Skip to main content

Taggar

Sobona

Kompetensförsörjning

Mötesplatser

Sobona förstärker med fyra nya medarbetare

Sobona förstärker med fyra nya medarbetare

Nyheter   •   Sep 02, 2019 09:45 CEST

I augusti välkomnar vi fyra nya medarbetare till Sobona inom områdena förhandling, arbetsmiljö och kommunikation: Catarina Hallenberg, Marianne Albemark, Ann-Charlotte Rand och Mattias Niinisaari.

Kedja av insatser skapar långsiktigt hållbar kompetensförsörjning

Kedja av insatser skapar långsiktigt hållbar kompetensförsörjning

Nyheter   •   Jun 28, 2019 11:00 CEST

Affärsverken i Karlskrona arbetar aktivt och strukturerat med inkluderande kompetensförsörjning. För kundservicemedarbetaren Roushan Arkhatib öppnades en möjlighet genom praktikplats med språkutveckling där Sobonas verktyg ger nya möjligheter genom god introduktion och handledarskap.

MediCarrier: ''Sobonas handledarutbildning har gett oss verktygen att arbeta vidare med introduktion’’

MediCarrier: ''Sobonas handledarutbildning har gett oss verktygen att arbeta vidare med introduktion’’

Nyheter   •   Jun 28, 2019 08:05 CEST

För att arbeta för en hälsofrämjande arbetsplats och höja anställningsbarheten valde MediCarrier att satsa på introduktion och handledarskap med hjälp av Sobonas handledarutbildning.

Sverige behöver fler deltidsbrandmän

Sverige behöver fler deltidsbrandmän

Nyheter   •   Jun 25, 2019 14:50 CEST

Debattartikel i Dagens Samhälle: Nästan fyra av fem räddningstjänster har svårigheter att rekrytera deltidsbrandmän. Mer än hälften av dessa har problem att upprätthålla sin bemanning, och därmed också förmågan att rycka ut på larm. Det krävs en gemensam kraftsamling över hela landet, skriver Dan Eliasson, generaldirektör MSB, Anders Knape, ordförande SKL tillsammans med fack och arbetsgivare.

Sobona i Almedalen

Sobona i Almedalen

Nyheter   •   Jun 20, 2019 14:11 CEST

Välkommen att träffa Sobona på plats i Almedalen! Vi kommer att bevaka ämnen som rör arbetsgivarfrågor med fokus på kompetensförsörjning, hållbar utveckling, hållbart arbetsliv, digitalisering och ledarskap.

Ny bolagsstyrelse i Sobona AB

Nyheter   •   Maj 21, 2019 18:22 CEST

Vid bolagsstämman den 14 maj 2019 utsågs en ny styrelse för Sobona AB. Stämman röstade enligt valberedningens förslag och den nya styrelsen konstituerades vid ett första möte den 15 maj. Mikael Runsiö, VD Södersjukhuset AB, omvaldes till ordförande och Christian Schwartz, VD Mölndal Energi AB, till vice ordförande.

Nu startar Sobonadagarna 2019!

Nu startar Sobonadagarna 2019!

Nyheter   •   Maj 14, 2019 11:29 CEST

Nu är det dags för Sobonadagarna 2019 i Norrköping! 300 personer har anmält sig till att delta på två dagar med nätverkande, kunskap och inspiration kring årets tema: Framtidens arbetsgivare 2030.

Medlare utsedda i vårdavtalsförhandlingarna

Nyheter   •   Apr 11, 2019 08:01 CEST

​Sobona och SKL har kommit överens med OFR Hälso- och sjukvård, där Vårdförbundet ingår, om att tillkalla Göran Gräslund och Gunilla Runnquist som medlare i förhandlingarna om ett nytt avtal.

Ny föreningsstyrelse i Sobona

Nyheter   •   Mar 20, 2019 16:31 CET

Sobonas nya föreningsstyrelse, tillika SKL:s förhandlingsdelegation, utsågs idag den 20 mars av SKL:s styrelse under deras första konstituerande möte. Föreningsstyrelsens ordförande är Joakim Larsson (M), Stockholms stad och vice ordförande är Ulf Olsson (S), Borås stad.

Avsiktsförklaring om avtal för krissituationer

Nyheter   •   Mar 12, 2019 16:36 CET

Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och de fackliga organisationerna har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring om ett avtal för krissituationer. Målet är att ett avtal ska vara klart till sommaren 2019.

