Skip to main content

Taggar

klimat 47 klimatförändring 44 forskning 31 klimatanpassning 30 smhi 25 ipcc 17 miljö 14 hav 11 oceanografi 8 östersjön 6 hydrologi 4 havsmiljö 4 torka 4 vatten 3 västerhavet 3 sjö 3 väder 3 klimatrapport 2 grundvatten 2 Vättern 2 vattenbrist 2 öppna data 2 myndighet 2 meteorologi 2 Hjälmaren 2 ipcc klimatrapport 2 miljödata 2 översvämning 2 vattenkvalitet 1 samhällsplanering 1 api 1 natur 1 klimatscenarier 1 climate change 1 mätning 1 naturresurser 1 prognoser 1 naturvårdsverket 1 alger 1 Vänern 1 klimatforskning 1 smitta 1 algblomning 1 Mälaren 1 vattenmiljöfrågor 1 dricksvatten 1 chatta 1 båttrafik 1 climate 1 kattegatt 1 ekosystem 1 klimatpanel 1 förorenad mark 1 varning 1 fysisk planering 1 fns klimapanel 1 fn:s klimatpanel 1 vattenresurser 1 erosion 1 cyanobakterier 1 öppen data 1 naturmiljö 1 syke 1 forskningsfartyg 1 fns klimatmöte 1 klimatförändringar; energi; klimatforskning 1 klimatforskare 1 klimatbistånd 1 ras och skred 1 havsis 1 havsnivåer 1 ladda ner data 1 klimatanpassning i sverige 1 framtidens klimat 1 ipcc rapport 1 klimatchatt 1 havsmiljödata 1 vädervarning 1 fns klimatpanel 1 samarbete 1 svenska län 1 hållbarhet 1 konferens 1 energi 1 eu 1 vind 1 vetenskap 1 kulturarv 1 kvalitet 1 vattendrag 1 vindkraft 1 forskare 1 jordbruk 1 politik 1 lantbruk 1 internationellt 1 fiske 1 klimatarbete 1 fartyg 1 skogsbruk 1 Almedalen 1 research 1 offentlig sektor 1 internationellt samarbete 1 förnyelsebar energi 1 klimatförändringar 1 göteborgs universitet 1 creative commons 1 Visa alla taggar
Välkommen till presentation av IPCC:s 1,5-gradersrapport i Norrköping

Välkommen till presentation av IPCC:s 1,5-gradersrapport i Norrköping

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2018 10:52 CEST

Den 8 oktober presenterade FN:s klimatpanel IPCC den mycket uppmärksammade specialrapporten om 1,5 graders global uppvärmning. Den 24 oktober har du möjlighet att höra forskare och experter direkt från den stora klimatkonferensen Nordic Conference on Climate Change Adaptation i Norrköping.

Nordisk konferens lyfter goda exempel på klimatanpassning

Nordisk konferens lyfter goda exempel på klimatanpassning

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 08:06 CEST

De nordiska länderna har påbörjat arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Men mycket jobb återstår. För att underlätta ett utbyte av erfarenheter och öka kunskapen om klimatanpassning anordnas en klimatanpassningskonferens den 23-25 oktober i Norrköping. Arrangörer är SMHI, Linköpings universitet och Norrköpings kommun.

Pressinbjudan: IPCC-författare om klimatpanelens specialrapport

Pressinbjudan: IPCC-författare om klimatpanelens specialrapport

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 14:16 CEST

Den 8 oktober presenterade FN:s klimatpanel IPCC den mycket uppmärksammande specialrapporten om 1,5 graders global uppvärmning. Nu har du möjlighet till ytterligare fördjupning i ämnet genom att lyssna till författare från rapportens samtliga kapitel vid ett seminarium på Stockholms universitet eftermiddagen den 15 oktober 2018.

En halv grad gör stor skillnad

En halv grad gör stor skillnad

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2018 12:37 CEST

Den 8 oktober presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Den pekar på stora skillnader i konsekvenser vid 1,5 graders global uppvärmning jämfört med 2 graders global uppvärmning.

IPCC:s specialrapport presenteras i Sverige den 8 oktober

IPCC:s specialrapport presenteras i Sverige den 8 oktober

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2018 10:06 CEST

Den 8 oktober lanserar FN:s klimatpanel IPCC en ny specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Den första presentationen på svenska sker samma dag vid ett arrangemang i Stockholm. Vid presentationen deltar bland andra Markku Rummukainen, klimatrådgivare vid SMHI, som kommer direkt från IPCC:s beslutsmöte i Sydkorea.

Internationell samverkan är nödvändig för att möta framtidens klimat

Internationell samverkan är nödvändig för att möta framtidens klimat

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2018 12:56 CEST

Sommaren 2018 går till historien som varm och torr, inte bara i Sverige. Generaldirektörerna vid de meteorologiska instituten i Norden och Baltikum beskriver i en gemensam artikel det allvarliga läget och betonar vikten av fortsatt samarbete inom såväl väderprognoser som klimatområdet.

Erik Kjellström tillträder som SMHIs professor i klimatologi

Erik Kjellström tillträder som SMHIs professor i klimatologi

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2018 07:04 CEST

Nu tillträder Erik Kjellström tjänsten som professor i klimatologi vid SMHI. Med en professor i klimatologi stärker SMHI sin forskning, ökar fokus på internationella samarbeten och utvecklar forskningen inom regional klimatmodellering.

