M2eexrxjpznjmtpowyyk

Ny avhandling: Sovjetnostalgin banade väg för dagens Ryssland

Pressmeddelanden   •   2014-09-29 04:17 CEST

Efter järnridåns fall tog den västerländska kulturen över i Ryssland. Det ledde till en motreaktion i form av Sovjetisk nostalgi. Motreaktionen kom först från konstnärligt håll, och plockades sedan upp av kommersiella och politiska krafter som spelade på den nationella identiteten.

Hoybn41w4kcwjjifunlx

Ny avhandling: Science fiction speglar kulturellt paradigmskifte i Sovjet

Pressmeddelanden   •   2014-09-23 05:01 CEST

Från det rationella till det irrationella. Från en teknologiskt orienterad optimism till konst, religion, filosofi och metafysik. Så kan det kulturella paradigmskiftet i Sovjet i övergången från 1960 till 1970-tal beskrivas. Detta paradigmskifte återspeglades även i science fiction-genren. Det visar en ny avhandling av Henriette Cederlöf, Södertörns högskola och Stockholms universitet.

Ze6iadjvkepexkem4mja

Ny avhandling: Flöjtskeppens besättning levde tillsammans

Pressmeddelanden   •   2014-09-17 06:11 CEST

Skeppsvrak på Östersjöns botten visar hur levnadsförhållandena ombord såg ut för 400 år sedan. Genom unik och omfattande dokumentation av vrak från flöjtskepp har arkeologen Niklas Eriksson på Södertörns högskola kunnat beskriva bland annat de sociala förhållandena ombord.

Media-no-image

Vad händer i Mellanöstern? Temadag 17/9 om bl a Gaza, IS, Irak och Syrien

Pressmeddelanden   •   2014-09-16 09:40 CEST

Den 17 september hålls en temadag på Södertörns högskola om den destruktiva utvecklingen i Mellanöstern. I fokus är konflikten mellan Israel och Palestina med oroligheterna på Gaza-remsan, utvecklingen i Irak och Syrien med den jihadistiska rörelsen IS samt påverkan på det svenska samhället. Medverkar gör några av landets främsta forskare och journalister inom området.

Under en temadag om den aktuella utvecklingen i Mellanöstern fokuserar några av landets främsta forskare och journalister inom området på huvudsakligen tre teman, uppdelat i tre paneler.

Det första temat under dagen rör konflikten mellan Israel och Palestina, och speciellt lyfts sommarens konflikt mellan Israel och Hamas på Gaza-remsan upp till diskussion.

Dagens andra fokusområde är utvecklingen i Irak och Syrien, samt den jihadistiska rörelsen Islamiska Staten (IS). Utöver områdesspecifika frågor kommer också den militanta jihadismens idéhistoria, motiv och metoder att diskuteras.

Dagens sista panel ska diskutera hur dessa konflikter kan komma att påverka det svenska samhället, och då med speciellt fokus på de individer som beger sig till dessa områden för att delta som stridande kombattanter. Vilka drivkrafter och motiv kan ligga bakom sådana livsval? Vilka eventuella risker kan de innebära för det svenska samhället?

När? Onsdagen den 17 september klockan 10.00 – 17.00

Var? Sal MA624, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Fri entré.

Program

10.00-12.00
Fokus Gaza. Hur kan vi förstå sommarens konflikt mellan Hamas och Israel. Vad händer nu?
Bitte Hammargren. Journalist, aktuell med boken Gulfen. En framtida krutdurk
Christer Hedin, religionshistoriker vid Stockholms universitet
Lotta Schüllerqvist, journalist och författare till boken Marnas hemlighet : berättelser från Gaza
Inga Brandell, professor i statsvetenskap, Södertörns högskola

13.00-14.45
Vilka är och vad vill Islamiska Staten? Lägesrapport från Irak och Syrien.
Leif Stenberg, professor i islamologi och föreståndare för Centrum för Mellanösternstudier, Lunds universitet.
David Gaunt, professor i historia vid Södertörns högskola
Bitte Hammargren. Journalist, aktuell med boken Gulfen. En framtida krutdurk
Aron Lund, journalist och aktuell med boken Syrien brinner. Hur revolutionen mot Assad blev ett inbördeskrig

