Skip to main content

Ingrid Gudmundsson

Kommunikatör. Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI.

Kontaktperson

  • ingridsh.gudmumdnundgisssuscgfon@sjpqtjrbdmhfikndbi.lvse
  • 011-495 8141
  • 076-893 3111