Media-no-image

Statsvetare startar blogg inför valet

Pressmeddelanden   •   2014-08-22 14:09 CEST

”Om makt och politik” är namnet på en ny blogg som drivs av statsvetare från Södertörns högskola, Lunds universitet och Umeå universitet. Inläggen på bloggen kommenterar svensk och internationell politik ur ett statsvetenskapligt perspektiv. 

”Kan man förutspå ett val?” och ”Vilka använder sig av RUT-avdraget?”. Det är exempel på inlägg från den nya bloggen ”Om makt och politik”.  

– Vi är trötta på att svensk politisk analys alltför ofta domineras av personer som inte studerar de fenomen som de kommenterar, säger Ann-Cathrine Jungar, docent i statsvetenskap på Södertörns högskola.

Hon är en av bloggarens grundare och vill bidra med motsatsen: Insatta kommentarer från forskare som har vetenskapliga belägg för sina påståenden. Ambitionen är också att placera svensk politik i ett jämförande perspektiv. Bloggen startar lagom inför valupptakten.

De fyra forskarna som driver bloggen är:

·  Ann-Cathrine Jungar, docent vid Södertörns högskola

·  Hanna Bäck, docent vid Lunds universitet

·  Torbjörn Bergman, professor vid Umeå universitet och Södertörns högskola

·  Johan Hellström, universitetslektor vid Umeå universitet

För mer information, kontakta 
Ann-Cathrine Jungar, docent vid Södertörns högskola, 08-608 48 31, 073-572 12 86, ann-cathrine.jungar@sh.se

Bloggen kan du läsa på maktochpolitik.wordpress.com

_____________________________________________________

Södertörns högskola bedriver utbildning och forskning inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknik för 13000 studenter inom 60 program och 250 kurser. Verksamheten är i stor utsträckning mångvetenskaplig och lärarutbildningen har en interkulturell profil. På högskolans campus, beläget i södra Stockholm, arbetar ca 800 anställda, mestadels forskare och lärare. Från 2015 utbildar Södertörns högskola också framtidens poliser.

 

”Om makt och politik” är namnet på en ny blogg som drivs av statsvetare från Södertörns högskola, Lunds universitet och Umeå universitet. Inläggen på bloggen kommenterar svensk och internationell politik ur ett statsvetenskapligt perspektiv.

Läs vidare »
Ubyrcz7ad65at7q87qiz

National Geographic Society stödjer utforskningen av det svenska krigsfartyget Mars

Pressmeddelanden   •   2014-07-07 09:23 CEST

Svenska forskaren Johan Rönnby har tilldelats finansiering av National Geographic Society för hans utforskning av skeppsvraket Mars (även kändsom ”Mars - Makalös”), det svenska krigsfartyget som sänktes i Östersjön 1564. Rönnbys projekt, “The Maritime Battlefield of Mars (1564),” är det 100:e projektet att få finansiering från National Geographics Global Exploration Fund.

Media-no-image

Almedalsseminarium: 25 år av skolreformer - hur började det?

Pressmeddelanden   •   2014-07-01 11:27 CEST

I kölvattnet av "Pisa-gate" och den svenska skolans kris arrangeras ett vittnesseminarium i Almedalen den 3 juli om kommunaliserings- och friskolebesluten. Vid seminariet "25 år av skolreformer - hur började det?" berättar aktörer från tiden. Lars Leijonborg, Ann-Cathrine Haglund, Bo Jansson, Peje Emilsson, Christer Wretborn, Maria Leissner och Johanna Ringarp medverkar vid seminariet, som arrangeras av Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola.

Efter Pisa-undersökningarna och i debatten om den svenska skolans kris lyfts ofta betydelsen av de omfattande reformer som genomfördes under några år kring 1990 fram. Det gäller framför allt kommunaliseringen och införandet av skolpeng och det fria skolvalet. Men hur gick besluten till? Vad var syftet med reformerna från de som stod bakom dem? Vilka var de centrala aktörerna? Och varför gavs de den utformning de fick?

Den 3 juli hålls vittnesseminariet "25 år av skolreformer - hur började det?" i Almedalen. Vid seminariet medverkar aktörer från tiden, vilka belyser bland annat följande: kommunaliseringen 1989, idéburna skolor, valfrihet och avregleringar av den offentliga sektorn, regeringen/utbildningsdepartementets perspektiv, utformningen av friskolereformerna 1992, vinstdrivande friskolor.

