Skip to main content

Taggar

Arbetsgivar-och egenavgifter

Egenföretagare

Lärlingssystem

Sjukförsäkringssystemet

regelverket

Styrelse

regelverket 147 Egenföretagare 113 Arbetsgivar-och egenavgifter 54 Lärlingssystem 44 Sjukförsäkringssystemet 40 sjuklöneansvaret 36 las 20 Sjuklöneansvar 13 skatteverket 12 skatter 11 Småföretagarnas Riksförbund 9 Glesbygd 8 ungdomsarbetslösheten 8 turordningsreglerna 7 sociala skyddsnätet 7 mikroföretagare 5 arbetsförmedlingen 4 offentlig upphandling 4 bolagsskatten 4 mikroföretag 4 socialt skyddsnät 4 revisionsplikt 3 rättssäkerhet 3 socialförsäkringen 3 företagande 3 LOU 3 3:12 reglerna 3 riksdagens utredningstjänst (rut) 2 arbetsmarknadspolitik 2 sjuklönekostnaderna 2 lo 2 färdskrivare 2 enmans- och småföretagare 2 10 anställda 2 kollektivavtal 2 integrationen 2 landsbygd 2 betalningstid 2 small business act for europe 2 trygghetssystem 2 kommuner 2 a-kassa 2 skatteregler 2 arbetsfordon 2 andra veckan 2 arbetsmarknad 2 MyNewsdesk 2 krogmomsen 2 transportstyrelsen 2 socialbidrag 2 betalningsföreläggande 2 traineejobben 2 kontanter 2 betalningsmedel 2 riksdagen 2 upp till 10 anställda 2 tv-avgift 2 valfråga 1 arbetarskydd 1 likviditet 1 it-branschen 1 Bolagsskatt 1 datorer 1 starta företag 1 skapa arbetstillfällen 1 lärarutbildningen 1 sjukvården 1 fredrik reinfeldt 1 lag 1 lagrådsremiss 1 bensinskatt 1 yrkesval 1 avgifter 1 optioner 1 naturturism 1 regering 1 riksgälden 1 Anställningsvillkor 1 integrationspolitik 1 socialdepartementet 1 byråkrati 1 västernorrland 1 offentliga upphandlingar 1 företagsöverlåtelser 1 vårbudget 1 laptops 1 Göran Hägglund 1 skuldsanering 1 valet 1 riskanalyser 1 kärnkraftverk 1 avbrott 1 sjukfrånvaron 1 trygg-hansa 1 näringspolitik 1 södra sverige 1 socialt företagande 1 handläggningstiderna 1 rot 1 lagen om offentlig upphandling 1 bankkontor 1 byråkratin 1 revisorer 1 gustav fridolin 1 speditörer 1 ulf kristersson 1 lagstiftningen 1 landsbygden 1 förbundsordförande 1 edi 1 färdtjänst 1 jobbcoacher 1 poliser 1 skattebeslut 1 bokföringsbyrå 1 familjeföretag 1 af 1 torghandlare 1 statsminister 1 folkpartiets landsmöte 1 smartphones 1 budgetmotion 1 skuggbudget 1 väljare 1 partiledardebatt 1 staten 1 fåmansföretag 1 stefan löfven 1 svenska skolan 1 skattefrågor 1 revisor 1 rekommendation 1 lärlingar 1 studiemotivation 1 nya regler 1 svenska ekonomin 1 inkomstskatt 1 nyanställer 1 pensionen 1 osund konkurrens 1 appar 1 fem år 1 praktikjobb 1 minskad arbetslöshet 1 sgi 1 åtal 1 statlig skatt 1 justitieminister beatrice ask 1 domstolsverket 1 kontrollavgift 1 befolkningsutveckling 1 lärlingsplatser 1 entreprenören 1 turismen 1 arbetsmarknadsministern 1 provision 1 skatteplanering 1 sjukregler 1 rättsskydd 1 brottsförebyggande rådet 1 underleverantörer 1 kunden 1 sba 1 fas 3 1 nordiska ministerrådet 1 sfr 1 småföretagarprofil 1 företagarfrågorna 1 framtidstron 1 sänkta arbetsgivaravgifter 1 borttagandet av las 1 slopandet av sjuklöneansvaret 1 ekonomisk risk 1 regeringsförklaringen 1 statsministern 1 småföretagarna fick ingenting 1 kejsarens nya kläder 1 nya ministrarnas 1 kammarkollegiet 1 hängslen och livrem 1 reformutrymme i sveriges ekonomi 1 nya kriser 1 jämna cykler 1 överdriven försiktighet 1 reformutrymmet 2011 är mycket större 1 skapas fler jobb 1 sjuklöneansvaret som turordningsreglerna 1 småföretagarnas situation 1 röd/gröna blocket 1 skuggbudgeten 1 åkerinäringen 1 enskilda åkare 1 transsportstyrelsen 1 kontroll av åkarnas körtider 1 tillsynsavgift 1 kontroll av kör- och vilotider 1 nya digitala färdskrivarna 1 