Lagen om obligatorisk e-fakturering

Lagen om obligatorisk e-fakturering

Nyheter   •   Feb 27, 2019 16:34 CET

I somras antog riksdagen en lag som innebär att det blir obligatoriskt för kommuner, landsting, regioner, kommunala bolag och myndigheter att ta emot elektroniska fakturor. Leverantörer till dessa ska skicka e-fakturor. Lagen omfattar alla inköp som görs från den 1 april 2019 och för upphandlingar som påbörjas efter lagens ikraftträdande 1 april 2019.

Ny rapport om framtidens medarbetare

Ny rapport om framtidens medarbetare

Nyheter   •   Feb 01, 2019 16:43 CET

Ungdomsbarometern har på uppdrag av Sobona genomfört en studie kring arbetsgivarattraktivitet och kommunala företag.

Avtalsförhandlingar för räddningstjänst i beredskap

Nyheter   •   Jan 31, 2019 16:45 CET

Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), har fastställt mål och inriktning inför avtalsförhandlingarna med Kommunal, Vision och Brandmännens riksförbund (BRF). En ny överenskommelse för räddningstjänst i beredskap ska förhandlas under våren. Nuvarande avtal löper ut den 30 april 2019.

​Sobona och SKL tar initiativ till kollektivavtal för krissituationer

Nyheter   •   Jan 23, 2019 16:03 CET

Sobona och SKL har tagit initiativ till samtal med de fackliga organisationerna om ett kollektivavtal som reglerar medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation. Vi har inte svar på hur ett nationellt avtal för krissituationer kan utformas i alla detaljer, men vi vill se vad som kan göras tillsammans med de fackliga organisationerna, säger John Nilsson, förhandlingschef.

Gästrike återvinnare: Genom Återvinningsuppropet utvecklar vi branschen

Nyheter   •   Jan 09, 2019 10:29 CET

I flera branscher råder kompetensbrist och behovet av nya medarbetare är stort. Återvinningsbranschen är en av dem. Sobona arbetar för en inkluderande arbetsmarknad för att säkra kompetensförsörjningen, samtidigt som fler nyanlända integreras i samhället. Utifrån detta har tre branschupprop bildats av Sobonas medlemsföretag.

Öresundskraft öppnar upp med praktik

Nyheter   •   Dec 11, 2018 08:42 CET

Genom att erbjuda praktikplatser skapas möjligheter för framtida anställningar, rekryteringsbasen kan breddas och framtida kompetensbehov tillgodoses. Därför har Öresundskraft som mål att ta emot 30 praktikanter varje år, däribland nyanlända, långtidsarbetslösa och akademiker.

Renova storsatsar på handledning

Nyheter   •   Nov 13, 2018 10:08 CET

I branscher där det råder chaufförsbrist måste arbetsgivare se över både hur man rekryterar nya medarbetare och behåller de befintliga. För att lyckas med båda delarna och som ett led i deras företagskulturarbete har återvinningsföretaget Renova valt att satsa på handledning och introduktion. Under en ettårsperiod ska totalt 300 chaufförer gå Sobonas handledarutbildning.

Sobona lanserar ny rapport: Attraktionskraft – Nyckeln till framgångsrik kompetensförsörjning

Nyheter   •   Nov 08, 2018 10:12 CET

Vad efterfrågar unga hos arbetsgivare och vilka möjligheter finns för kommunala företag att attrahera morgondagens medarbetare? Svar på detta ges i Sobona-rapporten 2018 som släpps idag.

Nodra: Det finns människor med kompetens som vi inte har råd att bortse ifrån

Nyheter   •   Nov 02, 2018 08:36 CET

I samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet började Nodra under 2017 att erbjuda ettåriga anställningar med stöd för nyanlända och långtidsarbetslösa personer som behöver hjälp att ta steget in på arbetsmarknaden. Projektet kallas för Servicetrainee och för att bättre introducera personerna på arbetsplatsen och företagskulturen valde bolaget att heltidsanställa en handledare för introduktion.

Praktik vitaliserar Gävle Energi

Nyheter   •   Okt 31, 2018 08:24 CET

Sobona erbjuder flera verktyg och stöd för strategisk kompetensförsörjning, däribland praktikprogrammen Tekniksprånget och Jobbsprånget. Vår medlem Gävle Energi har använt sig av båda programmen för att både ta emot nyanlända akademiker och inspirera unga att läsa vidare inom teknisk utbildning. Här berättar Gävle Energi om hur det har fungerat för dem.