Södertörns högskola utvärderar satsning på kulturverksamhet

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 09:05 CEST

Forskningscentret Reinvent på Södertörns högskola har fått i uppdrag av Myndigheten för kulturanalys att utvärdera regeringens satsning på kulturverksamheter i områden med lågt valdeltagande och andra socioekonomiska utmaningar.

Sju forskare från Södertörns högskola i unik valsatsning

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2018 07:03 CEST

Torsdag 20 september släpps en unik valanalys kring resultaten i det svenska valet. Forskare från tolv svenska lärosäten och sju utländska universitet ger aktuella reflektioner kring valet 2018 i en gemensam rapport. Från Södertörns högskola medverkar sju forskare.

Flera Södertörns-forskare skriver om valrörelsen i Sociologisk Forsknings specialnummer om valet

Nyheter   •   Sep 05, 2018 06:54 CEST

Vad kan den politiska sociologin bidra med för att bättre förstå det svenska politiska landskapet i årets valrörelse? I Sociologisk Forsknings specialnummer diskuteras gamla och nya skiljelinjer i politiken, Sverigedemokraternas ökade inflytande, medborgarnas förändrade politiska deltagande samt nya aktörer och arenor i svensk politik. Fyra av Södertörns högskolas forskare medverkar i skriften.

”Pop-up Newsroom riksdagsvalet” granskar informations- och desinformationsflöden i sociala medier inför valet

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2018 09:20 CEST

Mer än hundra journaliststudenter, främst från Södertörns högskola men också från JMK i Stockholm och från Lund kommer att granska informations- och desinformationsflöden i sociala och digitala medier i samband med riksdagsvalet: Varifrån kommer olika uppgifter, hur sprids de och i vilka syften. Tipsa eller fråga dem om det du läser i sociala medier!

Svensk välfärd väcker internationellt intresse

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2018 12:49 CEST

Megastaden Seoul med nästan 25 miljoner invånare vill inspireras av den svenska samhällsmodellen. En stor delegation från Seoul Metropolitan Government besöker därför Södertörns högskola och Stockholm 5–12 september för att informeras om svensk välfärd.

Aktuell forskning om svenska valet 2018

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2018 11:16 CEST

På Södertörns högskolas Temasidor om forskning finns aktuell forskning samlad under en rad teman. Inför det kommande valet har vi på temasidan "Val 2018" samlat forskning med koppling just till val, demokrati och politik.

Södertörns högskola tillsätter oberoende extern granskning

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2018 17:51 CEST

Med anledning av hanteringen av händelser kopplade till kulturklubben Forum tillsätter nu Södertörns högskola en oberoende granskning. Advokat Biörn Riese får i uppdrag att granska händelseförloppet.

Bakgrund

Södertörns högskola har haft flera medarbetare som medverkat på kulturklubben Forum. Högskolan har dock inte haft några formaliserade avtal eller ekonomiska transaktioner med Forum. När det genom Metoo-rörelsen uppdagades att Forums föreståndare polisanmälts för sexuella trakasserier gjorde Södertörns högskola en översyn som framförallt gällde de praktikplatser som högskolans studenter haft på Forum. Efter översynen formulerades ett pressmeddelande som skickades ut den 13 dec 2017. Beklagligt nog framkom inte i det pressmeddelandet att en doktorand på högskolan gjort en polisanmälan mot kulturklubbens föreståndare. Detta med anledning av att den medarbetare som var med och formulerade pressmeddelandet och hade kännedom om polisanmälan, valde att inte upplysa högskolans ledning om detta. Medarbetaren var även handledare till doktoranden som polisanmält Forums föreståndare.

Detta har Södertörns högskola tidigare gjort sedan polisanmälan blev känd:

 • Rektor har haft ett korrigerande samtal med medarbetaren som, med hänvisning till tystnadslöfte gentemot doktoranden, inte upplyste högskolans ledning om polisanmälan.
 • Medarbetaren är inte längre handledare till doktoranden.
 • Medarbetaren är inte längre studierektor för ämnets forskarutbildning
 • Rektor har framfört sin och högskolans ursäkt till doktoranden
 • Doktoranden har erbjudits stöd av företagshälsovården.
 • En förklarande text har publicerats på högskolans intranät.
 • På frågor från medarbetare och journalister har vi berättat vad som hänt.
 • Högskolan har gjort en översyn över rutiner för studenters praktik och verksamhetsförlagd utbildning. De nya rutinerna beslutas i augusti.
 • En organisationskonsult från Södertörns högskolas företagshälsovård är anlitad för att se över rutiner kring denna typ av personalärenden samt hantering av detta ärende.

Nu tillsätts en oberoende granskning under ledning av advokat Biörn Riese

- Vi har hanterat denna komplicerade fråga efter bästa förmåga. Vi har varit i kontakt med både handledare, doktorand och vår egen jurist löpande för att balansera vår kommunikation kring detta. Vi anser att denna fråga är av största vikt för högskolans studenter och anställda. Därför väljer vi nu att tillsätta en oberoende granskning för att se om vi borde gjort något ytterligare, kommenterar rektor Gustav Amberg.

Granskningen tar sin början så snart som möjligt. Syftet med granskningen är att identifiera åtgärder för att förbättra samt att förhindra att liknande händelser upprepas i framtiden. Högskolan ser fram emot resultatet av denna oberoende granskning.

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling.

På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap. 

Med anledning av hanteringen av händelser kopplade till kulturklubben Forum tillsätter nu Södertörns högskola en oberoende granskning. Advokat Biörn Riese får i uppdrag att granska händelseförloppet.

Läs vidare »

Nya fynd vid skeppsvraket Mars utanför Öland

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 14:11 CEST

​Sedan början av juni pågår fortsatta undersökningar av skeppsvraket Mars på botten utanför Öland. Årets undersökningar har haft som huvudmål att söka av botten runt själva skrovet med hjälp av robotkameror och djupdykare. Torsdagen den 14 juni så finns möjlighet för press att träffa forskarna och dykarna som arbetar med Mars och höra mer om årets spektakulära nya fynd.

Nya undersökningar av okänd vikingatida hamnplats vid Gamleby

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2018 07:25 CEST

2015 upptäcktes en vikingatida konstruktion med pålar och brygglämningar i Dynestadsviken vid Gamleby i Västerviks kommun. Nu ska undersökningarna fortsätta för att förstå vad konstruktionen haft för syfte. Arbetet kommer både ske på land och ute i vattnet med dykare. Allmänhet som är intresserad av den arkeologiska undersökningen kan komma på öppen visning den torsdagen den 24:e maj.

Aktuell forskning om HBTQ-frågor

Nyheter   •   Maj 17, 2018 06:55 CEST

Den 17 maj är det den internationella dagen mot homo- och transfobi (IDAHOT). På Södertörns högskola finns forskning som relaterar till HBTQ-frågor på olika sätt och dessa finns samlade på vår temasida "Aktuell forskning om HBTQ-frågor"

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Press och sociala medier
 • jegnnnrwy.qytiolremfn.vdbegwrgwn@ssrh.vfserz
 • 072-236 05 43

Om Södertörns högskola

Om högskolan

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling.

På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Adress

 • Södertörns högskola
 • Alfred Nobels allé 7
 • 141 89 Huddinge
 • Sverige
 • Vår hemsida