Medverkar gör Lars Leijonborg, fd utbildningsminister och partiledare, Ann-Cathrine Haglund, fd landshövding och ordförande för Riksdagens utbildningsutskott 1991-93, Bo Jansson, förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund, Peje Emilsson, grundare och ordförande för Kunskapsskolan samt Christer Wretborn, fd ambassadör, departementsråd och central tjänsteman vid arbetet med kommunaliseringen 1989.

Moderatorer är ambassadör Maria Leissner och FD Johanna Ringarp.

När? Torsdagen den 3 juli klockan 10.00-11.30

Var? Restaurang Kalas och Mat, Skeppsbron 8, Visby

Länk till evenemanget

Seminariet arrangeras av Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola med Lärarnas Riksförbund som värd.

Vittnesseminarium är en metod som Samtidshistoriska institutet använder, där aktörer från en viss tid eller ett skeende samlas och berättar. Vittnesseminarierna dokumenteras för att skapa källor och visa på nya fält och frågor. Detta seminarium filmas även och kommer att finnas tillgängligt på Södertörns högskolas webbplats.

2013 års vittnesseminarium i Almedalen "När vården blev marknad - vem beslutade vad? Ett seminarium om ett historiskt skifte" och 2012 års  "Varför är vi här? Så skapades en politikens marknadsplats" om Almedalens historia finns båda utgivna i skriftserien Samtidshistoriska frågor.

Kontakt
Kjell Östberg, professor vid Samtidshistoriska institutet: 072-239 38 22
Eleonor Björkman, kommunikatör Södertörns högskola: 070-286 13 32

 

Södertörns högskola i Almedalen: se www.sh.se/almedalen

_____________________________________________________

Södertörns högskola bedriver utbildning och forskning inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknik för 13000 studenter inom 60 program och 250 kurser. Verksamheten är i stor utsträckning mångvetenskaplig och lärarutbildningen har en interkulturell profil. På högskolans campus, beläget i södra Stockholm, arbetar ca 800 anställda, mestadels forskare och lärare. Från 2015 utbildar Södertörns högskola också framtidens poliser.

 

I kölvattnet av "Pisa-gate" och den svenska skolans kris arrangeras ett vittnesseminarium i Almedalen den 3 juli om kommunaliserings- och friskolebesluten. Vid seminariet "25 år av skolreformer - hur började det?" berättar aktörer från tiden. Lars Leijonborg, Ann-Cathrine Haglund, Bo Jansson, Peje Emilsson, Christer Wretborn, Maria Leissner och Johanna Ringarp medverkar.

Läs vidare »
Media-no-image

Hög kvalitet på Sveriges största kandidatutbildning i turism

Pressmeddelanden   •   2014-06-17 16:26 CEST

Universitetskanslersämbetet publicerar den 17 juni granskningen av landets utbildningar i turismvetenskap. Kandidatutbildningen vid Södertörns högskola, som sedan starten 1999 etablerat sig som den största i Sverige och enda i Stockholm, får liksom motsvarande utbildningar vid fyra andra lärosäten omdömet hög kvalitet.

Kandidatutbildningen i turismvetenskap vid Södertörns högskola får omdömet hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) granskning av landets turismutbildningar. Den är Stockholmsområdets enda och landets största utbildning inom området med sina drygt 100 platser per läsår.

- Utbildningen har fantastiskt duktiga lärare och studenter. De engagerade studenterna arrangerar en årlig arbetsmarknadsdag och driver en studentförening. Närheten till arbetsmarknaden stöttas även av ett eget branschråd och en alumnförening, berättar ämnessamordnare Göran Andersson.

- Att kandidatutbildningen i turismvetenskap håller en hög kvalitet är naturligtvis även ett resultat av ett mycket gott lagarbete i lärarkollegiet, tillägger Minna Räsänen, prefekt vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik.

Kandidatutbildning i turismvetenskap och närliggande inriktningar bedrivs vid nio lärosäten i landet. Av dessa har fem fått omdömet hög kvalitet medan fyra har bristande kvalitet.

Turismprogrammet vid Södertörns högskola är inriktat mot privat- och affärsresande i storstadsregioner. Det har flera inriktningar - efter det första året med grundläggande kurser i turismvetenskap väljer studenterna mellan fem inriktningar under år två; företagsekonomi, geografi, historia, medieteknik eller sociologi. Det tredje året knyts säcken ihop med ytterligare en termin turismvetenskap samt möjlighet till utlandsstudier, ämnesfördjupning eller praktiktermin. Det är en mycket populär utbildning, med många sökande per plats.

Mer om Turismprogrammet vid Södertörns högskola.

