Ideella sektorns sociala insatser har chans till priset Årets initiativ

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2018 08:58 CEST

En av det civila samhällets viktigaste funktioner är att vara initiativtagare till positiv samhällsförändring. Genom utmärkelsen Årets initiativ vill vi lyfta fram ett initiativ som under det senaste året visat just detta. Nu kan du nominera det initiativ du tycker förtjänar att bli extra upplyft!

Civilsamhället i gemensam debatt: Sluta slå mot organisering på religiös grund

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2018 07:00 CEST

Ett starkt civilsamhälle är garanten för ett demokratiskt och hållbart samhälle. Beslutsfattare och myndigheter måste därför säkerställa en rättssäker behandling av hela civilsamhället – och sluta slå mot religion som värdegrund. Det skriver Forum – idéburna organisationer med social inriktning och tio andra organisationer på DN Debatt i dag.

Djupt oroande när organisationer inte vågar delta i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2018 10:53 CEST

Det är djupt oroande att organisationer inte vågar delta i Almedalen på grund av risk för hot och våld från nazister! Forum tillsammans med Röda Korset, Rädda Barnen och Svenska kyrkan går nu ut i ett gemensamt uttalande.

Idéburet offentligt partnerskap lagligt, trots domen mot Alingsås kommun

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 17:14 CEST

Idag har Förvaltningsrätten i Göteborg beslutat om dom i målet 7530-17 Alingsås kommun – Konkurrensverket. Beslutet blev att kommunen döms att betala 5 miljoner kr i upphandlingsskadeavgift.

Alingsås kommun står dock på sig och har bestämt sig för att överklaga domen. Kommunen uttalar sig via Alingsås tidning:

-”Det här är en principiell fråga och vi kommer att försöka ta det så högt upp vi kan, säger Catharina Johansson, chef för vård- och äldreomsorgsförvaltningen i Alingsås kommun, i ett pressmeddelande. Vår nämnd har med kommunfullmäktige gjort bedömningen att det inte finns en marknad för den här typ av vårdkedja, och att den i grunden bygger på en ömsesidighet mellan oss och den idéburna organisationen.”

Från Forums sida vill vi poängtera att domslutet inte betyder att samverkansformen idéburet offentligt partnerskap är olaglig. Domen, om den vinner laga kraft, betyder att den typ av tjänster som Bräcke diakoni utför, av Förvaltningsrätten i Göteborg, betraktas vara ekonomiska. Begreppet idéburet offentligt partnerskap nämns överhuvudtaget inte i domskälen.

-I de allra flesta fall där IOP används idag är det helt legalt och legitimt att arbeta med partnerskapet som grund. Så domen idag bör inte ses som något hot mot pågående IOP:er, säger Ludvig Sandberg, sakkunnig idéburen organisering på Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Det finns idag ett mycket starkt stöd för partnerskapet som samverkansform mellan det offentliga och det civila samhällets organisationer, hos alla demokratiska partier i Sveriges riksdag.

-Vi konstaterar att Sveriges regering just har tillsatt en utredning för att förtydliga det legala utrymmet för att offentliga aktörer enklare ska kunna ingå partnerskap och domen som kommit idag bekräftar det behovet, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Frågor kring detta pressmeddelande kan riktas till:

Göran Pettersson, generalsekreterare 0709965425, Ludvig Sandberg, sakkunnig 0734209840

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
@socialforum heter vi på twitter
Följ oss på Facebook

Förvaltningsrätten i Göteborg dömer Alingsås kommun att betala upphandlingsskadeavgift. Kommunen överklagar. Forum anser att domen, om den vinner laga kraft, har begränsad effekt kring legaliteten hos idéburet offentligt partnerskap.

Läs vidare »

Civilsamhället inför valrörelsen: Våra grundläggande principer om alla människors lika värde viktigare än någonsin

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2018 08:08 CEST

Stå fast vid principen om mänskliga rättigheter, ett öppet Sverige där alla får plats och en respektfull dialog. Dessa är Forum, Svenska kyrkans, Röda Korsets, Rädda Barnens, Riksidrottsförbundet och Stadsmissionens budskap till politikerna inför valrörelsen. Det skriver företrädare för organisationerna på DN Debatt i dag.

Patrick Schröder ny ordförande för ideella sektorns intresseorganisation Forum

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 15:28 CEST

Patrik Schröder, sektionschef på Rädda Barnen, har valts till ny ordförande för Forum – idéburna organisationer med social inriktning. – Det ska bli jättekul, jag har alltid varit intresserad av ideella sektorns gemensamma frågor, säger Patrik efter valet.

Varför tar inte regeringen civilsamhällets demokratiska bidrag på allvar?

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2018 15:34 CEST

Den bredare överenskommelsen mellan regeringen och civilsamhälle som skrevs under tidigare i år är ett svar från regeringen på den utredning som har utrett civilsamhällets förutsättningar. Och ett antal förslag är positiva men vi saknar fortfarande lösningar på många viktiga frågor. Trots att civilsamhällets demokratiska bidrag behövs nu mer än någonsin.

Organisationen #jagärhär har utsetts till Årets initiativ 2017

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 05:30 CET

Den ideella organisationen #jagärhär, för sin verksamhet att med stort civilkurage balansera kommentarsfälten och motverka hat och hot, har utsetts till Årets initiativ 2017. Utmärkelsen är ideella sektorns pris för sociala insatser och delas ut av Forum med stöd av IBM och Vinnova.

De här tre är finalister till Årets initiativ 2017

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 11:38 CET

Civil Right Defenders initiativ The Defenders Database, #jagärhär och Tillsammans Cup är de tre finalisterna till Årets initiativ 2017. Vinnaren utses på Frivilligdagen den 5 december.

Nu sätter vi ljus på ideella sektorns sociala insatser – utmärkelsen Årets initiativ 2017 är här

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2017 07:22 CEST

Förskolan, A-kassan och ambulansen. Alla är exempel på initiativ som en gång i tiden startats i föreningslivet. Men nya ideella insatser ritar ständigt om samhällskartan. Det vill Forum tillsammans med IBM och Vinnova nu uppmärksamma genom Årets initiativ 2017.

Bilder & Videor 6 bilder

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Generalsekreterare
  • Strategisk ledning
  • gotnraxdn.hgpeahtteyermasswnonts@sbfoctuiavelfyhoruqumwx.sideho
  • 070-9965425

Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Forum är en intresseorganisation för den idéburna organiseringen som samlar och stödjer civilsamhällets organisationer med social inriktning.

Vi arbetar för att:

- Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden.
- Påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget.
- Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån, Techsoup, Ideella jobb och Nytta.

Adress

  • Forum - idéburna organisationer med social inriktning
  • Hantverkargatan 3F
  • 112 21 Stockholm
  • Vår hemsida