Skip to main content

Taggar

klimat 39 klimatförändring 38 klimatanpassning 26 forskning 26 smhi 24 miljö 13 ipcc 12 hav 11 oceanografi 8 östersjön 6 hydrologi 4 torka 4 havsmiljö 4 västerhavet 3 väder 3 vatten 3 sjö 3 klimatrapport 2 grundvatten 2 Vättern 2 vattenbrist 2 öppna data 2 myndighet 2 meteorologi 2 Hjälmaren 2 ipcc klimatrapport 2 miljödata 2 översvämning 2 samhällsplanering 1 api 1 natur 1 klimatscenarier 1 climate change 1 mätning 1 naturresurser 1 prognoser 1 naturvårdsverket 1 alger 1 Vänern 1 klimatforskning 1 smitta 1 algblomning 1 Mälaren 1 vattenmiljöfrågor 1 dricksvatten 1 chatta 1 båttrafik 1 climate 1 kattegatt 1 ekosystem 1 klimatpanel 1 förorenad mark 1 varning 1 fysisk planering 1 fns klimapanel 1 fn:s klimatpanel 1 vattenresurser 1 erosion 1 cyanobakterier 1 öppen data 1 naturmiljö 1 syke 1 forskningsfartyg 1 fns klimatmöte 1 klimatförändringar; energi; klimatforskning 1 klimatforskare 1 klimatbistånd 1 ras och skred 1 havsis 1 havsnivåer 1 ladda ner data 1 klimatanpassning i sverige 1 framtidens klimat 1 ipcc rapport 1 klimatchatt 1 havsmiljödata 1 vädervarning 1 fns klimatpanel 1 samarbete 1 svenska län 1 hållbarhet 1 konferens 1 energi 1 eu 1 vind 1 vetenskap 1 kulturarv 1 kvalitet 1 vattendrag 1 vindkraft 1 forskare 1 jordbruk 1 lantbruk 1 internationellt 1 fiske 1 klimatarbete 1 fartyg 1 skogsbruk 1 Almedalen 1 research 1 offentlig sektor 1 internationellt samarbete 1 förnyelsebar energi 1 klimatförändringar 1 göteborgs universitet 1 creative commons 1 vattenkvalitet 1 Visa alla taggar
Helén Andersson ny chef för SMHIs forskning

Helén Andersson ny chef för SMHIs forskning

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2018 11:13 CEST

Helén Andersson har utsetts till ny chef för SMHIs forskningsavdelning. Helén är fil dr i oceanografi och har lång erfarenhet som forskare, både från Göteborgs Universitet och från SMHI.

Observatoriekullen prisad för flera hundra års mätningar

Observatoriekullen prisad för flera hundra års mätningar

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2018 12:23 CEST

Vid SMHIs mätstation Observatoriekullen i Stockholm har mätningar gjorts sedan 1756. Stationen har därmed en av världens längsta, obrutna meteorologiska mätserier. I fredags högtidlighölls utmärkelsen Centennial station som Observatoriekullen fått av världsmeteorologiorganisationen WMO. Syftet med WMO:s utmärkelse är att betona vikten av långa mätserier för prognosarbete och klimatforskning.

Nytt verktyg hjälper kommuner att klimatanpassa

Nytt verktyg hjälper kommuner att klimatanpassa

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2018 14:09 CET

Många kommuner har inte kommit igång med arbetet att rusta för ett förändrat klimat. ”Lathund för klimatanpassning” är ett nytt verktyg som gör det enklare att starta och driva arbetet med klimatanpassning.

Klimatutmaningar kring Sveriges stora sjöar – ny rapport

Klimatutmaningar kring Sveriges stora sjöar – ny rapport

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2018 09:12 CET

Sveriges stora sjöar Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren står inför stora förändringar när klimatet blir varmare. Flera miljoner människor är idag på olika sätt beroende av sjöarna. En ny rapport visar hur klimatet påverkar bland annat bebyggelse, infrastruktur, dricksvatten, natur och ekosystem kring sjöarna. Rapporten blir ett viktigt underlag för till exempel samhällsplanering.

