Skip to main content

​Vox Hotel nominerat till Stora Turismpriset 2016

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2016 14:31 CEST

Interiörbild från Vox Hotel.

Smålands Turism som är länets besöksnäringsorganisation nominerar varje år en kandidat till Stora Turismpriset och i år föll valet på Vox Hotel.

- Vox Hotel har på kort tid blivit en uppstickare i hotellbranschen, både lokalt och nationellt säger Lena Larsson, VD på Smålands Turism. Vox Hotel är ett fristående hotell och alltså inte knutet till någon hotellkedja. Anne Sandstjärna som äger och driver hotellet har efter eget huvud och i nära samarbete med en lokal fastighetsägare kunnat förverkliga sina visioner och skapat ett hotell som bygger på ett koncept som sticker ut i mängden. Med målgruppsanpassat utbud, inredningskvalitet och utvald design har Vox Hotel på kort väckt uppmärksamhet och vunnit mark och vi tycker att Vox Hotel är en mycket värdig kandidat för Stora Turismpriset, fortsätter Lena Larsson.

Bland de övriga nominerade finns bland andra Skansen, Glashuset, Little Rock Lake, Gotlands Museum och Friluftsbyn. 

- Årets nominerade till Stora Turismpriset 2016 har ett tydligt fokus på innovation, samverkan och kunskapsspridning som är viktiga kriterier för besöksnäringens utveckling i Sverige. Representationen är god och varierad med spännande aktiviteter och upplevelser både i stad och på landsbygd, säger Cecilia Schelin Seidegård, ordförande för Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism och landshövding i Gotlands län.

Vinnaren utses den 18 oktober. Priset delas ut av närings- och innovationsminister Mikael Damberg samma dag i anslutning till Stora Tillväxtdagen.

Mer information:

Lena Larsson, Smålands Turism 070-819 95 75

Therese Lindberg, Tillväxtverket 08-681 91 03

För 23:e året i rad delar Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, med Tillväxtverket som huvudman, ut Stora Turismpriset som är på 100 000 kronor. Priset ges till föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet eller hållbarhet, som har bidragit till att utveckla turismen i Sverige. Respektive läns kandidat får en belöning på 10 000 kronor som ska användas till en kunskapsfrämjande insats.

Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.  

Smålands Turism är den regionala turistorganisationen i Region Jönköpings län, ägt av länets kommuner och regionen. Ägarnas uppdrag till Smålands Turism AB är att utveckla och marknadsföra turistprodukter samt att utveckla och främja turismen genom insatser på regional, nationell och internationell nivå. Affärsidén som styr arbetet i vardagen lyder:

”Smålands Turism AB erbjuder hög kompetens och samordning inom turismområdet samt utvecklar plattformar för marknadsföring och samverkan och stärker därmed regionens turistiska konkurrensförmåga som genererar lönsam tillväxt i regionen och dess företag.”