15.00-17.00
Svenska Jihadister. Vilka risker finns med svenskar som reser för att kriga i konflikter i Mellanöstern?
David Thurfjell, professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola
Magnus Sandelin, journalist och aktuell med boken Jihad. Svenskarna i de islamistiska terrornätverken.
Mikael Eriksson, analytiker på Försvarets Forskningsinstitut
Muhammad Muslim, imam och verksam som lärare på Kista Folkhögskola

Moderator: Simon Sorgenfrei, religionsvetare vid Södertörns högskola

Temadagen arrangeras av religionsvetenskap vid Institutionen för historia och samtidsstudier samt IMER vid Institutionen för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola.

_____________________________________________________

Södertörns högskola bedriver utbildning och forskning inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknik för 13000 studenter inom 60 program och 250 kurser. Verksamheten är i stor utsträckning mångvetenskaplig och lärarutbildningen har en interkulturell profil. På högskolans campus, beläget i södra Stockholm, arbetar ca 800 anställda, mestadels forskare och lärare. Från 2015 utbildar Södertörns högskola också framtidens poliser.

 

Den 17 september hålls en temadag på Södertörns högskola om den destruktiva utvecklingen i Mellanöstern. I fokus är konflikten mellan Israel och Palestina med oroligheterna på Gaza-remsan, utvecklingen i Irak och Syrien med den jihadistiska rörelsen IS samt påverkan på det svenska samhället. Medverkar gör några av landets främsta forskare och journalister inom området.

Läs vidare »
Media-no-image

Statsvetare startar blogg inför valet

Pressmeddelanden   •   2014-08-22 14:09 CEST

”Om makt och politik” är namnet på en ny blogg som drivs av statsvetare från Södertörns högskola, Lunds universitet och Umeå universitet. Inläggen på bloggen kommenterar svensk och internationell politik ur ett statsvetenskapligt perspektiv. 

”Kan man förutspå ett val?” och ”Vilka använder sig av RUT-avdraget?”. Det är exempel på inlägg från den nya bloggen ”Om makt och politik”.  

– Vi är trötta på att svensk politisk analys alltför ofta domineras av personer som inte studerar de fenomen som de kommenterar, säger Ann-Cathrine Jungar, docent i statsvetenskap på Södertörns högskola.

Hon är en av bloggarens grundare och vill bidra med motsatsen: Insatta kommentarer från forskare som har vetenskapliga belägg för sina påståenden. Ambitionen är också att placera svensk politik i ett jämförande perspektiv. Bloggen startar lagom inför valupptakten.

De fyra forskarna som driver bloggen är:

·  Ann-Cathrine Jungar, docent vid Södertörns högskola

·  Hanna Bäck, docent vid Lunds universitet

·  Torbjörn Bergman, professor vid Umeå universitet och Södertörns högskola

·  Johan Hellström, universitetslektor vid Umeå universitet

För mer information, kontakta 
Ann-Cathrine Jungar, docent vid Södertörns högskola, 08-608 48 31, 073-572 12 86, ann-cathrine.jungar@sh.se

Bloggen kan du läsa på maktochpolitik.wordpress.com

_____________________________________________________

Södertörns högskola bedriver utbildning och forskning inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknik för 13000 studenter inom 60 program och 250 kurser. Verksamheten är i stor utsträckning mångvetenskaplig och lärarutbildningen har en interkulturell profil. På högskolans campus, beläget i södra Stockholm, arbetar ca 800 anställda, mestadels forskare och lärare. Från 2015 utbildar Södertörns högskola också framtidens poliser.

 

”Om makt och politik” är namnet på en ny blogg som drivs av statsvetare från Södertörns högskola, Lunds universitet och Umeå universitet. Inläggen på bloggen kommenterar svensk och internationell politik ur ett statsvetenskapligt perspektiv.

Läs vidare »
Ubyrcz7ad65at7q87qiz

National Geographic Society stödjer utforskningen av det svenska krigsfartyget Mars

Pressmeddelanden   •   2014-07-07 09:23 CEST

Svenska forskaren Johan Rönnby har tilldelats finansiering av National Geographic Society för hans utforskning av skeppsvraket Mars (även kändsom ”Mars - Makalös”), det svenska krigsfartyget som sänktes i Östersjön 1564. Rönnbys projekt, “The Maritime Battlefield of Mars (1564),” är det 100:e projektet att få finansiering från National Geographics Global Exploration Fund.