Så högt kan havet stiga i dagens och framtidens klimat

Så högt kan havet stiga i dagens och framtidens klimat

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2018 09:35 CET

SMHI har tagit fram nya resultat från beräkningar och analyser för havsvattenstånd i dagens och framtidens klimat. För Sveriges del kommer havsnivåhöjningen framför allt att påverka kustområden i de södra delarna av landet, där landhöjningen är liten. Redan idag kan havet också tillfälligt stiga hastigt i samband med stormar.

Skyfall i Sverige nu och i framtiden – ny kartläggning

Skyfall i Sverige nu och i framtiden – ny kartläggning

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 13:19 CET

Extrema regn förekommer i hela landet, även om de är något vanligare i södra Sverige. Till nästa sekelskifte förväntas skyfallen bli mer intensiva. Det visar SMHIs nya kartläggning som ger en unik bild av de kraftigaste regnen. Analysen är ett underlag för att bedöma risker och anpassa olika verksamheter. Skyfall orsakar varje år stora skador för samhället.

60 gymnasieelever till SMHI för att lära mer om klimatforskning

60 gymnasieelever till SMHI för att lära mer om klimatforskning

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2018 07:47 CET

Tisdag den 9 januari kommer ett 60-tal gymnasieelever från Kunskapsgymnasiet i Norrköping till SMHI. Dagen är årets kick-off i ett flerårigt samarbete kring klimat och kunskap om beräkning av ett förändrat klimat, riktat till unga.

Mälarens is minskar i framtiden

Mälarens is minskar i framtiden

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 08:28 CET

Beräkningar vid SMHI visar att det blir mindre is på Mälaren i ett varmare klimat. Antalet dagar varje år då Mälaren är islagd kan minska med 50 procent eller mer fram till sekelskiftet. I de nya resultaten framgår också att vattnet kommer att värmas upp.

Förslag för klimatanpassning i offentlig upphandling

Förslag för klimatanpassning i offentlig upphandling

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 08:53 CET

Byggnader och andra långsiktiga investeringar behöver anpassas till ett klimat i förändring. SMHI presenterar nu, i samverkan med Upphandlingsmyndigheten och i samråd med en rad andra aktörer, flera förslag som kan underlätta klimatanpassning genom offentlig upphandling. Rapporten är framtagen enligt ett regeringsuppdrag.

SMHI rekryterar professorer till forskningsavdelningen

SMHI rekryterar professorer till forskningsavdelningen

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 14:22 CET

SMHI stärker och utvecklar sin forskning genom att anställa fyra professorer, en för vart och ett av SMHIs expertområden meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Första att utlysas är tjänsten som professor inom klimatologi.

SMHI lanserar Grönt väder tillsammans med LRF Media

SMHI lanserar Grönt väder tillsammans med LRF Media

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 07:11 CET

Nu lanseras en ny vädertjänst, Grönt Väder, i ett samarbete mellan SMHI och LRF Media. Den nya tjänsten, som finns tillgänglig från och med idag, riktar sig till de gröna näringarna med specifika vädertjänster och redaktionellt innehåll.

Sweden hosts IPCC Lead Author Meeting on Global Warming of 1.5ºC

Sweden hosts IPCC Lead Author Meeting on Global Warming of 1.5ºC

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2017 11:04 CEST

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) will hold the third Lead Author Meeting for the Special Report on Global Warming of 1.5ºC in Malmö on 23-27 October. The IPCC provides policymakers around the world with regular assessments of the scientific basis of climate change. Isabella Lövin, the Swedish Minister for International Development Cooperation and Climate, will open the meeting.

