Skip to main content

Press releases 3 hits

Smartfish lanserar sin produktportfölj inom consumer health i Asien genom ett nytt strategiskt samarbete med Jacobson Pharma

Press releases   •   Oct 04, 2019 07:59 CEST

Smartfish AS påbörjar nu en lansering av sina produkter inom consumer health och sportnutrition på den asiatiska marknaden. Lanseringen sker inom ramen för ett nytt strategiskt samarbete med Jacobson Pharma. Som ett led i samarbetet har Jacobson Pharma nyligen investerat 40 miljoner NOK i Smartfish genom en aktieemission, ett tydligt kvitto på Jacobson Pharmas långsiktiga engagemang i Smartfish.

​Smartfish initierar ett samarbete med B. Braun för global lansering av den medicinska nutritionsprodukten Remune

​Smartfish initierar ett samarbete med B. Braun för global lansering av den medicinska nutritionsprodukten Remune

Press releases   •   Sep 09, 2019 08:29 CEST

Smartfish AS har initierat ett strategiskt samarbete med det globala medicinbolaget B. Braun för att säkerställa en kraftfull global lansering av den medicinska nutritionsprodukten Remune. B. Braun kommer att lansera Remune i närmare 20 länder under 2019 och 2020, följt av flera andra marknader i Europa, Asien och Sydamerika.

​Klinisk studie indikerar att Smartfishs nutritionsprodukt Remune kan förbättra överlevnaden hos lungcancerpatienter

​Klinisk studie indikerar att Smartfishs nutritionsprodukt Remune kan förbättra överlevnaden hos lungcancerpatienter

Press releases   •   Sep 05, 2019 13:58 CEST

Smartfish AS presenterar resultat från en klinisk studie av Remune i patienter med icke-småcellig lungcancer som lider av kakexi. Resultaten indikerar att Remune har flera positiva effekter på behandlingseffekten. De patienter som behandlades i ett prekaketiskt tillstånd hade i denna pilotstudie statistiskt signifikant högre total överlevnad efter 12 månader från behandlingsstart.