Magisterutbildningen i turismvetenskap, vilken har ett uppehåll under nästa läsår, har fått omdömet bristande kvalitet i samma utvärdering. Ett av fem utvärderade mål bedöms ha bristande måluppfyllelse. Kritiken gäller hur man integrerat kunskapen i uppsatserna.

- Vi kommer att analysera utvärderingarna noggrant och utarbeta en handlingsplan i ämneskollegiet för att utveckla kvaliteten i programmen vidare, säger Göran Andersson.

Magisterutbildningen vid Södertörns högskola är den enda i landet, medan masterutbildning finns vid två andra lärosäten.

Väldigt hög kvalitet på Södertörns högskolas utbildningar

Under 2011-14 kvalitetsgranskas alla landets högskoleutbildningar av UKÄ. Utvärderingarna har visat att kvaliteten på utbildningarna vid Södertörns högskola står sig jämförelsevis oerhört bra. Av 41 granskade utbildningar vid högskolan håller för närvarande 40 hög eller mycket hög kvalitet vilket är bland de bästa resultaten i landet.

Se Södertörns högskolas resultat på Resultatsök, UKÄ:s webbplats.  

_____________________________________________________

Södertörns högskola bedriver utbildning och forskning inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknik för 13000 studenter inom 60 program och 250 kurser. Verksamheten är i stor utsträckning mångvetenskaplig och lärarutbildningen har en interkulturell profil. På högskolans campus, beläget i södra Stockholm, arbetar ca 800 anställda, mestadels forskare och lärare. Från 2015 utbildar Södertörns högskola också framtidens poliser.

 

Universitetskanslersämbetet publicerar den 17 juni granskningen av landets utbildningar i turismvetenskap. Kandidatutbildningen vid Södertörns högskola, som sedan starten 1999 etablerat sig som den största i Sverige och enda i Stockholm, får liksom motsvarande utbildningar vid fyra andra lärosäten omdömet hög kvalitet.

Läs vidare »
Bn7hbcnwd2vfoemydwzk

Ny avhandling: ”Levande rollspel handlar om gemenskap, känslor och nya erfarenheter”

Pressmeddelanden   •   2014-06-11 08:00 CEST

Levande rollspel är en deltagarkultur som länge har pågått vid sidan av mer kända former av spelande. Ny forskning visar att lajv har rötter i många olika uttrycksformer och handlar mer om samarbete och upplevelser än om att vinna strider och poäng. I en ny etnologisk avhandling av Erika Lundell vid Södertörns högskola och Stockholms universitet undersöks levande rollspel i Östersjöområdet.

Media-no-image

Föreläsning om romska migranter – en utmaning eller en möjlighet för europeiska städer?

Pressmeddelanden   •   2014-06-09 07:32 CEST

Den 17/6 föreläser Yaron Matras på temat ”Roma migrants in European Cities – Challenges and opportunities” på Södertörns högskola. Han är professor vid University of Manchester och ett världsnamn inom forskning om romska frågor. Han undervisar även vid en unik fortbildningskonferens i romani chib för modersmålslärare, översättare och andra intresserade av romska språkfrågor den 16-19/6.

Situationen för romska migranter är en fråga som debatteras i hela Europa just nu. Professor Yaron Matras från Manchester University, ett världsnamn inom forskning om romska frågor, föreläser den 17 juni på temat ”Roma migrants in European Cities – Challenges and opportunities”.

Yaron Matras är professor i lingvistik vid University of Manchester och redaktör för den mångvetenskapliga tidskriften Romani Studies. Romani Studies publiceras av Liverpool University Press på uppdrag av Gypsy Lore Society, en internationell organisation som sedan 1888 samlar forskare inom fältet och som årligen organiserar en vetenskaplig konferens med romsk tematik. Yaron Matras har lett flertalet stora forskningsprojekt om romskt språk och kultur, har skrivit ett dussintal böcker och talar språket flytande

När? Tisdagen den 17 juni klockan 17-19

Var? Lokal MB503 på Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7 i Flemingsberg

Föreläsningen hålls på engelska. Fri entré, ingen föranmälan.

Språkkonferens i romani chib

Den 16-19 juni arrangerar Södertörns högskola i samarbete med Skolverket en fyradagars fortbildningskonferens i romani chib med Yaron Matras. Den är riktad främst mot modersmålslärare och modersmålspedagoger i romani samt översättare och andra intresserade av romska språkfrågor. På programmet står bland annat det romska språkets historia, språkförändringar, dialekter inom romani, romsk ortografi, grammatik, användning av Internet och databaser samt tips vid undervisning.

