Skip to main content

När behovet är som störst – är viljan som lägst

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2018 11:02 CET

Småföretagarnas Riksförbunds förbundsordförande Peter Thörn, vädjar till samtliga partiledare att visa ett tydligt ledarskap till gagn för landet och inte enbart för sitt enskilda parti.

Högkonjunkturen börjar plana ut och det finns många indikationer på att detta land börjar hamna i ett beredskapsläge inför nästa lågkonjunktur. Det är då avgörande att den politiska reformagendan finns på plats med en regering som visar handlingskraft och mod att förändra. Det som nu syns i medier är allt annat än detta. Talmansrundor, sonderingsuppdrag, förhandlingar och politiskt rävspel kring taktik och positionering kan ge tillfredsställelse för stunden men övergår snabbt till ett ovälkommet obehag.

Det som verkligen skulle behövas är en ledning med tydliga reformagendor som kan ge Sverige ett stabilt utgångsläge inför den lågkonjunktur som alla vet lurar runt hörnet. Svarte Petter är ett klassiskt kortspel och ett spel där det gäller att utse en förlorare snarare än en vinnare. Kan det helt enkelt vara så riksdagspartierna ser regeringsbildandet som Svarte Petter och att det är mer lockande att vara i opposition. Då Opinionen verkar gynna de företrädare som hellre sitter på läktarplats och pekar finger åt en regering, som står där som förlorare, finns det skäl att tro att opinionsvindarna styr skutan rakt in i en massiv storm.

Småföretagarnas Riksförbund vädjar därför till samtliga partiledare att visa ett tydligt ledarskap till gagn för landet och inte enbart för sitt enskilda parti. Det finns nämligen många utmaningar att ta sig an, men det fina i kråksången är det finns en lösning på dessa samhällsutmaningar om ni bara tänker småskaligt först. Genom att förbättra förutsättningarna för landets närmre en miljon småföretagare skapas den dynamik och utveckling som krävs för att varje kommun och varje ort i landet ska kunna bibehålla konkurrenskraft och arbetstillfällen även vid en konjunkturnedgång.

Under mandatperioden kommer det ställas stora krav på myndigheter att reformera arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, socialförsäkringssystem och skattesystem. Det kan rentav vara så att den stora utvecklingspotentialen ligger i att få ett småskaligt entreprenöriellt tänkande i rådande myndighetsstruktur för att minska de förtroendeklyftor som idag uppstått mellan det privata och offentliga. Ska en sådan förändring kunna genomföras krävs ett starkt övertygande ledarskap som kan se möjligheterna att vinna trots att man har Svarte Petter i sin hand.

Småföretagare runt om i landet behöver långsiktighet och förtroende och då fungerar det inte att viljan är som lägst när behovet är som störst.

Peter Thörn
Förbundsordförande
Småföretagarnas Riksförbund

Småföretagarnas Riksförbund är en partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obunden organisation som arbetar för att främja privat företagsamhet. I styrelsen sitter aktiva småföretagare som driver medlemmarnas intressen bland annat genom opinionsarbete, debatt och möten med politiker.

Bifogade filer

PDF-dokument