Södertörns högskola tillsätter oberoende extern granskning

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2018 17:51 CEST

Med anledning av hanteringen av händelser kopplade till kulturklubben Forum tillsätter nu Södertörns högskola en oberoende granskning. Advokat Biörn Riese får i uppdrag att granska händelseförloppet.

Bakgrund

Södertörns högskola har haft flera medarbetare som medverkat på kulturklubben Forum. Högskolan har dock inte haft några formaliserade avtal eller ekonomiska transaktioner med Forum. När det genom Metoo-rörelsen uppdagades att Forums föreståndare polisanmälts för sexuella trakasserier gjorde Södertörns högskola en översyn som framförallt gällde de praktikplatser som högskolans studenter haft på Forum. Efter översynen formulerades ett pressmeddelande som skickades ut den 13 dec 2017. Beklagligt nog framkom inte i det pressmeddelandet att en doktorand på högskolan gjort en polisanmälan mot kulturklubbens föreståndare. Detta med anledning av att den medarbetare som var med och formulerade pressmeddelandet och hade kännedom om polisanmälan, valde att inte upplysa högskolans ledning om detta. Medarbetaren var även handledare till doktoranden som polisanmält Forums föreståndare.

Detta har Södertörns högskola tidigare gjort sedan polisanmälan blev känd:

 • Rektor har haft ett korrigerande samtal med medarbetaren som, med hänvisning till tystnadslöfte gentemot doktoranden, inte upplyste högskolans ledning om polisanmälan.
 • Medarbetaren är inte längre handledare till doktoranden.
 • Medarbetaren är inte längre studierektor för ämnets forskarutbildning
 • Rektor har framfört sin och högskolans ursäkt till doktoranden
 • Doktoranden har erbjudits stöd av företagshälsovården.
 • En förklarande text har publicerats på högskolans intranät.
 • På frågor från medarbetare och journalister har vi berättat vad som hänt.
 • Högskolan har gjort en översyn över rutiner för studenters praktik och verksamhetsförlagd utbildning. De nya rutinerna beslutas i augusti.
 • En organisationskonsult från Södertörns högskolas företagshälsovård är anlitad för att se över rutiner kring denna typ av personalärenden samt hantering av detta ärende.

Nu tillsätts en oberoende granskning under ledning av advokat Biörn Riese

- Vi har hanterat denna komplicerade fråga efter bästa förmåga. Vi har varit i kontakt med både handledare, doktorand och vår egen jurist löpande för att balansera vår kommunikation kring detta. Vi anser att denna fråga är av största vikt för högskolans studenter och anställda. Därför väljer vi nu att tillsätta en oberoende granskning för att se om vi borde gjort något ytterligare, kommenterar rektor Gustav Amberg.

Granskningen tar sin början så snart som möjligt. Syftet med granskningen är att identifiera åtgärder för att förbättra samt att förhindra att liknande händelser upprepas i framtiden. Högskolan ser fram emot resultatet av denna oberoende granskning.

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling.

På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap. 

Med anledning av hanteringen av händelser kopplade till kulturklubben Forum tillsätter nu Södertörns högskola en oberoende granskning. Advokat Biörn Riese får i uppdrag att granska händelseförloppet.

Läs vidare »

Nya fynd vid skeppsvraket Mars utanför Öland

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 14:11 CEST

​Sedan början av juni pågår fortsatta undersökningar av skeppsvraket Mars på botten utanför Öland. Årets undersökningar har haft som huvudmål att söka av botten runt själva skrovet med hjälp av robotkameror och djupdykare. Torsdagen den 14 juni så finns möjlighet för press att träffa forskarna och dykarna som arbetar med Mars och höra mer om årets spektakulära nya fynd.

Nya undersökningar av okänd vikingatida hamnplats vid Gamleby

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2018 07:25 CEST

2015 upptäcktes en vikingatida konstruktion med pålar och brygglämningar i Dynestadsviken vid Gamleby i Västerviks kommun. Nu ska undersökningarna fortsätta för att förstå vad konstruktionen haft för syfte. Arbetet kommer både ske på land och ute i vattnet med dykare. Allmänhet som är intresserad av den arkeologiska undersökningen kan komma på öppen visning den torsdagen den 24:e maj.

Aktuell forskning om HBTQ-frågor

Nyheter   •   Maj 17, 2018 06:55 CEST

Den 17 maj är det den internationella dagen mot homo- och transfobi (IDAHOT). På Södertörns högskola finns forskning som relaterar till HBTQ-frågor på olika sätt och dessa finns samlade på vår temasida "Aktuell forskning om HBTQ-frågor"

NatureBizz stöttar gröna mikroföretagare

Nyheter   •   Maj 15, 2018 07:17 CEST

Den gröna rörelsen och den cirkulära ekonomin har skapat ett växande antal entreprenörer som vill verka inom gröna näringar. Projektet ”NatureBizz - Business and Wellness from Green Economy Growth” där Södertörns högskola är en av parterna, syftar till att stötta tillväxt och konkurrenskraft för gröna mikroföretagare i Östersjöregionen genom kompetensutveckling.

Södertörns högskola lockar flest andel kvinnliga sökande i landet till medieteknikprogram

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2018 07:21 CEST

En genomgång av antalet förstahandssökande till medieteknikprogram på lärosäten runt om i Sverige visar att Södertörns högskola lockar störst andel kvinnliga sökande av alla.

Lärosäten kraftsamlar för att fler ska välja en lärarutbildning

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2018 15:33 CEST

Sverige har en akut lärarbrist. Enligt Skolverkets senaste prognos behöver Sverige examinera 15 100 lärare varje år fram till 2031 för att matcha rekryteringsbehovet. Det är nästan dubbelt så många som examineras idag. Nu går 14 lärosäten samman i satsningen ”jag är lärare” för att öka antalet sökande till lärarutbildningen och förändra synen på yrket.

Vinnarna i NODA Awards 2018 är utsedda

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2018 08:41 CET

Igår kväll utsågs vinnarna i NODA Awards, en tävling i datajournalistik bland de nordiska länderna. Vinnare i de olika klasserna blev Danmarks Radio med "What is Denmark worth?", Sveriges Television med "Who are the 1200 Swedes who appeared in the Paradise Papers?" och Verdens Gang med "Breaking the dark net".

Forskning relaterat till internationella kvinnodagen

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2018 06:00 CET

Den 8 mars är det internationella kvinnodagen, vilken instiftades redan 1910 och uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. På Södertörns högskola bedrivs forskning inom olika ämnen som på olika sätt berör kvinnor, genus, jämställdhet och könsroller.

Rekordmånga anmälningar till årets nordiska tävling i datajournalistik

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2018 07:05 CET

I år mottog NODA Awards 53 publicerade bidrag från alla fyra nordiska länderna i de tre klasserna av feature, undersökande och applikationer, vilket är mer än något föregående år.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Press och sociala medier
 • lvjeetnny.imtiren.znbepwrg@skdh.wpnwse
 • 072-236 05 43

Om Södertörns högskola

Om högskolan

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling.

På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Adress

 • Södertörns högskola
 • Alfred Nobels allé 7
 • 141 89 Huddinge
 • Sverige
 • Vår hemsida