utländska åkares 1 straffvärdet 1 inte tillförlitliga 1 2010/11: t388 1 centerns röst 1 moderata partitoppens 1 arbetsgivarnas sjuklöneansvar 1 kvalificerad arbetskraft 1 doing business 1 hiab 1 7 karensdagar 1 remissyttranden 1 kortavgifter 1 brännpunkt 1 tv-sändningar 1 transportköpare 1 fåmansbolag 1 målutredningen 1 ekonomiska risker 1 finansmarknadsminister 1 domstolsväsendet 1 rättssäkerheten 1 skatteprocesser 1 granskningsdispens 1 remissinstanser 1 målarettan 1 kostnad 1 tjänstedirektivet 1 bortagna revisorsplikten 1 nystartszoner 1 snedvriden konkurrens 1 sjukanmälan 1 högsta förvaltningsdomstolen 1 slutna kassahanteringssystem 1 transportnäringen 1 kreditupplysningsföretag 1 karensdagarna 1 gunnar karlsson 1 fordringsägare 1 lägre skatt för utländska experter 1 avdragsrätt för forskning och utbildning 1 halvering av momsen 1 låneförbudet i abl 1 generationsväxlingar 1 borgenärsskyddet 1 skatteflyktsmotivet 1 sjukförsäkringsminister 1 eu-kommissionärer 1 riksdagsledamöterna 1 jennie nilsson 1 inkomstuppgifter 1 vårmotionerna 1 arbetspraktik 1 tillväxthinder 1 offentliga upphandlare 1 allmänna reklamationsnämnden 1 statens betalningar 1 sjukförsäkringsskydd 1 enmansföretagare 1 skatteutskottet 1 internationell marknad 1 offentlig upphandling (lou) 1 sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen 1 skattetrycket 1 2 år 1 anna-karin hatt 1 tvistemål 1 gårdsförsäljning av alkohol 1 svenska alkoholpolitiken 1 statliga monopolet 1 anställningsformer 1 frisör- och restaurangbranscherna 1 varningslistan 1 varningsinfo 1 åkeriföretag 1 momssänkningen 1 elpriserna 1 värnskatten 1 momsen 1 momssänkning 1 ansvar för framtiden 1 ansvar för nya jobb 1 finansieringen 1 2011/12: fi245 1 kreditupplysningslagen (1973:1173) 1 jobbpaket 1 turordningsreglerna i las 1 finansminister anders borg 1 frisöryrket 1 ensamföretagare 1 frisörsalonger 1 storstadsregioner 1 moderatstämman 1 de nya moderaterna 1 sveriges enda arbetarparti 1 skattesänkarparti 1 orderbekräftelse 1 momslagstiftningen 1 konsumentköplagen 1 föräldrapenning 1 region 4 1 sydsvenska företag 1 åklagarväsendet 1 skattedeklarationer 1 skattekonto 1 återbetalningsskyldigheten 1 prejudicerande 1 felaktiga inbetalningar 1 apputvecklare 1 applikationer till smartphones 1 dubbelbeskattningen 1 internationella konkurrensen 1 minimum 7 karensdagar 1 gunvor g ericson (mp) 1 solveig zander (c) 1 myndigheten tillväxtanalys 1 frisör och restaurang 1 personalliggarens utförande och förvaring 1 bevisbördan 1 restriktivitet 1 juridisk osäkerhet 1 telemarketing-branschen 1 inskränkning avtalsfriheten 1 kreditupplysnings-företagen 1 hotet om inkasso 1 ångervecka för företagare 1 ”elområdesindelningen 1 diskriminering av sydsvenska företag 1 energiminister anna-karin hatt 1 stämningsansökan 1 arbetslösa ungdomar 1 ungdomsfientlig 1 saltsjöbadsanda 1 ersättningen 1 kontanthandel 1 arbetsmiljöverket (av) 1 arbetsmiljöarbetet (sam) 1 arbetsmiljöutredningar 1 socialförsäkringsminister Ulf Kristersson 1 skattereformer 1 marginalen bank 1 anmälda brott 1 förvaltningskostnader 1 indrivningsföretag 1 aktiebolagslagens regler 1 kravbrev 1 bokföringsmaterial 1 oetiska skuldindrivningar 1 punkskatter 1 beviskraven 1 ägarstyrning 1 centerpartiets invit 1 trendbrott för blockpolitiken 1 frivillig revision 1 elektroniska 1 lärlingslöner 1 eu:s small business act 1 www.vgregion.se 1 kom(2010) 712 1 uppsats i arbetsrätt 1 arbetsgivarföreträdarna 1 arbetstagarorganisationen lo 1 åkeribranschen 1 nordiska åkeriorganisationernas 1 cabotagetrafiken 1 transportarbetarförbundet 1 kammaråklagare tord josefson 1 nationell samordning 1 näringsidkare 1 debattartikel i dagens nyheter 1 jobbskatteavdragen 1 skärpta straff 1 klimat- och energipolitik 1 sba (small business act). 