Skip to main content

Taggar

Sobona

Rapporter

Kompetensförsörjning

Rapport: Det bästa av två världar - Att attrahera morgondagens medarbetare till kommunala företag

På uppdrag av Sobona har Ungdomsbarometern genomfört en studie kring arbetsgivarattraktivitet och kommunala företag. Genom att kombinera data från denna med insikter från Ungdomsbarometerns andra studier har vi tagit fram rapporten Det bästa av två världar – Att attrahera morgondagens medarbetare till kommunala företag som lanserades på vårt frukostseminarium den 31 januari 2019.

Förhandlingar om kompetensutveckling och omställning

Parterna inom kommunal och regional sektor inleder nu förhandlingar för att ytterligare stärka de anställdas möjligheter till kompetensutveckling och omställningsmöjligheter.

Sobonarapporten 2018: Attraktionskraft - nyckeln till framgångsrik kompetensförsörjning

Vad efterfrågar unga hos arbetsgivare och vilka möjligheter finns för kommunala företag att attrahera morgondagens medarbetare? Idag lanserar vi Sobonarapporten 2018 och där presenterar vi de kommunala företagen närmare, tillsammans med insikter från undersökningar som gjorts under året, bland annat i samarbete med Ungdomsbarometern.