W3dxhbfz3tfdjzvxsyoa

Demokratin i Sverige och Finland kartläggs inför Finlands 100-årsjubileum

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 07:17 CEST

Finlands och Sveriges demokratier framstår som ovanligt stabila. Men denna stabilitet har varken uppkommit av sig själv eller är garanterad att bestå. Ny och fördjupad kunskap är därför viktig om hur demokratin vuxit fram och lyckats förnya sig. I ett stort forskningsprogram ska demokratins drivkrafter i Finland och Sverige 1890-2020 undersökas, inför Finlands 100-åriga självständighet 2017.

Mtbm0mwgr1znsntacnmd

Politiska journalister tvingas bidra till könsstereotyp mediebild

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 05:03 CEST

Medierna är fast i könsstereotyper när de skildrar politik och politiker. Problemet ligger dock inte hos de individuella journalisterna. Det är marknadskrafter och politiska villkor som står för huvudförklaringen till den snedvridna mediebilden. Det visar en ny doktorsavhandling, ”Gendering in Political Journalism”, av Liudmila Voronova på Södertörns högskola och Örebro universitet.

Urprvzvc469zfohcjv9b

Silversmeden Rosa Taikon blir hedersdoktor på Södertörns högskola

Pressmeddelanden   •   2014-10-14 05:00 CEST

Rosa Taikon utses till hedersdoktor på Södertörns högskola. Hon är känd för sin kamp för romers rättigheter och för sitt konstnärskap. – Vi vill hedra hennes engagemang för romskt kulturarv och mänskliga rättigheter, säger Mats Grahn, ordf för fakultetsnämnden på Södertörns högskola. Hennes betydelse står i direkt relation till våra mål om medborgerlig bildning, mångvetenskap och mångkultur.

X768e0qxwejbzqeofiyb

Generationstillhörighet förklarar nyhetskonsumtion

Pressmeddelanden   •   2014-10-13 05:11 CEST

Människors användning av nyhetsmedier knyts ofta till ålder. Det är vanligt med föreställningen att ungdomar är mer aktiva på sociala medier, medan äldre håller kvar vid mer traditionella nyhetsmedier. Ny forskning från Södertörns högskola visar att det som styr mediekonsumtion istället är generationstillhörighet, även om det finns ett samband mellan ålder och generation.

Pugah15sdyvwdbp1tma2

Invigning av utställningen Spökskeppet i Södertörns högskolebibliotek

Pressmeddelanden   •   2014-10-02 10:15 CEST

Den 6 oktober klockan 16-18 invigs en utställning i Södertörns högskolebibliotek om 1600-talsvraket Spökskeppet, dess samtid och om marinarkeologisk forskning. Förutom invigning och visning av utställningen föreläser Johan Rönnby, professor i marinarkeologi vid Södertörns högskola om djuphavsarkeologi i Östersjön. Därefter visas filmen Ghost Ship Resurrection.

M2eexrxjpznjmtpowyyk

Ny avhandling: Sovjetnostalgin banade väg för dagens Ryssland

Pressmeddelanden   •   2014-09-29 04:17 CEST

Efter järnridåns fall tog den västerländska kulturen över i Ryssland. Det ledde till en motreaktion i form av Sovjetisk nostalgi. Motreaktionen kom först från konstnärligt håll, och plockades sedan upp av kommersiella och politiska krafter som spelade på den nationella identiteten.

Hoybn41w4kcwjjifunlx

Ny avhandling: Science fiction speglar kulturellt paradigmskifte i Sovjet

Pressmeddelanden   •   2014-09-23 05:01 CEST

Från det rationella till det irrationella. Från en teknologiskt orienterad optimism till konst, religion, filosofi och metafysik. Så kan det kulturella paradigmskiftet i Sovjet i övergången från 1960 till 1970-tal beskrivas. Detta paradigmskifte återspeglades även i science fiction-genren. Det visar en ny avhandling av Henriette Cederlöf, Södertörns högskola och Stockholms universitet.