Sverige värd för IPCC:s författarmöte om 1,5 graders global uppvärmning

Sverige värd för IPCC:s författarmöte om 1,5 graders global uppvärmning

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2017 10:59 CEST

Den 23 oktober inleder FN:s klimatpanel, IPCC, det tredje författarmötet om specialrapporten om 1,5 graders global uppvärmning. IPCC förser beslutsfattare över hela världen med kunskapsunderlag om klimatet och hundratals forskare och experter medverkar i framtagningen av IPCC:s rapporter. Sverige är värd för mötet och klimatminister Isabella Lövin är på plats i Malmö för att öppna mötet.

Nya klimatberäkningar för Vänern: förändrade vattennivåer, varmare vatten och mindre is

Nya klimatberäkningar för Vänern: förändrade vattennivåer, varmare vatten och mindre is

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2017 09:26 CEST

SMHIs nya beräkningar för Vänern visar att vattennivåerna kommer att variera mer i framtiden. Det blir vanligare med högre vattennivåer men också fler perioder med låga nivåer. Rapporten ger viktigt underlag för beslut kring Vänern och Göta älv.

SMHI Rossby Centre fyller 20 år – klimatforskning i två decennier och blick mot framtiden

SMHI Rossby Centre fyller 20 år – klimatforskning i två decennier och blick mot framtiden

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2017 18:25 CEST

Den 13-14 september håller SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre en jubileumskonferens på Arbetets museum i Norrköping, för att fira de 20 år forskarna försett samhället med beräkningar om framtida klimat. På konferensen kommer inbjudna gäster och medarbetare på Rossby Centre att berätta om det senaste inom klimat- och jordsystemmodellering och arbete med klimattjänster.

SMHI Rossby Centre fyller 20 år – klimatforskning i två decennier och blick mot framtiden

SMHI Rossby Centre fyller 20 år – klimatforskning i två decennier och blick mot framtiden

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2017 07:00 CEST

Den 13-14 september håller SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre en jubileumskonferens på Arbetets museum i Norrköping, för att fira de 20 år forskarna försett samhället med beräkningar om framtida klimat. På konferensen kommer inbjudna gäster och medarbetare på Rossby Centre att berätta om det senaste inom klimat- och jordsystemmodellering och arbete med klimattjänster.

Pressinbjudan Almedalen: Klimat, stigande hav, vattenresurser och havsmiljö

Pressinbjudan Almedalen: Klimat, stigande hav, vattenresurser och havsmiljö

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 11:25 CEST

Klimatforskningen ger tydliga svar: Havet stiger, det blir varmare och havsmiljön påverkas. Vi får problem med torka och tillgång på vatten. Samtidigt kan det bli mer nederbörd som leder till översvämningar. Under Almedalsveckan finns SMHI på plats för att förmedla kunskap och föra dialoger.

Ny tjänst meddelar om risk för vattenbrist

Ny tjänst meddelar om risk för vattenbrist

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 15:00 CEST

Nu finns tjänsten ”Risk för vattenbrist” på smhi.se. Tjänsten har SMHI tagit fram i samarbete med SGU. Den ska underlätta för kommuner, länsstyrelser, verksamheter och allmänhet att förbereda och anpassa sig inför en eventuell vattenbrist.

 Klimatstudie för Vättern och Hjälmaren: Varmare vatten och lägre nivåer i framtiden

Klimatstudie för Vättern och Hjälmaren: Varmare vatten och lägre nivåer i framtiden

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 10:01 CEST

Våra stora sjöar påverkas av klimatförändringen. SMHIs nya beräkningar för Vättern och Hjälmaren visar att båda sjöarna kommer att få betydligt varmare vatten och det blir också vanligare med låga vattennivåer i framtiden.

Så kan havet stiga i framtiden – ny visningstjänst

Så kan havet stiga i framtiden – ny visningstjänst

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2017 10:00 CEST

Klimatförändringen leder till att havet stiger. I SMHIs nya kartvisningstjänst, som är fritt tillgänglig, går det att se vilka områden som kan vara översvämmade i framtiden.