Media-no-image

Almedalsseminarium: 25 år av skolreformer - hur började det?

Pressmeddelanden   •   2014-07-01 11:27 CEST

I kölvattnet av "Pisa-gate" och den svenska skolans kris arrangeras ett vittnesseminarium i Almedalen den 3 juli om kommunaliserings- och friskolebesluten. Vid seminariet "25 år av skolreformer - hur började det?" berättar aktörer från tiden. Lars Leijonborg, Ann-Cathrine Haglund, Bo Jansson, Peje Emilsson, Christer Wretborn, Maria Leissner och Johanna Ringarp medverkar vid seminariet, som arrangeras av Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola.

Efter Pisa-undersökningarna och i debatten om den svenska skolans kris lyfts ofta betydelsen av de omfattande reformer som genomfördes under några år kring 1990 fram. Det gäller framför allt kommunaliseringen och införandet av skolpeng och det fria skolvalet. Men hur gick besluten till? Vad var syftet med reformerna från de som stod bakom dem? Vilka var de centrala aktörerna? Och varför gavs de den utformning de fick?

Den 3 juli hålls vittnesseminariet "25 år av skolreformer - hur började det?" i Almedalen. Vid seminariet medverkar aktörer från tiden, vilka belyser bland annat följande: kommunaliseringen 1989, idéburna skolor, valfrihet och avregleringar av den offentliga sektorn, regeringen/utbildningsdepartementets perspektiv, utformningen av friskolereformerna 1992, vinstdrivande friskolor.

Medverkar gör Lars Leijonborg, fd utbildningsminister och partiledare, Ann-Cathrine Haglund, fd landshövding och ordförande för Riksdagens utbildningsutskott 1991-93, Bo Jansson, förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund, Peje Emilsson, grundare och ordförande för Kunskapsskolan samt Christer Wretborn, fd ambassadör, departementsråd och central tjänsteman vid arbetet med kommunaliseringen 1989.

Moderatorer är ambassadör Maria Leissner och FD Johanna Ringarp.

När? Torsdagen den 3 juli klockan 10.00-11.30

Var? Restaurang Kalas och Mat, Skeppsbron 8, Visby

Länk till evenemanget

Seminariet arrangeras av Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola med Lärarnas Riksförbund som värd.

Vittnesseminarium är en metod som Samtidshistoriska institutet använder, där aktörer från en viss tid eller ett skeende samlas och berättar. Vittnesseminarierna dokumenteras för att skapa källor och visa på nya fält och frågor. Detta seminarium filmas även och kommer att finnas tillgängligt på Södertörns högskolas webbplats.

2013 års vittnesseminarium i Almedalen "När vården blev marknad - vem beslutade vad? Ett seminarium om ett historiskt skifte" och 2012 års  "Varför är vi här? Så skapades en politikens marknadsplats" om Almedalens historia finns båda utgivna i skriftserien Samtidshistoriska frågor.

Kontakt
Kjell Östberg, professor vid Samtidshistoriska institutet: 072-239 38 22
Eleonor Björkman, kommunikatör Södertörns högskola: 070-286 13 32

 

Södertörns högskola i Almedalen: se www.sh.se/almedalen

_____________________________________________________

Södertörns högskola bedriver utbildning och forskning inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknik för 13000 studenter inom 60 program och 250 kurser. Verksamheten är i stor utsträckning mångvetenskaplig och lärarutbildningen har en interkulturell profil. På högskolans campus, beläget i södra Stockholm, arbetar ca 800 anställda, mestadels forskare och lärare. Från 2015 utbildar Södertörns högskola också framtidens poliser.

 

I kölvattnet av "Pisa-gate" och den svenska skolans kris arrangeras ett vittnesseminarium i Almedalen den 3 juli om kommunaliserings- och friskolebesluten. Vid seminariet "25 år av skolreformer - hur började det?" berättar aktörer från tiden. Lars Leijonborg, Ann-Cathrine Haglund, Bo Jansson, Peje Emilsson, Christer Wretborn, Maria Leissner och Johanna Ringarp medverkar.