Ze6iadjvkepexkem4mja

Ny avhandling: Flöjtskeppens besättning levde tillsammans

Pressmeddelanden   •   2014-09-17 06:11 CEST

Skeppsvrak på Östersjöns botten visar hur levnadsförhållandena ombord såg ut för 400 år sedan. Genom unik och omfattande dokumentation av vrak från flöjtskepp har arkeologen Niklas Eriksson på Södertörns högskola kunnat beskriva bland annat de sociala förhållandena ombord.

Media-no-image

Vad händer i Mellanöstern? Temadag 17/9 om bl a Gaza, IS, Irak och Syrien

Pressmeddelanden   •   2014-09-16 09:40 CEST

Den 17 september hålls en temadag på Södertörns högskola om den destruktiva utvecklingen i Mellanöstern. I fokus är konflikten mellan Israel och Palestina med oroligheterna på Gaza-remsan, utvecklingen i Irak och Syrien med den jihadistiska rörelsen IS samt påverkan på det svenska samhället. Medverkar gör några av landets främsta forskare och journalister inom området.

Under en temadag om den aktuella utvecklingen i Mellanöstern fokuserar några av landets främsta forskare och journalister inom området på huvudsakligen tre teman, uppdelat i tre paneler.

Det första temat under dagen rör konflikten mellan Israel och Palestina, och speciellt lyfts sommarens konflikt mellan Israel och Hamas på Gaza-remsan upp till diskussion.

Dagens andra fokusområde är utvecklingen i Irak och Syrien, samt den jihadistiska rörelsen Islamiska Staten (IS). Utöver områdesspecifika frågor kommer också den militanta jihadismens idéhistoria, motiv och metoder att diskuteras.

Dagens sista panel ska diskutera hur dessa konflikter kan komma att påverka det svenska samhället, och då med speciellt fokus på de individer som beger sig till dessa områden för att delta som stridande kombattanter. Vilka drivkrafter och motiv kan ligga bakom sådana livsval? Vilka eventuella risker kan de innebära för det svenska samhället?

När? Onsdagen den 17 september klockan 10.00 – 17.00

Var? Sal MA624, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Fri entré.

Program

10.00-12.00
Fokus Gaza. Hur kan vi förstå sommarens konflikt mellan Hamas och Israel. Vad händer nu?
Bitte Hammargren. Journalist, aktuell med boken Gulfen. En framtida krutdurk
Christer Hedin, religionshistoriker vid Stockholms universitet
Lotta Schüllerqvist, journalist och författare till boken Marnas hemlighet : berättelser från Gaza
Inga Brandell, professor i statsvetenskap, Södertörns högskola

13.00-14.45
Vilka är och vad vill Islamiska Staten? Lägesrapport från Irak och Syrien.
Leif Stenberg, professor i islamologi och föreståndare för Centrum för Mellanösternstudier, Lunds universitet.
David Gaunt, professor i historia vid Södertörns högskola
Bitte Hammargren. Journalist, aktuell med boken Gulfen. En framtida krutdurk
Aron Lund, journalist och aktuell med boken Syrien brinner. Hur revolutionen mot Assad blev ett inbördeskrig

15.00-17.00
Svenska Jihadister. Vilka risker finns med svenskar som reser för att kriga i konflikter i Mellanöstern?
David Thurfjell, professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola
Magnus Sandelin, journalist och aktuell med boken Jihad. Svenskarna i de islamistiska terrornätverken.
Mikael Eriksson, analytiker på Försvarets Forskningsinstitut
Muhammad Muslim, imam och verksam som lärare på Kista Folkhögskola

Moderator: Simon Sorgenfrei, religionsvetare vid Södertörns högskola

Temadagen arrangeras av religionsvetenskap vid Institutionen för historia och samtidsstudier samt IMER vid Institutionen för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola.

_____________________________________________________

Södertörns högskola bedriver utbildning och forskning inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknik för 13000 studenter inom 60 program och 250 kurser. Verksamheten är i stor utsträckning mångvetenskaplig och lärarutbildningen har en interkulturell profil. På högskolans campus, beläget i södra Stockholm, arbetar ca 800 anställda, mestadels forskare och lärare. Från 2015 utbildar Södertörns högskola också framtidens poliser.

 

Den 17 september hålls en temadag på Södertörns högskola om den destruktiva utvecklingen i Mellanöstern. I fokus är konflikten mellan Israel och Palestina med oroligheterna på Gaza-remsan, utvecklingen i Irak och Syrien med den jihadistiska rörelsen IS samt påverkan på det svenska samhället. Medverkar gör några av landets främsta forskare och journalister inom området.

Läs vidare »
Media-no-image

Statsvetare startar blogg inför valet

Pressmeddelanden   •   2014-08-22 14:09 CEST

”Om makt och politik” är namnet på en ny blogg som drivs av statsvetare från Södertörns högskola, Lunds universitet och Umeå universitet. Inläggen på bloggen kommenterar svensk och internationell politik ur ett statsvetenskapligt perspektiv. 

”Kan man förutspå ett val?” och ”Vilka använder sig av RUT-avdraget?”. Det är exempel på inlägg från den nya bloggen ”Om makt och politik”.  

– Vi är trötta på att svensk politisk analys alltför ofta domineras av personer som inte studerar de fenomen som de kommenterar, säger Ann-Cathrine Jungar, docent i statsvetenskap på Södertörns högskola.

Hon är en av bloggarens grundare och vill bidra med motsatsen: Insatta kommentarer från forskare som har vetenskapliga belägg för sina påståenden. Ambitionen är också att placera svensk politik i ett jämförande perspektiv. Bloggen startar lagom inför valupptakten.

De fyra forskarna som driver bloggen är:

·  Ann-Cathrine Jungar, docent vid Södertörns högskola

·  Hanna Bäck, docent vid Lunds universitet

·  Torbjörn Bergman, professor vid Umeå universitet och Södertörns högskola

·  Johan Hellström, universitetslektor vid Umeå universitet

För mer information, kontakta 
Ann-Cathrine Jungar, docent vid Södertörns högskola, 08-608 48 31, 073-572 12 86, ann-cathrine.jungar@sh.se

Bloggen kan du läsa på maktochpolitik.wordpress.com

_____________________________________________________

Södertörns högskola bedriver utbildning och forskning inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknik för 13000 studenter inom 60 program och 250 kurser. Verksamheten är i stor utsträckning mångvetenskaplig och lärarutbildningen har en interkulturell profil. På högskolans campus, beläget i södra Stockholm, arbetar ca 800 anställda, mestadels forskare och lärare. Från 2015 utbildar Södertörns högskola också framtidens poliser.

 

”Om makt och politik” är namnet på en ny blogg som drivs av statsvetare från Södertörns högskola, Lunds universitet och Umeå universitet. Inläggen på bloggen kommenterar svensk och internationell politik ur ett statsvetenskapligt perspektiv.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • eleonor.bjorkman@sh.se
  • 08-608 50 62
  • 070-286 13 32

Om Södertörns högskola

Om högskolan

Södertörns högskola bedriver utbildning och forskning inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknik för 13000 studenter inom 60 program och 250 kurser. Verksamheten är i stor utsträckning mångvetenskaplig och lärarutbildningen har en interkulturell profil. På högskolans campus, beläget i södra Stockholm, arbetar ca 800 anställda, mestadels forskare och lärare. Från 2015 utbildar Södertörns högskola också framtidens poliser.

Adress

  • Södertörns högskola
  • Alfred Nobels allé 7
  • 141 89 Huddinge
  • Vår hemsida

Länkar