1 ”small business act” 1 företagsklimat i europa 1 administrative bestämmelser 1 sänkt bolagsskatt 1 alliansens höstbudget 1 företagsorganisationer 1 svensk arbetsmarknad 1 enmansföretag 1 ”small business act for europe”. 1 gynnsamt företagsklimat 1 princip 1 handlar om entreprenörskap 1 skolornas kursplaner 1 entreprenörskapets betydelse 1 lärlingsutbildningar 1 stöd till invandrare 1 sänka arbetsgivaravgifterna 1 ta bort sjuklöneansvaret 1 intyg 1 ekonomiska riskerna 1 regeringens höstbudget 1 riksrevisionens 1 förenklingsförslag 1 lagrådet 1 reformländer 1 småföretagarvänlig politik 1 fria arbetsmarknader 1 medlemsländerna 1 lönekostnaderna 1 moderaternas partisekreterare 1 aktiebolags företrädare och aktieägare 1 tidsfrister 1 restaurangjobb 1 tillväxtplaner 1 princip 3 1 småföretagens vardag 1 almedalsanda 1 innovationsråd 1 enskilda firman 1 bluffaktureringsföretagen 1 avtal föreligger 1 månadsrapportering 1 offentliga förvaltningar 1 bolagsverkets 1 enklareregler.se 1 skåpkarosseri 1 momslagens 22 kap 2 punkten 1 nytt partiprogram 1 avskaffandet av sjuklöneansvaret 1 arbetsrätten 1 ”elektroniska inkomst¬uppgifter per individ och månad” 1 personalkostnader 1 socialdemokraternas kongress 1 åkarnas förhållanden i sverige 1 åklagarna 1 danska och tyska lärlingssystemet 1 www.smaforetagarna.eu (under aktuellt & opinion 1 eu-rådet 1 teoretiska och praktiska linjer 1 lärlingsskatt 1 almedalsveckan 2013 1 3:12 1 betalningstider och dröjsmålsränta 1 fordringar mot företag eller myndigheter och andra offentliga organ 1 handelstransaktioner mellan näringsidkare 1 tvingande 1 sba består av 10 principer 1 princip 5 handlar om offentlig upphandling och statligt stöd 1 www.upphandlingsstod.se 1 tillväxtanalys genomfört (rapport 2011:13) 1 lärlingssystemen 1 yrkesintroduktionsavtal 1 3:12 regler 1 kapitalinkomst 1 skattereformen 1 sociala bidragssystemen 1 90 dagars arbetslöshet 1 arbetsmarknads-lösningar 1 utbildningsåtgärder 1 anders borg och regeringen 1 upploppen 1 anställa fler ungdomar 1 globaliseringsrådet 1 oecd-möte 1 vägtransportarbete (2005:395) 1 ”mobila arbetstagare” 1 arbetstidsbok 1 arbetstidsdokument 1 utbildningsnivån 1 rörligheten bland unga 1 institutionella faktorerna 1 näringslivspolitiken 1 karenstid 1 eu-anslag 1 förslag till nya 3:12 regler 1 svenska företagen 1 lagrådets skarpa kritik 1 skattereglerna 1 plombera antennuttaget 1 sjuklöneansvaret bromsar nyanställningar 1 jobbskaparlinjen 1 småföretagarpartiet 1 statliga inkomstskatten 1 femte jobbskatteavdraget 1 sänkt skatt 1 sänkt skatt för pensionärer 1 småföretagens expansionsvilja 1 småpartierna inom alliansen 1 datorer och surfplattor 1 tv- avgift 1 plombering och intyg 1 skattesedeln 1 gunnar karlssons (kth) presentation på youtube 1 2009:1235 återfinner man i § 5 1 prop. 2008/2009:195 1 fempunktsprogram 1 hela sjuklöneansvaret 1 osäkerhetsfaktor 1 minskade intäkter 1 regeringens arbetsmarknadspolitik 1 budgetförhandlingarna på harpsund 1 centerns politik 1 svenska välfärdsmodellen 1 korta sjukfrånvaron 1 företagens sjuklöneansvar 1 främja småföretagande och nyanställningar 1 avskaffa sjuklöneansvaret 1 sänka arbetsgivaravgiften 1 högkostnadsskyddet för sjuklöne-kostnader 1 månadsrapportering av löner 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Nytt samarbete förbättrar finansieringsmöjligheterna för småföretag

Nytt samarbete förbättrar finansieringsmöjligheterna för småföretag

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2019 08:58 CEST

Marginalen Bank och Småföretagarnas Riksförbund gör nu gemensam sak för att stärka finansieringsmöjligheterna för landets småföretagare. Genom ett nyetablerat samarbete erbjuds nu Småföretagarnas medlemmar fördelaktiga lånevillkor med bland annat kraftigt sänkta borgensåtaganden för att minska den personliga risken för låntagarna.

Du som småföretagare kan smitta dina närstående

Du som småföretagare kan smitta dina närstående

Pressmeddelanden   •   Sep 09, 2019 08:08 CEST

Enligt Småföretagarnas Riksförbund, präglas lagstiftningen av en negativ attityd gentemot företagare. Som småföretagare kan du smitta dina närstående. Definitionen av närstående är allt från barn och föräldrar till före detta sambo. Om denne skulle missköta sin näringsverksamhet och få näringsförbud upp till fem år efter att ni har flyttat isär, kan även du drabbas av näringsförbud.

Bluffakturor ett stort problem för småföretagare

Bluffakturor ett stort problem för småföretagare

Pressmeddelanden   •   Sep 02, 2019 07:56 CEST

Sedan 2017 går utskick av falska fakturor under brottsrubriceringen grovt fodringsbedrägeri och kan ge upp till sex års fängelse. Trots det kommer juristen Casandra Christiansen varje vecka i kontakt med småföretagare som utsatts för utpressningsförsöket. – Små bolag blir negativt påverkade om man skickar in en skuld till kronofogden. Detta utnyttjas av vissa aktörer, säger Casandra.

Först år 2112 kommer företagare ha lika avkopplande sommar som anställda

Först år 2112 kommer företagare ha lika avkopplande sommar som anställda

Pressmeddelanden   •   Aug 19, 2019 13:56 CEST

​Sommaren är en tid för återhämtning och vila. Men de som driver eget har svårt att koppla bort jobbet. Medan företagare garanterar betald semester för sina anställda har de själva inte samma lyx. I genomsnitt arbetar de som driver egna företag 6 timmar mer än anställda varje vecka under juni månad. I juli arbetar företagare 7 timmar mer per vecka, motsvarande en arbetsdag.

Sveriges småföretagare - vår nya företagsamma arbetarklass!

Sveriges småföretagare - vår nya företagsamma arbetarklass!

