden och skog. Här planerar vi för en varierad bebyggelse med cirka 170 bostäder fördelat på lägenheter i låga flerbostadshus samt villor, radhus och parhus. Området ligger precis vid Mälardalsleden samt vackra Mälaren och här finns bra kommunikationer med buss och tunnelbana. Bostäderna kommer hämta inspiration från omgivningen och knyta ihop gårdens 1700-talskaraktär med villaområdena från 1970-talet och dagens stadsmässiga uttryck.

Totalt planeras det för cirka 300 nya bostäder i anslutning till gården. En detaljplan är under framtagande och ett antagande beräknas under 2018.

Småa är en av Stockholms större bostadsutvecklare och vår verksamhet omfattar hela Stor-Stockholm, Mälardalen och Uppsala. Vi har varit verksamma sedan 1927 och har byggt drygt 23 000 bostäder för Stockholms invånare. Vår verksamhet styrs av tre värdeord - Personliga hem, Attraktiva boendemiljöer och Kvalitet över tiden. Vi är idag cirka 85 medarbetare med huvudkontor i Liljeholmen och regionkontor i centrala Uppsala. Vi omsätter cirka 1 miljard kronor per år.

Småa kan nu presentera ytterligare två nya bostadsområden - Hemmesta Centrum på Värmdö och Hallunda Gård i Botkyrka.

Läs vidare »

Fredrik Arpe, ny VD på Småa

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2016 12:26 CEST

Småa har anställt Fredrik Arpe som ny VD. Fredrik Arpe kommer närmast från Erlandsson Bygg i Öst och har tidigare haft ledande befattningar inom bland annat NCC Boende och Arenastaden i Solna. Fredrik tillträder tjänsten i slutet av september 2016.

Småa de senaste åren haft en stabil tillväxt, och ambitionen är att fortsätta växa.
- Fredrik har erfarenhet både från branschen och rollen som VD. Tillsammans med Fredrik kommer Småa fortsätta sin expansion, säger Matias Lindberg ordförande i Småas styrelse.

- Det känns otroligt stimulerande och roligt att få förtroendet att leda Småa i den framtida expansionen. Jag ser verkligen fram emot att vara med på den resan, säger Fredrik Arpe.

Tidigare VD går i pension

Småas tidigare VD, Peder Williamson har gått i pension efter 16 år i bolaget.
- Vi tackar Peder Williamson för hans åtta år på VD-posten. Peder har hunnit uträtta mycket under sin tid i bolaget och bland annat tagit Småa in i en omfattande expansion, både i Stor-Stockholm men även till nya regioner som Uppsala och Mälardalen, tillägger Matias Lindberg.

Om Småa

Småa är en av Stockholms större bostadsutvecklare och verksamheten omfattar hela Stor-Stockholm, Uppsala och Mälardalen. Småa befinner sig i en stark tillväxt och omsätter cirka 1 miljard kronor per år.

För frågor

För eventuella frågor, vänligen kontakta Thomas Brogren, tillförordnad VD.

Telefon: 08-586 303 10
E-post: thomas.brogren@smaa.se

Småa är en av Stockholms större bostadsutvecklare och vår verksamhet omfattar hela Stor-Stockholm, Mälardalen och Uppsala. Vi har varit verksamma sedan 1927 och har byggt drygt 23 000 bostäder för Stockholms invånare. Vår verksamhet styrs av tre värdeord - Personliga hem, Attraktiva boendemiljöer och Kvalitet över tiden. Vi är idag cirka 80 medarbetare med huvudkontor i Liljeholmen och regionkontor i centrala Uppsala. Vi omsätter cirka 1 miljard kronor per år.

Småa har anställt Fredrik Arpe som ny VD. Fredrik Arpe kommer närmast från Erlandsson Bygg i Öst och har tidigare haft ledande befattningar inom bland annat NCC Boende och Arenastaden i Solna. Fredrik tillträder tjänsten i slutet av september 2016.

Läs vidare »

Småa tilldelas direktmarkanvisning i Ulleråker, Uppsala

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2016 12:10 CEST

Småa har tilldelats en direktmarkanvisning i Ulleråker strax utanför Uppsala. Det är en stadsdel som beräknas växa med cirka 6000-8000 bostäder de kommande åren. Uppsala Kommun valde att erbjuda Småa en direktmarkanvisning för att starta byggnationen och förverkliga visionen om en hållbar stadsdel med tydlig identitet.

Bilder & Videor 11 bilder

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marknadschef
  • znchrioestina.wibclhelfixzinmsson@ftsmaapkpignmyrh.sqmabe
  • 08-586 303 33

Om Småa AB

Småa AB

Småa ingår i ALM Equity-koncernen och är en av Stockholms större bostadsutvecklare. Vår verksamhet omfattar hela Stor-Stockholm, Mälardalen och Uppsala. Vi har varit verksamma sedan 1927 och har byggt drygt 23 000 bostäder för Stockholms invånare. Vi är idag cirka 90 medarbetare med kontor i Liljeholmen och i Uppsala. 2016 omsatte vi cirka 1 miljard kronor.

Adress

  • Småa AB
  • Årstaängsvägen 11, 7 tr - Marievik
  • 117 94 Stockholm
  • Sweden
  • Vår hemsida