Skip to main content

Tags

Smartfish lanserar sin produktportfölj inom consumer health i Asien genom ett nytt strategiskt samarbete med Jacobson Pharma

Press releases   •   Oct 04, 2019 07:59 CEST

Smartfish AS påbörjar nu en lansering av sina produkter inom consumer health och sportnutrition på den asiatiska marknaden. Lanseringen sker inom ramen för ett nytt strategiskt samarbete med Jacobson Pharma. Som ett led i samarbetet har Jacobson Pharma nyligen investerat 40 miljoner NOK i Smartfish genom en aktieemission, ett tydligt kvitto på Jacobson Pharmas långsiktiga engagemang i Smartfish.

Smartfish starter utrulling av forbrukerhelseprodukter i Asia gjennom et nytt strategisk partnerskap med Jacobson Pharma

Press releases   •   Oct 04, 2019 07:59 CEST

Smartfish AS setter i gang en utrulling av sine forbrukerhelseprodukter til nye markeder i Asia gjennom et nytt strategisk partnerskap med Jacobson Pharma Group. Jacobson Pharma Group investerte nylig 40 millioner kroner i Smartfish gjennom en emisjon, et tydelig tegn på selskapets tro på partnerskapet med Smartfish.

Smartfish initiates Asian rollout of its consumer health products through a new strategic partnership with Jacobson Pharma

Press releases   •   Oct 04, 2019 07:59 CEST

Smartfish AS initiates a rollout of its consumer health nutritional products into new markets in Asia through a new strategic partnership with Jacobson Pharma Group. As a strong sign of commitment to the new partnership, Jacobson Pharma Group recently invested NOK 40 million in Smartfish through a share issue.

​Smartfish initiates global collaboration with B. Braun, securing forceful launch of its medical nutrition product Remune

​Smartfish initiates global collaboration with B. Braun, securing forceful launch of its medical nutrition product Remune

Press releases   •   Sep 09, 2019 08:29 CEST

Smartfish AS has initiated a strategic collaboration with the global healthcare company B. Braun to secure a forceful global launch of its medical nutrition product Remune. B. Braun will launch Remune in close to 20 countries during 2019 and 2020, followed by several other markets in Europe, Asia and South America.

​Smartfish innleder samarbeid med B. Braun for global lansering av sitt medisinske ernæringsprodukt Remune

​Smartfish innleder samarbeid med B. Braun for global lansering av sitt medisinske ernæringsprodukt Remune

Press releases   •   Sep 09, 2019 08:29 CEST

Smartfish AS har innledet et strategisk samarbeid med det globale medisinske foretaket B. Braun for å sikre en omfattendeglobal lansering av det medisinske ernæringsproduktet Remune. B. Braun vil lansere Remune i nærmere 20 land i løpet av 2019 og 2020, etterfulgt av flere andre markeder verden over.

​Smartfish initierar ett samarbete med B. Braun för global lansering av den medicinska nutritionsprodukten Remune

​Smartfish initierar ett samarbete med B. Braun för global lansering av den medicinska nutritionsprodukten Remune

Press releases   •   Sep 09, 2019 08:29 CEST

Smartfish AS har initierat ett strategiskt samarbete med det globala medicinbolaget B. Braun för att säkerställa en kraftfull global lansering av den medicinska nutritionsprodukten Remune. B. Braun kommer att lansera Remune i närmare 20 länder under 2019 och 2020, följt av flera andra marknader i Europa, Asien och Sydamerika.

​Klinisk studie indikerer at Smartfish ernæringsprodukt Remune kan forbedre overlevelse hos lungekreftpasienter

​Klinisk studie indikerer at Smartfish ernæringsprodukt Remune kan forbedre overlevelse hos lungekreftpasienter

Press releases   •   Sep 05, 2019 13:58 CEST

Smartfish AS presenterer resultatene fra en klinisk studie av Remune - et medisinsk ernæringsprodukt - i pasienter med ikke-småcellet lungekreft som lider av kakeksi. Resultatene indikerer en rekke positive kliniske effekter. Pasientene med tidligkakeksi hadde i denne pilotstudien en statistisk signifikant høyere overlevelse etter 12 måneder fra behandlingsstart, sammenlignet med kontrollgruppen.

​Clinical study results indicate that Smartfish’s nutrition product Remune can improve overall survival in lung cancer patients

​Clinical study results indicate that Smartfish’s nutrition product Remune can improve overall survival in lung cancer patients

Press releases   •   Sep 05, 2019 13:58 CEST

Smartfish AS presents the results from a clinical trial evaluating Remune – a medical nutrition product – in patients with non-small-cell lung cancer suffering from cachexia. The results indicate a number of positive effects on clinical outcome. In this pilot study, patients who received Remune while being pre-cachectic had a statistically significant higher survival after 12 months from baseline.

​Klinisk studie indikerar att Smartfishs nutritionsprodukt Remune kan förbättra överlevnaden hos lungcancerpatienter

​Klinisk studie indikerar att Smartfishs nutritionsprodukt Remune kan förbättra överlevnaden hos lungcancerpatienter

Press releases   •   Sep 05, 2019 13:58 CEST

Smartfish AS presenterar resultat från en klinisk studie av Remune i patienter med icke-småcellig lungcancer som lider av kakexi. Resultaten indikerar att Remune har flera positiva effekter på behandlingseffekten. De patienter som behandlades i ett prekaketiskt tillstånd hade i denna pilotstudie statistiskt signifikant högre total överlevnad efter 12 månader från behandlingsstart.

Mozhgan Dorkhan appointed new CSO of Smartfish

Press releases   •   Aug 30, 2019 12:35 CEST

Mozhgan Dorkhan has been appointed Chief Scientific Officer of Smartfish AS with effect from 01.09.2019.

Smartfish Annual Report 2018

Press releases   •   Aug 22, 2019 12:19 CEST

The Board of Directors and CEO of Smartfish AS hereby present the annual report and consolidated financial statements for the 2018 financial year.

Kamilla Hassander appointed new CFO of Smartfish

Press releases   •   Apr 26, 2019 12:12 CEST

Kamilla Hassander has been appointed Chief Financial Officer of Smartfish AS and started her new role 1st of April 2019.

Johan Olsson appointed Manager Regulatory Affairs, QA/QC and Product Development at Smartfish

Press releases   •   Jan 01, 2019 12:10 CET

Johan Olsson has been appointed Manager Regulatory Affairs, QA/QC and Product development with effect from 01.01.2019.