Niptktv70odck9jkuxlj

Skolinspektion leder åt fel håll och tar tid, kraft och resurser från skolornas verksamhet

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2016 08:17 CEST

I en ny rapport från förvaltningsakademin på Södertörns högskola konstateras att skolinspektionens tillsyn kan styra skolor i fel riktning - mot läroplanen, att den vilar på en vetenskaplig grund som består av motstridiga forskningsresultat och tar mycket tid och kraft från verksamheten i skolan utan att förbättra densamma.

Qr5u1yktga9qk93wezxw
Ual2fgenahwhw52rswpl

Södertörns högskola leder unikt forskningsprojekt: ”Södra Stockholm ska bli bra för alla”

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2016 10:00 CEST

För att vända utvecklingen och skapa ett bra Stockholm för alla startar Södertörns högskola i höst det omfattande forskningsprojektet ”Att återskapa förorten i fragmenterade landskap”.

E7nhzbrcqqxt3c3y3zlb
Ual2fgenahwhw52rswpl

Nytt projekt ska utveckla småföretag i skärgården

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2016 12:40 CEST

Södertörns högskola är en av parterna i ett nytt projekt som ska utveckla företagandet i skärgården i Sverige och i Finland. Projektet finansieras av Central Baltic-programmet som är ett av EUs strukturfondsprogram under målet om territoriellt samarbete. Budgeten är 1,6 miljoner euro, cirka 15,7 miljoner svenska kronor.

Cnhll72r1hufpn5hscpn
Ual2fgenahwhw52rswpl

Nyheter om konflikten i Ukraina används som vapen

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2016 14:19 CEST

Mediernas bild av Ukrainakonflikten är starkt präglad av historiska och kulturella mönster. Det visar en undersökning av hur medier i såväl Ukraina som Ryssland, Polen och Sverige bevakat konflikten.

Cmeu6z4t4qzyoxx4cumy
Vdygxkycaocdgr3zdipv

Mors dag: Föreställningar om biologiskt moderskap luckras upp

Nyheter   •   Maj 26, 2016 08:20 CEST

Synen på moderskap har naturligtvis förändrats genom historien, men fram till nyligen har vi dock varit säkra på vem som bör ses som biologisk moder – nämligen den som föder barnet. Nu när den medicinska tekniken gjort det möjligt att bli förälder med hjälp av assisterad befruktning förändras dock även detta.

Tpcvtb1gsijlhnl6mkhc
Ual2fgenahwhw52rswpl

Arkeologer ska undersöka pålspärr från vikingatiden: ”Kan ha varit del av försvaret”

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2016 07:05 CEST

Den 16 maj påbörjas en arkeologisk undersökning av tidigare lokaliserade pålar från vikingatiden vid Dynestadsjön i Gamleby, Västerviks kommun. – Syftet med undersökningen är att ta reda på vilken funktion pålarna hade. En teori är att de var en del av sjöförsvaret och kontrollerade in- och utfart, säger undersökningsledaren, professor Johan Rönnby vid Södertörns högskola.

Cgqnzevlqqsaq7mfz5nu
Ual2fgenahwhw52rswpl

Ny forskning i svenska och didaktik: Det går att arbeta flerspråkigt på lågstadiet

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2016 07:05 CEST

Det går att arbeta flerspråkigt på lågstadiet, men det är ofta en enspråkig norm som råder trots att klasserna är flerspråkiga. Det visar en ny doktorsavhandling av Sari Vuorenpää på Södertörns högskola och Örebro universitet. Hon disputerar i svenska och didaktik den 29 april.

Mxivnd5wt3ur8bx6xjqk

Gustav Amberg utsedd till ny rektor för Södertörns högskola

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2016 15:14 CEST

Regeringen beslutade idag att utse Gustav Amberg, vicerektor KTH, till ny rektor för Södertörns högskola i Stockholm under perioden 2016-07-01 till 2022-06-30. Regeringen förordnade idag även ordförande och övriga externa ledamöter i styrelsen för Södertörns högskola.

Pye1xmwjlvbuxqntp82m

Pressinbjudan: Muslimsk feminism? – Föredrag och paneldiskussion om islam och feminism med röster från olika kulturer

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2016 07:05 CEST

Den 29 april, 13.00-16.00, hålls föreläsningar och paneldiskussion på Södertörns högskola om islam och feminism.

Vzfi9ejkr9uhuzomksf1
Ual2fgenahwhw52rswpl

Eskilstuna-Kurirens chefredaktör blir journalistlärare på Södertörns högskola

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2016 10:01 CET

Peo Wärring, tidigare chefredaktör vid Eskilstuna-Kuriren, kommer att arbeta som lärare i journalistik vid Södertörns högskola från mars 2016. Han kommer också att bidra till att bygga upp forskningsprojekt runt medieutveckling och lokaljournalistik som gästlärare/gästforskare.

Kommande evenemang 1 evenemang

07 Okt 10:00

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • yyulkirika.bdfrembtrerg@shiz.se
  • 08-608 43 13
  • 070-513 63 31

Om Södertörns högskola

Om högskolan

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling.

På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Adress

  • Södertörns högskola
  • Alfred Nobels allé 7
  • 141 89 Huddinge
  • Sverige
  • Vår hemsida