Läs vidare »
Media-no-image

Hög kvalitet på Sveriges största kandidatutbildning i turism

Pressmeddelanden   •   2014-06-17 16:26 CEST

Universitetskanslersämbetet publicerar den 17 juni granskningen av landets utbildningar i turismvetenskap. Kandidatutbildningen vid Södertörns högskola, som sedan starten 1999 etablerat sig som den största i Sverige och enda i Stockholm, får liksom motsvarande utbildningar vid fyra andra lärosäten omdömet hög kvalitet.

Kandidatutbildningen i turismvetenskap vid Södertörns högskola får omdömet hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) granskning av landets turismutbildningar. Den är Stockholmsområdets enda och landets största utbildning inom området med sina drygt 100 platser per läsår.

- Utbildningen har fantastiskt duktiga lärare och studenter. De engagerade studenterna arrangerar en årlig arbetsmarknadsdag och driver en studentförening. Närheten till arbetsmarknaden stöttas även av ett eget branschråd och en alumnförening, berättar ämnessamordnare Göran Andersson.

- Att kandidatutbildningen i turismvetenskap håller en hög kvalitet är naturligtvis även ett resultat av ett mycket gott lagarbete i lärarkollegiet, tillägger Minna Räsänen, prefekt vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik.

Kandidatutbildning i turismvetenskap och närliggande inriktningar bedrivs vid nio lärosäten i landet. Av dessa har fem fått omdömet hög kvalitet medan fyra har bristande kvalitet.

Turismprogrammet vid Södertörns högskola är inriktat mot privat- och affärsresande i storstadsregioner. Det har flera inriktningar - efter det första året med grundläggande kurser i turismvetenskap väljer studenterna mellan fem inriktningar under år två; företagsekonomi, geografi, historia, medieteknik eller sociologi. Det tredje året knyts säcken ihop med ytterligare en termin turismvetenskap samt möjlighet till utlandsstudier, ämnesfördjupning eller praktiktermin. Det är en mycket populär utbildning, med många sökande per plats.

Mer om Turismprogrammet vid Södertörns högskola.

Magisterutbildningen i turismvetenskap, vilken har ett uppehåll under nästa läsår, har fått omdömet bristande kvalitet i samma utvärdering. Ett av fem utvärderade mål bedöms ha bristande måluppfyllelse. Kritiken gäller hur man integrerat kunskapen i uppsatserna.

- Vi kommer att analysera utvärderingarna noggrant och utarbeta en handlingsplan i ämneskollegiet för att utveckla kvaliteten i programmen vidare, säger Göran Andersson.

Magisterutbildningen vid Södertörns högskola är den enda i landet, medan masterutbildning finns vid två andra lärosäten.

Väldigt hög kvalitet på Södertörns högskolas utbildningar

Under 2011-14 kvalitetsgranskas alla landets högskoleutbildningar av UKÄ. Utvärderingarna har visat att kvaliteten på utbildningarna vid Södertörns högskola står sig jämförelsevis oerhört bra. Av 41 granskade utbildningar vid högskolan håller för närvarande 40 hög eller mycket hög kvalitet vilket är bland de bästa resultaten i landet.

Se Södertörns högskolas resultat på Resultatsök, UKÄ:s webbplats.  

_____________________________________________________

Södertörns högskola bedriver utbildning och forskning inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknik för 13000 studenter inom 60 program och 250 kurser. Verksamheten är i stor utsträckning mångvetenskaplig och lärarutbildningen har en interkulturell profil. På högskolans campus, beläget i södra Stockholm, arbetar ca 800 anställda, mestadels forskare och lärare. Från 2015 utbildar Södertörns högskola också framtidens poliser.

 

Universitetskanslersämbetet publicerar den 17 juni granskningen av landets utbildningar i turismvetenskap. Kandidatutbildningen vid Södertörns högskola, som sedan starten 1999 etablerat sig som den största i Sverige och enda i Stockholm, får liksom motsvarande utbildningar vid fyra andra lärosäten omdömet hög kvalitet.

