Rpvq2u6j2dbf8uvwyqji
Dv2c95hcjslfyjlghqxb Wjczb0hz9dhbpkkmlaq6

Nytt verktyg hjälper kommuner att klimatanpassa

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2018 14:09 CET

Många kommuner har inte kommit igång med arbetet att rusta för ett förändrat klimat. ”Lathund för klimatanpassning” är ett nytt verktyg som gör det enklare att starta och driva arbetet med klimatanpassning.

Retkxpu3hwpo5wczvzx9
Ulp8wljwwieh8kgrchmw Srcgm6okkxknaxdtapue

Klimatutmaningar kring Sveriges stora sjöar – ny rapport

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2018 09:12 CET

Sveriges stora sjöar Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren står inför stora förändringar när klimatet blir varmare. Flera miljoner människor är idag på olika sätt beroende av sjöarna. En ny rapport visar hur klimatet påverkar bland annat bebyggelse, infrastruktur, dricksvatten, natur och ekosystem kring sjöarna. Rapporten blir ett viktigt underlag för till exempel samhällsplanering.

Dld15u5bq2ftweu0vsqw
Z49clfyyjy4zivozaajs Y2whj5wmswrfcxusreuf

Så högt kan havet stiga i dagens och framtidens klimat

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2018 09:35 CET

SMHI har tagit fram nya resultat från beräkningar och analyser för havsvattenstånd i dagens och framtidens klimat. För Sveriges del kommer havsnivåhöjningen framför allt att påverka kustområden i de södra delarna av landet, där landhöjningen är liten. Redan idag kan havet också tillfälligt stiga hastigt i samband med stormar.

Yfor77fw8dfdusn0uxd7
Dpikvpiktfpoeqlal8iz

Skyfall i Sverige nu och i framtiden – ny kartläggning

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 13:19 CET

Extrema regn förekommer i hela landet, även om de är något vanligare i södra Sverige. Till nästa sekelskifte förväntas skyfallen bli mer intensiva. Det visar SMHIs nya kartläggning som ger en unik bild av de kraftigaste regnen. Analysen är ett underlag för att bedöma risker och anpassa olika verksamheter. Skyfall orsakar varje år stora skador för samhället.

Zmuvwxoq28ijm7tlbw83
Kueqhiifsojya0rbzi2v Nvpxal0zvqkrt7pjcyil

60 gymnasieelever till SMHI för att lära mer om klimatforskning

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2018 07:47 CET

Tisdag den 9 januari kommer ett 60-tal gymnasieelever från Kunskapsgymnasiet i Norrköping till SMHI. Dagen är årets kick-off i ett flerårigt samarbete kring klimat och kunskap om beräkning av ett förändrat klimat, riktat till unga.

Yvu7okyf0vbswkmeqvr3
Ulp8wljwwieh8kgrchmw W5o89agjquu9crto9gtu

Mälarens is minskar i framtiden

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 08:28 CET

Beräkningar vid SMHI visar att det blir mindre is på Mälaren i ett varmare klimat. Antalet dagar varje år då Mälaren är islagd kan minska med 50 procent eller mer fram till sekelskiftet. I de nya resultaten framgår också att vattnet kommer att värmas upp.

Xe8nt5vttd0wtolsviy3
Z49clfyyjy4zivozaajs Qjatn16bvxkjosrjteti

Förslag för klimatanpassning i offentlig upphandling

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 08:53 CET

Byggnader och andra långsiktiga investeringar behöver anpassas till ett klimat i förändring. SMHI presenterar nu, i samverkan med Upphandlingsmyndigheten och i samråd med en rad andra aktörer, flera förslag som kan underlätta klimatanpassning genom offentlig upphandling. Rapporten är framtagen enligt ett regeringsuppdrag.

Zyhe651a1jqg0zbkukb0
Ehqbb92nyinq1i5htl9c

SMHI rekryterar professorer till forskningsavdelningen

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 14:22 CET

SMHI stärker och utvecklar sin forskning genom att anställa fyra professorer, en för vart och ett av SMHIs expertområden meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Första att utlysas är tjänsten som professor inom klimatologi.

E9nnwxa5d7ozuk7g75of
Ulfmxkxhb8apsasc2rgb

SMHI lanserar Grönt väder tillsammans med LRF Media

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 07:11 CET

Nu lanseras en ny vädertjänst, Grönt Väder, i ett samarbete mellan SMHI och LRF Media. Den nya tjänsten, som finns tillgänglig från och med idag, riktar sig till de gröna näringarna med specifika vädertjänster och redaktionellt innehåll.

Vdu6evud04qooqmm8r9o
Jlqm8k7bdtew95hcujav

Sweden hosts IPCC Lead Author Meeting on Global Warming of 1.5ºC

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2017 11:04 CEST

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) will hold the third Lead Author Meeting for the Special Report on Global Warming of 1.5ºC in Malmö on 23-27 October. The IPCC provides policymakers around the world with regular assessments of the scientific basis of climate change. Isabella Lövin, the Swedish Minister for International Development Cooperation and Climate, will open the meeting.

Kontaktpersoner 22 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef, SMHI
 • evgya-tbleghna.jsjonssyionoyup@sqvqtmhzzi.jthfse
 • 070-815 83 14
 • 011-495 83 14

 • Presskontakt
 • Kommunikatör, SMHI
 • anujtonacmggefmfkadiddbapxrifcn.nomcalglggjerberzkg@jvsmsrhi.se
 • 011-495 80 00

Om SMHI - Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Vi bidrar till god samhällsplanering och ett säkert och hållbart samhälle

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, är Sveriges expertmyndighet inom meteorologi, hydrologi,
oceanografi och klimatologi. Vi bidrar till god samhällsplanering och ett säkert och hållbart samhälle. Att förmedla varningar och väderprognoser, dygnet runt, året om, är en viktig uppgift för oss. Vi arbetar för hela samhället – för privatpersoner, myndigheter och företag.

Väder, vatten och klimat är globala frågor. SMHI har omfattande samarbeten med både svenska myndigheter, internationella organisationer och forskare.

Vi samlar in data från luft, sjöar, vattendrag och hav. Data lagras och bearbetas i kraftfulla datorer. Med avancerade matematiska modeller och analysmetoder gör våra experter prognoser, följer klimatets och miljöns utveckling samt tar fram kvalificerat beslutsunderlag till samhället.

Våra kundanpassade tjänster, produkter och beslutsunderlag används av myndigheter, kommuner och näringslivet – till exempel inom energibranschen, media och transportsektorn. SMHI bedriver tillämpad forskning inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat. Kunskap, modeller och verktyg som beskriver processer i atmosfären, i havet och på land behövs för att SMHI ska kunna ta fram beslutsunderlag med praktisk samhällsnytta för många områden i samhället.

SMHI omsätter 700 miljoner kronor och har cirka 600 medarbetare. Huvudkontoret finns i Norrköping. SMHI har också kontor i Malmö, Göteborg, Stockholm och Sundsvall.

Adress

 • SMHI - Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
 • Folkborgsvägen 17
 • 601 76 Norrköping