Kraftsamling kring Nordens klimat – konferens 23-25 oktober i Norrköping

Kraftsamling kring Nordens klimat – konferens 23-25 oktober i Norrköping

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 10:00 CEST

Hur bemöter vi i Norden ett förändrat klimat? EU-politiker, toppforskare och näringsliv talar under en nordisk konferens om varför det är angeläget att snabba på klimatanpassningsarbetet. På programmet står bland annat hur olika nordiska huvudstäder valt att klimatanpassa samt hur man ska kunna engagera medborgarna. Alla som är intresserade av klimatanpassning är välkomna att delta!

SMHI i Almedalen: Hållbara städer i framtida klimat

SMHI i Almedalen: Hållbara städer i framtida klimat

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2018 12:46 CEST

Hållbarhetsfrågan står högt på agendan såväl nationellt som internationellt. Vad händer när klimatet förändras? Vad vet vi om effekter och hur kan vi förbereda oss? Under årets Almedalsvecka arrangerar SMHI en halvdag, onsdag den 4 juli, om hur vi kan bygga den hållbara staden i ett framtida klimat.

Helén Andersson ny chef för SMHIs forskning

Helén Andersson ny chef för SMHIs forskning

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2018 11:13 CEST

Helén Andersson har utsetts till ny chef för SMHIs forskningsavdelning. Helén är fil dr i oceanografi och har lång erfarenhet som forskare, både från Göteborgs Universitet och från SMHI.

Observatoriekullen prisad för flera hundra års mätningar

Observatoriekullen prisad för flera hundra års mätningar

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2018 12:23 CEST

Vid SMHIs mätstation Observatoriekullen i Stockholm har mätningar gjorts sedan 1756. Stationen har därmed en av världens längsta, obrutna meteorologiska mätserier. I fredags högtidlighölls utmärkelsen Centennial station som Observatoriekullen fått av världsmeteorologiorganisationen WMO. Syftet med WMO:s utmärkelse är att betona vikten av långa mätserier för prognosarbete och klimatforskning.

Nytt verktyg hjälper kommuner att klimatanpassa

Nytt verktyg hjälper kommuner att klimatanpassa

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2018 14:09 CET

Många kommuner har inte kommit igång med arbetet att rusta för ett förändrat klimat. ”Lathund för klimatanpassning” är ett nytt verktyg som gör det enklare att starta och driva arbetet med klimatanpassning.

Klimatutmaningar kring Sveriges stora sjöar – ny rapport

Klimatutmaningar kring Sveriges stora sjöar – ny rapport

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2018 09:12 CET

Sveriges stora sjöar Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren står inför stora förändringar när klimatet blir varmare. Flera miljoner människor är idag på olika sätt beroende av sjöarna. En ny rapport visar hur klimatet påverkar bland annat bebyggelse, infrastruktur, dricksvatten, natur och ekosystem kring sjöarna. Rapporten blir ett viktigt underlag för till exempel samhällsplanering.

Så högt kan havet stiga i dagens och framtidens klimat

Så högt kan havet stiga i dagens och framtidens klimat

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2018 09:35 CET

SMHI har tagit fram nya resultat från beräkningar och analyser för havsvattenstånd i dagens och framtidens klimat. För Sveriges del kommer havsnivåhöjningen framför allt att påverka kustområden i de södra delarna av landet, där landhöjningen är liten. Redan idag kan havet också tillfälligt stiga hastigt i samband med stormar.

Skyfall i Sverige nu och i framtiden – ny kartläggning

Skyfall i Sverige nu och i framtiden – ny kartläggning

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 13:19 CET

Extrema regn förekommer i hela landet, även om de är något vanligare i södra Sverige. Till nästa sekelskifte förväntas skyfallen bli mer intensiva. Det visar SMHIs nya kartläggning som ger en unik bild av de kraftigaste regnen. Analysen är ett underlag för att bedöma risker och anpassa olika verksamheter. Skyfall orsakar varje år stora skador för samhället.

60 gymnasieelever till SMHI för att lära mer om klimatforskning

60 gymnasieelever till SMHI för att lära mer om klimatforskning

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2018 07:47 CET

Tisdag den 9 januari kommer ett 60-tal gymnasieelever från Kunskapsgymnasiet i Norrköping till SMHI. Dagen är årets kick-off i ett flerårigt samarbete kring klimat och kunskap om beräkning av ett förändrat klimat, riktat till unga.

Mälarens is minskar i framtiden

Mälarens is minskar i framtiden

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 08:28 CET

Beräkningar vid SMHI visar att det blir mindre is på Mälaren i ett varmare klimat. Antalet dagar varje år då Mälaren är islagd kan minska med 50 procent eller mer fram till sekelskiftet. I de nya resultaten framgår också att vattnet kommer att värmas upp.

Förslag för klimatanpassning i offentlig upphandling

Förslag för klimatanpassning i offentlig upphandling

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 08:53 CET

Byggnader och andra långsiktiga investeringar behöver anpassas till ett klimat i förändring. SMHI presenterar nu, i samverkan med Upphandlingsmyndigheten och i samråd med en rad andra aktörer, flera förslag som kan underlätta klimatanpassning genom offentlig upphandling. Rapporten är framtagen enligt ett regeringsuppdrag.

SMHI rekryterar professorer till forskningsavdelningen

SMHI rekryterar professorer till forskningsavdelningen

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 14:22 CET

SMHI stärker och utvecklar sin forskning genom att anställa fyra professorer, en för vart och ett av SMHIs expertområden meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Första att utlysas är tjänsten som professor inom klimatologi.

SMHI lanserar Grönt väder tillsammans med LRF Media

SMHI lanserar Grönt väder tillsammans med LRF Media

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 07:11 CET

Nu lanseras en ny vädertjänst, Grönt Väder, i ett samarbete mellan SMHI och LRF Media. Den nya tjänsten, som finns tillgänglig från och med idag, riktar sig till de gröna näringarna med specifika vädertjänster och redaktionellt innehåll.