Skip to main content

TOOLS Momentum lär ut om energibesparingar i samarbete med SMC

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 11:16 CET

I nära samarbete med SMC Pneumatics Sweden AB och SKF arrangerade TOOLS Momentum i mitten av december förra året ett seminarium med fokus på energibesparing. Inbjudan riktade sig i första hand till kvalitets- och miljöansvariga hos ett antal utvalda nyckelkunder och totalt deltog ett 20-tal personer vid träffen som ägde rum på Billingehus i Skövde.

Det var Ann-Sofie Söderholm, kvalitets- och miljöansvarig på TOOLS Momentum, som fick idén till seminariet och som ville slå ett slag för arbetet med hållbar utveckling. Något som onekligen ligger i tiden och numera är en prioriterad fråga inom industrin. TOOLS Momentum har som handelsföretag en låg påverkan på miljö och hållbar utveckling i sin egen verksamhet, men kan hjälpa sina kunder att genom besparingar nå mycket högre mål. Därför sattes fokus denna gång på att informera befintliga kunder om vad TOOLS Momentum, tillsammans med två strategiska partner i form av SMC och SKF, kan erbjuda industrin för hjälp att uppnå sina miljömål och på samma gång sänka sina kostnader. Och såsom ett pilotprojekt bjöds kunder i företrädesvis Skövde- och Trollhätteregionen in till seminariet.

– Vi valde i detta fall att rikta oss direkt till kvalitets- och miljöansvariga som vi i vanliga fall inte har någon nämnvärd kontakt med eller relation till. Personerna ifråga sitter allt som oftast med i företagens ledningsgrupp och har därmed stor möjlighet att driva dessa spörsmål, berättar Tobbe Eriksson som tillsammans med Ann-Sofie Söderholm ansvarade för projektet från TOOLS Momentums sida. I arrangörsstaben ingick även Ingvar Ahlqvist från SKF och Anders Hjalmarsson från SMC.

En win-win-situation

Enligt Tobbe Eriksson finns bara vinnare i arbetet med att spara energi och bidra till en långsiktig och hållbar utveckling.

– Vi och våra samarbetspartner kan erbjuda skräddarsydda produkter och tjänster som gör industrin mer effektiv sett till såväl resurser som tid och pengar. Lägg därtill en övergripande samhällsvinst i form av bättre miljö – och man förstår att alla är vinnare, konstaterar Tobbe Eriksson.

Dagen i fråga var uppdelad i två block där det första var inriktat på hur de tre arrangerande företagen jobbar med sina egna kvalitets- och miljöfrågor.

Det andra blocket fokuserade på hur samma företag kan vara industrin behjälpliga kring just dessa frågor. Bland annat diskuterades vad som påverkar energiförbrukningen i en industri, sett till en maskins eller en maskindels verkningsgrad, samt hur detta i sin tur påverkar miljön och nyttjandet av de totala resurserna i form av energiförbrukning och produkternas livslängd.

Arrangörstrion talade sedan om vad man kan bidra med för att minska energibehovet i form av produkter som ger högre verkningsgrad och tjänster som både identifierar och undviker energiförluster. Som svar på frågan hur man kan minska miljöpåverkan och resursnyttjandet pekade man på dels produkter med hög kvalitet och lång livslängd, dels återvinningsbara produkter samt en rad tjänster för renovering, korrekt montage och underhåll för ökad livslängd.

Värdefullt erfarenhetsutbyte

Att seminariet var lyckat gav en webbaserad utvärdering omedelbart kvitto på. Samtliga deltagare svarade och slutbetyget hamnade på 4,2 på en femgradig skala.

– Utfallet har gett mersmak och vi planerar redan en ny omgång någon gång i mars/april, säger Tobbe Eriksson.

– Då skall vi även ha med en mer praktisk del där man får se och känna på våra produkter.

En annan viktig poäng i sammanhanget, som på sikt kan generera vidare utbyte, är att nya kontakter är knutna – i detta fall med ansvariga kvalitets- och miljöchefer.

– Jag tror också att det var uppskattat att man som ansvarig för dessa frågor fick en chans att träffa likasinnade och på så sätt utbyta värdefulla erfarenheter som kan innebära ytterligare vinster i sammanhanget, avslutar Tobbe Eriksson.

 För mer information, kontakta:

Ann-Sofi Söderholm, Kvalitet - Miljö

Tel: 031-7491961

Mobiltel: 070-2273006

ann-sofi.soderholm@toolsmomentum.com

 

 

Tobbe Eriksson, MRO och Centralavtalsavdelningen

Tel: 044-202390

Mobiltel: 070-6026668

tobbe.eriksson@toolsmomentum.com

 

SMC utvecklar, tillverkar och marknadsför pneumatiska komponenter över hela världen. Vi är världens största tillverkare med en omsättning på cirka 20 miljarder kronor och med fler än 15.000 anställda. Vårt mål är att bli marknadsledande inom industripneumatik! Vi ska effektivisera svensk industris produktion genom högkvalitativ industripneumatik; komponenter och kundanpassade lösningar. Vårt erbjudande överträffar vida våra kunders förväntningar avseende snabbhet och bemötande samt lokal och global tillgänglighet. Vi är nöjda först när varje kund är nöjd. För att lyckas strävar vi ständigt efter att förbättra service och leverans till våra kunder.

För mer information om oss och våra produkter, gå in på vår hemsida: www.smc.nu

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy