Civilsamhället i ny rapport till regeringen: Gåvomatchning och jobb i den ideella sektorn kan bidra till Sveriges återstart

Nyheter   •   Jun 22, 2020 09:36 CEST

Civilsamhället vill bidra till Sveriges utveckling efter coronakrisen. Därför presenterar Forum, Giva Sverige och Famna två konkreta åtgärder för kulturminister Amanda Lind, ansvarig för civilsamhällesfrågorna i regeringen, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och finansmarknadsminister Per Bolund: satsa på civilsamhället som arbetsmarknadsåtgärd och matcha gåvor från allmänheten.

I april i år lämnade Forum, Giva Sverige och Famna en rapport till kulturministern som visade att civilsamhället kan förlora 1,1 miljarder kronor på coronakrisen.

– När utsattheten ökar behövs civilsamhället mer än någonsin. Samtidigt finns en stor oro bland våra medlemmar kring ekonomin, och de stödpaket som hittills tagits fram fungerar i många fall dåligt för den idéburna sektorn. Här behöver regeringen lyssna och göra mer, så att vi har goda förutsättningar att bidra till demokrati och välfärd även framåt, säger Patrik Schröder, ordförande Forum.

Aprilrapporten innehöll nio förslag på åtgärder som inte bara skulle underlätta för civilsamhällets organisationer att överleva utan också se till att man verkligen kommer till nytta i återstarten av Sverige. Forum, Giva Sverige och Famna har nu konkretiserat två av åtgärderna.

Sysselsättning för tiotusentals
Fler av civilsamhällets organisationer kan bli utförare av olika arbetsmarknadsåtgärder, till exempel genom att erbjuda platser för praktik, arbetsträning och i viss mån anställningar med stöd. Idrottsrörelsen, Svenska kyrkan och andra samfund skulle tillsammans kunna erbjuda cirka 50 000 personer praktik, arbetsträning eller arbete under rätt förutsättningar.

– Civilsamhället vill och kan spela en större roll i arbetsmarknadspolitiken. Vi föreslår bland annat att skapa Idéhall, ett alternativ till Samhall med uppdrag för civilsamhället. Vi kan göra mer för människor som står långt från arbetsmarknaden. Det är något som kommer att bli ännu viktigare när Sverige ska starta om efter krisen, säger Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare Famna.

Matcha gåvor från allmänheten
De tre organisationerna föreslår också att staten stimulerar ett ökat givande från allmänheten genom att matcha gåvor till allmännyttiga ändamål. Med hjälp av ett matchningsprogram kan staten få en hävstångseffekt genom att direkt stödja civilsamhällets insatser inom och utanför Sverige i spåren av coronapandemin och samtidigt stimulera till ett ökat givande från allmänheten.

– På så sätt får de offentliga medlen också en effekt som sträcker sig förbi år 2021 och ger fler organisationer incitament att uppmuntra människor att engagera sig genom att ge gåvor. I exempelvis Finland och Norge har detta visat sig vara mycket framgångsrikt, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare Giva Sverige.

Ladda ner den nya rapporten här: Civilsamhället och coronakrisen (rapport 2)
Övrig material: Så drabbas civilsamhället av coronakrisen (rapport 1)

Presskontakt:
Amelie Furborg, presskontakt 070-415 64 67, amelie@givasverige.se
Åsa Gunnarsson, presskontakt 070-267 8426, asa@k6konsulter.se

Patrik Schröder, ordförande Forum 0706-92 06 53
Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare Famna 070-555 74 76
Charlotte Rydh, generalsekreterare Giva Sverige 08-677 30 93 

Civilsamhället vill bidra till Sveriges utveckling efter coronakrisen. Därför presenterar Forum, Giva Sverige och Famna två konkreta åtgärder för kulturminister Amanda Lind, ansvarig för civilsamhällesfrågorna i regeringen, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och finansmarknadsminister Per Bolund: satsa på civilsamhället som arbetsmarknadsåtgärd och matcha gåvor från allmänheten.

Läs vidare »

Civilsamhället välkomnar KD och V:s krav om krispaket

Nyheter   •   Jun 09, 2020 16:35 CEST

Idag tog Vänsterpartiet och Kristdemokraterna tillsammans initiativ till ett krisstöd för att stötta civilsamhällets organisationer i sviterna av corona. Förslaget innehåller bland annat ett kostnadsstöd till organisationer med extraordinär efterfrågan på grund av corona, en statlig kreditgaranti för lån och ett särskilt intäktsstöd som kan kompensera för de stora intäktsbortfall som många ideella organisationer drabbats av.

Intresseorganisationerna Forum - idéburna organisationer med social inriktning, Famna och Giva Sverige, som tillsammans representerar närmare 270 organisationer inom ideell sektor, har i en rapport visat att civilsamhället kan förlora 1,1 miljarder kronor under 2020 på grund av corona. Över hela landet varnar organisationer för konsekvenserna. Forum, Famna och Giva Sverige ser mycket allvarligt på den oro för överlevnad som många organisationer vittnar om, och har tidigare kommit med krav på ett stödpaket för civilsamhället.

Forums ordförande Patrik Schröder kommenterar förslaget:

– Vi välkomnar att V och KD har lyssnat och tagit fasta på de utmaningar civilsamhället står inför. Nu hoppas vi att övriga partier också kommer till insikt och stöder initiativet. Civilsamhällets bidrag till demokratin och välfärden är viktigare nu än någonsin. Det är av största vikt att Sverige förmår att stödja och skydda civilsamhället genom såväl akuta som långsiktiga stöd som är anpassade utifrån de ideella organisationernas egna förutsättningar, terminologi och verksamhetslogik.

För mer information, kontakta:
Patrik Schröder, ordförande Forum
Telefon: 070-692 06 53
E-post: patrik.schroder@socialforum.se

Anna Snell, presskontakt Forum
Telefon: 073-554 23 23
E-post: anna.snell@volontarbyran.org

​Idag tog V och KD tillsammans initiativ till ett krisstöd för att stötta civilsamhällets organisationer. Förslaget innehåller bland annat ett kostnadsstöd till organisationer med extraordinär efterfrågan på grund av corona, en statlig kreditgaranti för lån och ett särskilt intäktsstöd som kan kompensera för de stora intäktsbortfall som många ideella organisationer drabbats av.

Läs vidare »

Varannan ideell organisation oroar sig för sin överlevnad – regeringens stödpaket fungerar inte

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2020 10:52 CEST

Ideella organisationer har påverkats enormt av coronapandemin, med inställd verksamhet, ökad utsatthet och färre volontärer. 50 procent av organisationsföreträdarna oroar sig nu för sin organisations överlevnad. Samtidigt tycker nio av tio inte att regeringens stödpaket är anpassade för dem. Det visar en ny sammanställning om coronapandemins konsekvenser för ideella sektorn som intresseorganisationen Forum – idéburna organisationer med social inriktning har gjort.

-Vi ser med stor oro på den bild som civilsamhällsföreträdarna ger. Trots den omställningskraft som civilsamhället visar, med ett enormt engagemang och vilja att bidra i krisen ser vi att många undrar hur länge verksamheterna klarar att stå emot konsekvenserna av tappet i finansieringen och osäkerhet inför framtida intäkter. Civilsamhällets bidrag till att möta utsatthet, främja demokratin och stärka välfärden är viktigare än någonsin och att förlora ens en liten del av detta vore en stor förlust för vårt samhälle, säger Patrik Schröder, ordförande Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Sammanställningen bygger på en enkät där närmare 60 organisationsföreträdare har gett sin bild av hur civilsamhället påverkas av coronapandemin och hur de stödpaket som hittills presenterats fungerar. Samtliga organisationer anger att coronakrisen påverkat deras organisations verksamhet, där många har behövt ställa in aktiviteter. Detta har påverkat organisationernas arbete för de människor de finns till för, och hela 96 procent säger att deras målgrupp har påverkats.

Stödpaketen är inte anpassade för civilsamhället
70 procent av organisationerna tycker inte att det är tydligt vilka statliga stöd som finns och hur man tar del av dem. Fyra av tio säger att de saknar resurser och kunskap för att förstå och ansöka om stöden. Enkäten visar också att många tycker att de stöd som hittills presenterats ofta inte passar för civilsamhällets logik och att det finns svårigheter för många att förstå vad stöden innebär.

-Det är viktigt och akut att civilsamhället nu får ta del av såväl kort- som långsiktiga stöd – som är väl anpassade för våra förutsättningar. Det är allvarligt att så pass många inte förstår vilka stöd som finns och hur våra organisationer kan göra för att använda dem. Många av stöden är utformade efter näringslivets logiker och terminologi, och fungerar ofta helt enkelt inte för civilsamhällets organisationer, säger Patrik Schröder.

Ladda ner sammanställningen "Civilsamhället och stödpaketen" här.

För mer information, kontakta:
Patrik Schröder, ordförande Forum - idéburna organisationer med social inriktning
Telefon: 070-692 06 53
E-post: patrik.schroder@socialforum.se

Anna Snell, presskontakt
Telefon: 073-554 23 23
E-post: anna.snell@socialforum.se

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
Följ oss på Instagram
Följ oss på Facebook
Följ oss på Twitter

​Ideella organisationer har påverkats enormt av coronapandemin, med inställd verksamhet, ökad utsatthet och färre volontärer. 50 procent av organisationsföreträdarna oroar sig nu för sin organisations överlevnad. Samtidigt tycker nio av tio tycker inte att regeringens stödpaket är anpassade för dem. Det visar en ny sammanställning av Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Läs vidare »

Civilsamhället välkomnar stödpaket till människor i utsatthet

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2020 13:34 CEST

​Civilsamhället välkomnar regeringens satsning på 100 miljoner till stödinsatser för utsatta människor. Samtidigt varnar man för att stora delar av verksamheten i ideella organisationer hotas när finansieringen rasar till följd av minskade intäkter och ökade kostnader. Det menar de tre intresseorganisationerna Giva Sverige, Famna och Forum.

Civilsamhället välkomnar nya krisstödet

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2020 15:37 CEST

I dag presenterade regeringen, C och L ett omställningsstöd på 39 miljarder kronor till företag och organisationer som tappat minst 30 procent av sin omsättning under mars och april. Civilsamhället välkomnar beslutet, men påpekar att det är av yttersta vikt att inte teknikaliteter såsom krav på F-skatt hindrar vissa ideella organisationer att ta del av stödet.

Intresseorganisationerna Forum- idéburna organisationer med social inriktning, Famna och Giva Sverige, som tillsammans representerar närmare 270 organisationer inom ideell sektor, har tidigare kommit med krav på ett stödpaket för civilsamhället. De välkomnar nu dagens förslag till nytt krisstöd.

Forums ordförande Patrik Schröder kommenterar beslutet:

-Detta är ett stort steg framåt! Vi välkomnar att januaripartierna har lyssnat och nu tydligt inkluderar civilsamhällets organisationer i det här krisstödet. Nu är det viktigt att processen för att söka och få medel görs så snabb och enkel som möjligt och att inte några tekniska hinder tillåts förhindra ideella organisationer att ta del av stödet. Vi intresseorganisationer vill också poängtera att det här stödet inte löser alla utmaningar som ideell sektor står inför. Det kommer att behövas mer för att vi ska kunna fortsätta bidra i kampen mot coronavirusets konsekvenser med full kraft, och för att trygga viktiga verksamheter på sikt.

För mer information, kontakta:
Patrik Schröder, ordförande Forum - idéburna organisationer med social inriktning
Telefon: 070-692 06 53
E-post: Patrik.schroder@socialforum.se

Forum – idéburna organisationer med social inriktning är en intresseorganisation för den idéburna organiseringen och samlar civilsamhällets organisationer med social inriktning. Forums medlemsorganisationer har cirka 3000 lokala enheter och 6,5 miljoner individuella medlemmar.

Branschorganisationen Giva Sverige arbetar för etisk, transparent och professionell insamling av gåvor. Medlemsorganisationerna samlar totalt in ca 8,8 miljarder kronor årligen från allmänhet, näringsliv, organisationer och stiftelser.

Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd har medlemmar som driver sjukvård, rehab, socialt arbete, arbetsintegrerande sociala företag, kvinno- och tjejjourer, verksamheter för personer med funktionsvariationer mm.

Forum - idéburna organisationer med social inriktning är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
Följ oss på Instagram
Följ oss på Facebook
Följ oss på Twitter

​I dag presenterade regeringen, C och L ett omställningsstöd på 39 miljarder kronor till företag och organisationer som tappat minst 30 procent av sin omsättning under mars och april. Civilsamhället välkomnar beslutet, men påpekar att det är av yttersta vikt att inte teknikaliteter såsom krav på F-skatt hindrar vissa ideella organisationer att ta del av stödet.

Läs vidare »

Civilsamhället kan förlora 1,1 miljarder på coronakrisen

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2020 12:13 CEST

Coronakrisens ekonomiska konsekvenser för civilsamhället riskerar att bli förödande. När givandet minskar, second hand-försäljningen rasar och verksamhet tvingas ställas in kan civilsamhället förlora 1,1 miljarder kronor under 2020, visar en ny rapport.

Runt om i landet sker nu en enorm mobilisering från civilsamhället för att hjälpa de människor som drabbas av coronakrisen. Det sociala arbetet skalas upp. Tiotusentals frivilliga engageras för en historisk hjälpinsats. Idéburna vårdgivare ställer om för att bistå den ansträngda sjukvården.

Samtidigt riskerar de ekonomiska konsekvenserna att bli förödande. Givandet minskar. Second hand-försäljningen rasar. Lägerverksamhet ställs in och med den försvinner bidrag. Ideella aktörer inom vård och omsorg tappar intäkter ordinarie verksamhet ställs in till följd av fokus på covid19-vård.

Över hela landet varnar organisationer för konsekvenserna. Utsatta människor kan lämnas ensamma. Klyftor vidgas. På kort sikt riskeras många aktiviteter för att bekämpa virusets spridning, som härbärgen för hemlösa eller utdelning av matkassar. På längre sikt riskeras hela verksamhetsområden.

-Civilsamhället behöver ett ekonomiskt stödpaket akut för att kunna bidra i kampen mot coronaviruset med full kraft, och för att trygga verksamheter på sikt. Ett sådant paket behöver uppgå till minst 1,1 miljarder kronor, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare för Giva Sverige.

-I kristid behövs civilsamhället mer än någonsin. Vi behöver kunna stå starka för att fånga upp människor som faller. Våra ekonomiska förutsättningar kommer att vara helt avgörande för att stötta människor i utsatthet, säger Patrik Schröder, ordförande för Forum - idéburna organisationer med social inriktning.

-Idéburna välfärdsaktörer ställer om sin verksamhet för att bistå i den ansträngda sjukvården, men får i dagsläget inte ta del av de statliga satsningar på vården som gjorts. De idéburna bär en viktig del av bördan och måste kompenseras proportionerligt, säger Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare för Famna.

Ladda ner rapporten här.

Forum – idéburna organisationer med social inriktning är en intresseorganisation för den idéburna organiseringen och samlar civilsamhällets organisationer med social inriktning. Forums medlemsorganisationer har cirka 3000 lokala enheter och 6,5 miljoner individuella medlemmar.

Branschorganisationen Giva Sverige arbetar för etisk, transparent och professionell insamling av gåvor. Medlemsorganisationerna samlar totalt in ca 8,8 miljarder kronor årligen från allmänhet, näringsliv, organisationer och stiftelser.

Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd har medlemmar som driver sjukvård, rehab, socialt arbete, arbetsintegrerande sociala företag, kvinno- och tjejjourer, verksamheter för personer med funktionsvariationer mm. 

Presskontakt:
Amelie Furborg, PR-ansvarig Giva Sverige, 070-415 64 67, amelie@givasverige.se

Forum - idéburna organisationer med social inriktning är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
Följ oss på Instagram
Följ oss på Facebook
Följ oss på Twitter

​Coronakrisens ekonomiska konsekvenser för civilsamhället riskerar att bli förödande. När givandet minskar, second hand-försäljningen rasar och verksamhet tvingas ställas in kan civilsamhället förlora 1,1 miljarder kronor under 2020, visar en ny rapport.

Läs vidare »

Ny rapport: Civilsamhället larmar om coronas konsekvenser för utsatta människor

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2020 16:19 CEST

Socialt utsatta grupper i hela samhället riskerar att lämnas efter, klyftorna att öka och de sociala och ekonomiska konsekvenserna att skena i spåren av corona. Redan utsatta människor drabbas särskilt hårt av arbetslöshet, psykisk ohälsa och ensamhet. I normala fall utgör civilsamhällsorganisationer ett skyddsnät som möter och fångar upp socialt utsatta individer som faller utanför trygghetssystemen. Men krisens konsekvenser för civilsamhällsorganisationer gör att det skyddsnätet riskerar att brista och lämna utsatta grupper i samhället ensamma. Det visar en ny rapport från Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Över hela Sverige rapporterar nu civilsamhället om de utmaningar som följer i spåren av coronavirusets utbredning. Sveriges Stadsmissioner och Hela Människan larmar om en akut situation för hemlösa och ekonomiskt utsatta och kvinnojourerna ser en markant ökning av samtal till jourlinjer. Rädda Barnen rapporterar att situationen för de barn som har det svårast i Sverige riskerar att förvärras ytterligare. Samtidigt har civilsamhällets ekonomiska förutsättningar att verka radikalt begränsats till följd av viruset. Inställda evenemang, stängda kaféer och second hand-verksamheter gör att redan sköra finansieringskällor hotas.

- Ideella organisationer, som många gånger utgör en trygg plats för människor, vittnar nu om inställda aktiviteter och hotande nedläggningar. Flera av våra medlemsorganisationer berättar om uppsägningar eller rent av hotande konkurser, och konsekvenserna för de människor vi verkar för kommer att vara förödande. Vi vill därför se kraftfulla stödåtgärder för civilsamhället, säger Patrik Schröder, ordförande för Forum.

Civilsamhället behöver stöd

Samtidigt som organisationer ser sina intäkter minska ökar kostnaderna för att stötta utsatta grupper. För att undvika att krissituationen permanentas och förvärras är det nu viktigt att ideella organisationer får förutsättningar för att kunna fortsätta att verka. Forum föreslår i rapporten ett antal vägar framåt, som bland annat omfattar ett akutstöd på 900 miljoner kronor till civilsamhället och flexibilitet kring projekt- och bidragsmedel.

Ladda ner rapporten här

För mer information, kontakta:
Patrik Schröder, ordförande Forum
E-post: patrik.schroder@socialforum.se
Telefon: 070-692 06 53

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
Följ oss på Instagram
Följ oss på Facebook
Följ oss på Twitter

Utsatta människor riskerar att lämnas efter, klyftorna att öka och de sociala och ekonomiska konsekvenserna att skena i coronas spår. Civilsamhällsorganisationer är ett skyddsnät som fångar upp socialt utsatta, men krisens konsekvenser för organisationer riskerar att lämna utsatta grupper i samhället ensamma. Det visar en ny rapport från Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Läs vidare »

Civilsamhällets organisationer under stor press när coronapandemin begränsar social verksamhet

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2020 14:09 CET

Mer än tre miljoner svenskar är ideellt engagerade i någon av landets 250 000 organisationer. Dessutom är drygt 180 000 personer anställda inom ideella sektorn. Organisationer ställer nu om för att möta de utmaningar som följer i pandemins spår, och många människor vill engagera sig för att bidra i krisen. Samtidigt slår coronapandemin hårt mot engagemanget för utsatta människor när verksamheter som språkfikor, matutdelning, äldreträffar och läxhjälp ställs in och volontärer behöver hålla sig hemma.

– Civilsamhällets organisationer och alla ideella bidrar till social gemenskap, att lösa samhällsutmaningar och att stötta de mest utsatta, säger Patrik Schröder, ordförande för Forum – idéburna organisationer med social inriktning. I kris behövs det ideella engagemanget som allra mest för att möta de stora sociala konsekvenserna.

