Skip to main content

Pressinbjudan: Hur påverkas hällristningarna i ett förändrat klimat?

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2016 06:30 CET

Välkomna att delta i studiebesök vid hällristningarna på Himmelstalundsfältet i Norrköping. Fokus för besöket är hur hällristningarna och andra fornlämningar kan räddas från de verkningar ett förändrat klimat ger.

Tid: Onsdag 16 november kl 13.15 - 14.00

Plats: Samling besöksparkeringen närmast Himmelstalundsbadet, Norrköping

Studiebesöket är en del av kursen ”Kulturarv och klimatförändringar”, som arrangeras av SMHI och Riksantikvarieämbetet. Dryga trettiotalet personer från bland andra kommuner, länsstyrelser, Riksantikvarieämbetet och SMHI medverkar. Under besöket vid hällristningarna kommer Gunn Persson, klimatexpert SMHI, Theres Furuskog, arkeolog Norrköpings kommun och Helen Simonsson, stenkonservator Riksantikvarieämbetet, att berätta om hoten och vad som kan göras för att bevara kulturarvet.

Kontakt

Ingrid Gudmundsson, kommunikatör SMHI, ingrid.gudmundsson@smhi.se, 011-495 81 41

Experter:

Gunn Persson, klimatexpert SMHI, gunn.persson@smhi.se, 011-495 84 47

Theres Furuskog, arkeolog Norrköping kommun, theres.furuskog@norrkoping.se, 011-15 26 55

Helen Simonsson, stenkonservator Riksantikvarieämbetet, helen.simonsson@raa, 08-5191 83 39

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, är Sveriges expertmyndighet inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Vi bidrar till god samhällsplanering och ett säkert och hållbart samhälle. Att förmedla varningar och väderprognoser, dygnet runt, året om, är en viktig uppgift för oss. Vi arbetar för hela samhället – för privatpersoner, myndigheter och företag.