Anmälan krävs till konferensen. Vid frågor kontakta christina.rodell.olgac@sh.se 

_____________________________________________________

Södertörns högskola bedriver utbildning och forskning inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknik för 13000 studenter inom 60 program och 250 kurser. Verksamheten är i stor utsträckning mångvetenskaplig och lärarutbildningen har en interkulturell profil. På högskolans campus, beläget i södra Stockholm, arbetar ca 800 anställda, mestadels forskare och lärare. Från 2015 utbildar Södertörns högskola också framtidens poliser.

 

Den 17/6 föreläser Yaron Matras på temat ”Roma migrants in European Cities – Challenges and opportunities” på Södertörns högskola. Han är professor vid University of Manchester och ett världsnamn inom forskning om romska frågor. Han undervisar även vid en unik fortbildningskonferens i romani chib för modersmålslärare, översättare och andra intresserade av romska språkfrågor den 16-19/6.

Läs vidare »
Media-no-image

Global allians bildas kring medie- och informationskunnighet

Pressmeddelanden   •   2014-05-28 16:21 CEST

Unesco har tagit initiativ till att alla, särskilt barn och unga i skolan, ska ges förutsättningar att utveckla medie- och informationskunnighet (MIK). Denna vecka samlas forskare och andra intressenter i Paris för att skapa en global allians kring MIK. Forskare från Södertörns högskola, som representerar Sverige, presenterar en nationell kartläggning av MIK i och utanför skolan.

Denna vecka möts forskare från EU:s medlemsstater i Paris för skapandet av en global allians kring medie- och informationskunnighet (media and information literacy). Unesco står som värd för mötet som utgör starten på ett samarbete som ska säkerställa att alla och särskilt barn och unga i skolan ges förutsättningar att utveckla medie- och informationskunnighet (MIK).

MIK är ett vidsträckt område och kan omfatta digitala verktyg för lärande och informationssökning till källkritik, maktkritisk medieanalys och eget skapande i och genom olika medier. MIK hänger ihop med utbildning, demokratiskt deltagande, yttrandefrihet, livslångt lärande och interkulturella relationer. Det gör MIK till ett centralt kunskapsområde i en alltmer medialiserad värld. Där det också finns stora skillnader i fråga om tillgång till medier och information och deltagande i gemensamma angelägenheter.

En del av bakgrunden till Paris-mötet är ett Unesco-dokument som slår fast att tidigare åtskilda ”medielitteraciteter” och begrepp som digital kompetens bör förstås på ett mer samlat sätt för att bättre möta hur vår tids medieteknologier och medieinnehåll konvergerar.

I samband med Paris-mötet presenteras mer än 25 EU-länder sina nationella kartläggningar av läget då det gäller MIK i och utanför skolan (politik, styrdokument, aktörer, begreppsbildning, historik, goda exempel, etc.)

Den svenska rapporten är gjord av Michael Forsman, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola. Linus Andersson, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola deltar i Parismötet.

De europeiska rapporten nås via http://www.translit.fr/

För frågor om mötet och den svenska rapporten, kontakta michael.forsman@sh.se

Läs mer om mötet:
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/media-literacy/global-alliance-for-partnerships-on-media-and-information-literacy/


_____________________________________________________

Södertörns högskola bedriver utbildning och forskning inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknik för 13000 studenter inom 60 program och 250 kurser. Verksamheten är i stor utsträckning mångvetenskaplig och lärarutbildningen har en interkulturell profil. På högskolans campus, beläget i södra Stockholm, arbetar ca 800 anställda, mestadels forskare och lärare. Från 2015 utbildar Södertörns högskola också framtidens poliser.

 

Unesco har tagit initiativ till att alla, särskilt barn och unga i skolan, ska ges förutsättningar att utveckla medie- och informationskunnighet (MIK). Denna vecka samlas forskare och andra intressenter i Paris för att skapa en global allians kring MIK. Forskare från Södertörns högskola, som representerar Sverige, presenterar en nationell kartläggning av MIK i och utanför skolan.

Läs vidare »
Media-no-image

Polens och Tysklands ambassadörer föreläser när två utställningar invigs på Södertörns högskola

Pressmeddelanden   •   2014-05-27 06:59 CEST

Den 2 juni föreläser polska och tyska ambassadörerna i Södertörns högskolas bibliotek. Samtidigt invigs två internationella utställningar från de båda länderna som skildrar Europas dramatiska 1900-tal. Den tyska utställningen skildrar demokrati och diktatur i 1900-talets Europa och den polska skildrar det dramatiska 1980-talet från de fackliga demonstrationerna till Polens första halvfria val.