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2019 07:50 CEST

En ny rapport från Småföretagarna visar att det är 350 000 personer som kan räknas som ”företagsamma”. Utan småföretagare stannar Sverige och det är en tickande bomb för svensk välfärd om antalet fortsätter minska. Krångliga regler, högt skattetryck och ett socialt skyddsnät med stora hål hindrar viljan att ta steget att bli företagare. Det måste till en attitydförändring och det måste ske nu.

Offentlig upphandling – Se småföretagen som den viktigaste kunden

Offentlig upphandling – Se småföretagen som den viktigaste kunden

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2019 08:50 CEST

Småföretags delaktighet i offentlig upphandling ligger stadigt på en alltför låg och sjunkande nivå. Många skulle vilja delta, men få väljer detta på grund av komplicerade upphandlingsprocesser och orimligt många detaljkrav från beställaren. Det behövs en radikal förändring där upphandlande myndigheter bryter sin monopol-logik till förmån för en betydligt attraktivare konkurrens-logik.

Alarmerande lågt intresse bland unga att starta eget

Alarmerande lågt intresse bland unga att starta eget

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2019 08:04 CEST

Andelen unga som väljer att starta eget företag är mycket låg. Endast 2,6 % av de sysselsatta mellan 20–24 år är egenföretagare. Ghassan Ghaziri, företagare och ledamot i Småföretagarna, tror det beror på att dagens unga är bekväma. – Att driva eget kan vara stressigt och kräver ofta att du jobbar mer än åtta timmar om dagen. Många yngre är inte beredda att göra det idag, säger Ghassan.

Sänkt aktiekapital är inte det Alexanderhugg som löser den gordiska knuten

Sänkt aktiekapital är inte det Alexanderhugg som löser den gordiska knuten

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2019 11:40 CEST

Regeringen föreslår att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag ska sänkas från 50 000 kr till 25 000 kr i syfte att göra AB-formen mer tillgänglig för att främja företagande. Småföretagarnas Riksförbund anser att det krävs större insatser än så. Sänkt aktiekapital kommer inte vara det Alexanderhugg som löser den gordiska knuten att öka viljan till att bli företagare.

Sänkt skatt eller höjda bidrag?

Sänkt skatt eller höjda bidrag?

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2019 11:25 CEST

Kostnaden för att anställa är för hög för småföretagen i Sverige. Den bästa lösningen hade varit att sänka skatten och minska på regelkrånglet så att det blir billigare och enklare att anställa. Men i stället för generella reformer som att sänka den allmänna löneavgiften i arbetsgivaravgiften, så sänker politikerna kostnaderna för vissa jobb genom skattesubventionerade anställningar.

Attitydresan - Nu lyfter vi småföretagaren i Mora!

Attitydresan - Nu lyfter vi småföretagaren i Mora!

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2019 08:40 CEST

Den 20 maj kommer ”Attitydresan” att återvända till Mora. Senast Småföretagarnas Riksförbund besökte Mora, för ett år sedan, var det en god uppslutning med representation från både företagare och politiker. Ingrid Ohlsson, styrelseledamot i Småföretagarnas Riksförbund och moderator för Attitydresan ser med spänning fram emot att återigen besöka Mora.

Inför en lag mot allt för långa betaltider

Inför en lag mot allt för långa betaltider

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2019 11:18 CEST

Tillgången till kapital utgör ofta ett hinder för småföretagare och försvåras bl a av kunders långa betaltider. I värsta fall kan den dåliga betalningsmoralen orsaka likviditetsproblem. Långa avtalade betaltider och/eller försenade betalningar är ett betydande och ständigt återkommande bekymmer . Agerandet förekommer både inom näringslivet och inom offentlig sektor.

Socialförsäkringen stöttar inte kvinnliga företagare

Socialförsäkringen stöttar inte kvinnliga företagare

Pressmeddelanden   •   Maj 06, 2019 15:18 CEST

De försäkringar som finns för företagare idag är inte tillräckliga, och de som drabbas hårdast är kvinnor. Nuvarande socialförsäkringar är anpassade till anställda, vilket gör att många kvinnor drar sig för att starta eget. Socialförsäkringen har inte hängt med samhällsutvecklingen. Den måste anpassas till dagens arbetsmarknad för att fler ska känna sig trygga enligt Småföretagarnas Riksförbund.