Forum samlar många av landets största idéburna aktörer, som Röda Korset, Hela Människan, Sveriges Stadsmissioner, Rädda Barnen och Svenska kyrkan. I en ny rapport som Forum tagit fram, där mer än 50 organisationer ger sin bild av läget och konsekvenserna av coronapandemin, vittnar organisationerna om stora påfrestningar för verksamheterna.

–Vår målgrupp är ensamma människor. När fler och särskilt riskgrupper behöver isolera sig blir fler ensamma. Samtidigt är flertalet av våra volontärer pensionärer och många över 70 år, som uppmanas stanna hemma, säger en av de svarande organisationsföreträdarna.

Enorm påverkan på civilsamhället
Organisationer vittnar redan nu om ödesdigra konsekvenser för verksamheterna, ekonomin och de ofta utsatta människor som vi möter. 96 procent av de svarande säger att coronaviruset påverkat deras verksamhet, och berättar bland annat om utsatta människor som inte kan få den hjälp de behöver och personal som riskerar att sägas upp. Sex av tio anger att deras ekonomi har påverkats, och organisationerna är oroliga för hur de bidrag de fått för verksamhet påverkas när de inte kan fullfölja aktiviteterna.

–Vi ser med djup oro på en framtid med ökad utsatthet, arbetslöshet och psykisk ohälsa säger Patrik Schröder. Vi ser nu också hur civilsamhället ställer om, är innovativa och mobiliserar, och vill bidra. Men det klarar vi inte ensamma. Vi ser positivt på att regeringen med konkreta åtgärder nu börjar stödja de goda krafterna i civilsamhället och för dialog med oss. Nu om någonsin behövs denna konstruktiva samverkan och stödåtgärder som inkluderar civilsamhället.

Läs rapporten här: http://www.socialforum.se/wp-content/uploads/2020/03/Civilsamhället-och-covid19_200319-enkät-rapport.pdf

För mer information:
Patrik Schröder, ordförande Forum – idéburna organisationer med social inriktning
E-post: patrik.schroder@socialforum.se
Telefon: 070 692 06 53

Anna Snell, kommunikationsansvarig Forum – idéburna organisationer med social inriktning
E-post: anna.snell@socialforum.se
Telefon: 073 554 23 23

Forum - idéburna organisationer med social inriktning är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
Följ oss på Instagram
Följ oss på Facebook
Följ oss på Twitter

Coronapandemin slår hårt mot engagemanget för utsatta människor när verksamheter som språkfikor, matutdelning, äldreträffar och läxhjälp ställs in och volontärer behöver hålla sig hemma. Samtidigt ställer organisationer om för att möta de utmaningar som följer i pandemins spår, och många människor vill engagera sig för att bidra i krisen.

Läs vidare »

"Pensionsrättvisa" har utsetts till Årets initiativ i ideella sektorn 2019

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2019 13:13 CET

Forum - idéburna organisationer med social inriktning har utsett föreningen Pensionsrättvisa till Årets initiativ för sin förmåga att tillgängliggöra och sätta ljus på en komplex fråga och dessutom engagera en helt ny målgrupp. Pensionsrättvisa är en nystartad förening som genom opinionsarbete och folkbildning arbetar för ett pensionssystem som vilar på en jämlik och etisk värdegrund.

Forum hyllar det ideella engagemanget på Internationella frivilligdagen

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2019 11:51 CET

I morgon den 5 december är det FN:s Internationella frivilligdag – en dag för att lyfta fram och hylla det ideella engagemanget. I Sverige engagerar sig fler än tre miljoner svenskar i landets ca 250 000 organisationer. Forum - idéburna organisationer med social inriktning firar genom att arrangera en civilsamhällesgala där bland annat Årets volontär och Årets initiativ i ideella sektorn utses.

Bilder & Videor 6 bilder

Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Forum är en intresseorganisation för den idéburna organiseringen som samlar och stödjer civilsamhällets organisationer med social inriktning.

Vi arbetar för att:

- Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden.
- Påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget.
- Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån, Techsoup, Ideella jobb och Nytta.

Adress

  • Forum - idéburna organisationer med social inriktning
  • Hantverkargatan 3F
  • 112 21 Stockholm
  • Vår hemsida