Läs vidare »
Bn7hbcnwd2vfoemydwzk

Ny avhandling: ”Levande rollspel handlar om gemenskap, känslor och nya erfarenheter”

Pressmeddelanden   •   2014-06-11 08:00 CEST

Levande rollspel är en deltagarkultur som länge har pågått vid sidan av mer kända former av spelande. Ny forskning visar att lajv har rötter i många olika uttrycksformer och handlar mer om samarbete och upplevelser än om att vinna strider och poäng. I en ny etnologisk avhandling av Erika Lundell vid Södertörns högskola och Stockholms universitet undersöks levande rollspel i Östersjöområdet.

Media-no-image

Föreläsning om romska migranter – en utmaning eller en möjlighet för europeiska städer?

Pressmeddelanden   •   2014-06-09 07:32 CEST

Den 17/6 föreläser Yaron Matras på temat ”Roma migrants in European Cities – Challenges and opportunities” på Södertörns högskola. Han är professor vid University of Manchester och ett världsnamn inom forskning om romska frågor. Han undervisar även vid en unik fortbildningskonferens i romani chib för modersmålslärare, översättare och andra intresserade av romska språkfrågor den 16-19/6.

Situationen för romska migranter är en fråga som debatteras i hela Europa just nu. Professor Yaron Matras från Manchester University, ett världsnamn inom forskning om romska frågor, föreläser den 17 juni på temat ”Roma migrants in European Cities – Challenges and opportunities”.

Yaron Matras är professor i lingvistik vid University of Manchester och redaktör för den mångvetenskapliga tidskriften Romani Studies. Romani Studies publiceras av Liverpool University Press på uppdrag av Gypsy Lore Society, en internationell organisation som sedan 1888 samlar forskare inom fältet och som årligen organiserar en vetenskaplig konferens med romsk tematik. Yaron Matras har lett flertalet stora forskningsprojekt om romskt språk och kultur, har skrivit ett dussintal böcker och talar språket flytande

När? Tisdagen den 17 juni klockan 17-19

Var? Lokal MB503 på Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7 i Flemingsberg

Föreläsningen hålls på engelska. Fri entré, ingen föranmälan.

Språkkonferens i romani chib

Den 16-19 juni arrangerar Södertörns högskola i samarbete med Skolverket en fyradagars fortbildningskonferens i romani chib med Yaron Matras. Den är riktad främst mot modersmålslärare och modersmålspedagoger i romani samt översättare och andra intresserade av romska språkfrågor. På programmet står bland annat det romska språkets historia, språkförändringar, dialekter inom romani, romsk ortografi, grammatik, användning av Internet och databaser samt tips vid undervisning.

Anmälan krävs till konferensen. Vid frågor kontakta christina.rodell.olgac@sh.se 

_____________________________________________________

Södertörns högskola bedriver utbildning och forskning inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknik för 13000 studenter inom 60 program och 250 kurser. Verksamheten är i stor utsträckning mångvetenskaplig och lärarutbildningen har en interkulturell profil. På högskolans campus, beläget i södra Stockholm, arbetar ca 800 anställda, mestadels forskare och lärare. Från 2015 utbildar Södertörns högskola också framtidens poliser.

 

Den 17/6 föreläser Yaron Matras på temat ”Roma migrants in European Cities – Challenges and opportunities” på Södertörns högskola. Han är professor vid University of Manchester och ett världsnamn inom forskning om romska frågor. Han undervisar även vid en unik fortbildningskonferens i romani chib för modersmålslärare, översättare och andra intresserade av romska språkfrågor den 16-19/6.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • eleonor.bjorkman@sh.se
  • 08-608 50 62
  • 070-286 13 32

Om Södertörns högskola

Om högskolan

Södertörns högskola bedriver utbildning och forskning inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknik för 13000 studenter inom 60 program och 250 kurser. Verksamheten är i stor utsträckning mångvetenskaplig och lärarutbildningen har en interkulturell profil. På högskolans campus, beläget i södra Stockholm, arbetar ca 800 anställda, mestadels forskare och lärare. Från 2015 utbildar Södertörns högskola också framtidens poliser.

Adress

  • Södertörns högskola
  • Alfred Nobels allé 7
  • 141 89 Huddinge
  • Vår hemsida

Länkar