Det krävs en skattereform som får fler att starta och driva innovativa företag

Det krävs en skattereform som får fler att starta och driva innovativa företag

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2019 09:31 CEST

Det är avgörande för Sveriges framtid att fler vågar starta och driva innovativa företag. Men då krävs nytänkande skattereformer anpassade för företagsamhet och entreprenörskap, säger Peter Thörn, ordförande i Småföretagarnas Riksförbund.

Attitydresan - Nu lyfter vi småföretagaren i Helsingborg!

Attitydresan - Nu lyfter vi småföretagaren i Helsingborg!

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2019 08:40 CEST

”Attitydresan” är en resa där styrelseledamöter i Småföretagarnas Riksförbund besöker både små och stora orter runt om i landet. -Vår ambition med resan är att småföretagare, politiker och tjänstemän får mötas. Vi tror att vi genom möten, berättelser från en Företagares Vardag och med det goda samtalet får ökad förståelse för varandra, till glädje och nytta för alla, beskriver Ingrid Ohlsson.

Ny rapport om företagsamhet i glesbebodda kommuner

Ny rapport om företagsamhet i glesbebodda kommuner

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2019 07:45 CEST

Småföretagarnas Riksförbund har tagit fram rapporten Företagsamhet i glesbebodda kommuner. Rapporten studerar länken mellan företagsamhet och nivån av arbetslöshet i samtliga 136 glesbefolkade kommuner som finns i Sverige. Särskilt fokus läggs på arbetslöshet bland utrikesfödda personer samt bland unga.

Skatteverkets regeltolkning gör stora hål i landets tandhälsa!

Skatteverkets regeltolkning gör stora hål i landets tandhälsa!

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2019 06:10 CET

Ett nytt beslut om mervärdesskatt för konsulter leder till att en patient hos en tandhygienist, som gör uppdrag åt en tandläkare, kan få betala 25% mer än den som går till en tandhygienist som är anställd. Detta medför osund konkurrens och att småföretagande tandhygienister i glesbygden lägger ner sin verksamhet så att tandvården både försämras och fördyras i stora delar av landet.

Anpassa sjukförsäkringar till företagare

Anpassa sjukförsäkringar till företagare

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2019 06:53 CET

​Trots regeringens ambitioner att utöka RUT begränsas kvinnors möjligheter till företagande i Sverige. En anledning är att Sveriges omfattande socialförsäkringssystem utformats så att de framförallt är anpassade för anställda snarare än för företagare. Kvinnor drar sig för att satsa på företagande, eftersom de i större utsträckning än män använder socialförsäkringarna.

Företagare är positiva till att lära upp lärlingar

Företagare är positiva till att lära upp lärlingar

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2019 13:15 CET

Bredare kompetens, ökad integration och fler arbetsmöjligheter för unga, utrikesfödda och/eller de som behöver byta yrke - fördelarna med ett lärlingsprogram är många. Erik Sjölander, vice ordförande och näringspolitiskt ansvarig i Småföretagarna, tror stenhårt på att införa ett större lärlingsprogram, inriktat på mindre och mellanstora företag, i Sverige.

Avskaffa sjuklöneansvaret helt för de mindre företagen

Avskaffa sjuklöneansvaret helt för de mindre företagen

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2019 09:00 CET

En anledning till att små företag avstår från att våga anställa personer utan helt rätt kvalifikationer för företagets behov är sjuklöneansvaret. Småföretagarnas Riksförbund hävdar att det billigaste och effektivaste åtgärden skulle vara att ta bort båda veckorna i sjuklöneansvaret och att göra det i första hand för företag med upp till 10 anställda.

Fler 65-åringar än 20-åringar driver eget företag

Fler 65-åringar än 20-åringar driver eget företag

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2019 06:25 CET

Få företag drivs idag av den yngre generationen och det är framför allt ett växande problem på glesbygden. Enligt statistik från SCB är det vanligare att pensionärer driver företag, än personer under 30. – Det finns en tydlig svacka bland egenföretagare i sina mest produktiva år, vilket troligen beror på bristen av trygga villkor, säger Lars Strömberg från Småföretagarna.