Den 2 juni klockan 13.00 föreläser Harald Kindermann, Tysklands ambassadör i Sverige och Adam Hałaciński, Polens ambassadör i Sverige på temat “Poland and Germany: The Logic of European Integration” i Södertörns högskolas bibliotek. Efter föreläsningen följer en diskussion med publiken, som modereras av Péter Balogh från Södertörns högskola.

Samtidigt invigs två utställningar från de båda länderna om den dramatiska 1900-talshistorien vilka har turnerat runt i Europa – men i och med dubbelutställningen vid Södertörns högskola möts de för första gången. Utställningarna visas för alla intresserade fram till slutet av juni i Södertörns högskolas bibliotek.

Den tyska utställningen “Dictatorship and Democracy in the Age of Extremes: Spotlights on the History of Europe in the Twentieth Century” handlar om demokrati och diktatur i 1900-talets Europa. Under 2014 inträffar flera årsdagar som speglar länkarna i Europas länders historia; 100-årsdagen av utbrottet av första världskriget, det är 75 år sedan andra världskrigets början, 25 år sedan den fredliga revolutionen 1989 och 10 år sedan utvidgningen österut av Europeiska unionen. Utställningen skildrar Europas nittonhundratal som en dramatisk historia om kampen mellan frihet och tyranni, demokrati och diktatur.

Den polska utställningen “From Solidarity to the Round Table” skildrar utvecklingen i Polen från 1979, då påven besökte i Warszawa vilket 1980 följdes av de första strejkerna, under en tid då 10 miljoner polacker var knutna till fackföreningsrörelsen. Utställningen följer sedan förloppet fram till det första halvfria valet i Polen 1989, vars 25-årsjubileum firas stort i landet i år. I år firas även 10-årsdagen av Polens EU-invigning.

Polens, Tysklands och övriga Europas tätt sammanflätade 1900-tal skildras både i utställningarna och de båda ländernas Sverigeambassadörers gemensamma föreläsning.

När? Måndagen den 2 juni klockan13.00 - 15.00, från klockan 15 och framåt mingel med snacks, något att dricka och möjlighet att titta på utställningarna. Utställningarna är öppna under juni månad.

Var? Södertörns högskolas bibliotek, entréplanet, Alfred Nobels allé 11, Flemingsberg

Arrangörer är Europaprogrammet på Södertörns högskola, Tysklands ambassad i Stockholm, Polens ambassad i Stockholm, Södertörns högskolebibliotek och Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) vid Södertörns högskola.

_____________________________________________________

Södertörns högskola bedriver utbildning och forskning inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknik för 13000 studenter inom 60 program och 250 kurser. Verksamheten är i stor utsträckning mångvetenskaplig och lärarutbildningen har en interkulturell profil. På högskolans campus, beläget i södra Stockholm, arbetar ca 800 anställda, mestadels forskare och lärare. Från 2015 utbildar Södertörns högskola också framtidens poliser.

 

Den 2 juni föreläser polska och tyska ambassadörerna i Södertörns högskolas bibliotek. Samtidigt invigs två internationella utställningar från de båda länderna som skildrar Europas dramatiska 1900-tal. Den tyska utställningen skildrar demokrati och diktatur i 1900-talets Europa och den polska skildrar det dramatiska 1980-talet från de fackliga demonstrationerna till Polens första halvfria val.

Läs vidare »
Media-no-image

Ny forskarblogg med fokus på Ukraina

Pressmeddelanden   •   2014-05-05 11:26 CEST

Fem doktorander vid Södertörns högskola som kommer från Ukraina och studerar Ukraina utifrån olika ämnesperspektiv har bildat en informell forskargrupp. De arrangerar seminarier vid högskolan och startar nu en blogg där de kommenterar situationen i Ukraina utifrån sin respektive forskning. De är även öppna för medverkan i media. Följ bloggen Re:Ukraine via blogg.sh.se/re-ukraine.

Ukraine Research Group är en informell forskargrupp som startats upp av fem doktorander vid Södertörns högskola. De kommer alla från Ukraina och forskar om frågor relaterade till Ukraina, men utifrån olika ämnesperspektiv. En doktorand är medievetare, två är historiker, en är statsvetare och en är miljövetare.

De är alla mycket insatta i den nuvarande situationen i hemlandet och har löpande kontakter där. Hittills har de arrangerat seminarier vid Södertörns högskola tillsammans, med fokus på sin forskning relaterad till den aktuella situationen i Ukraina. Det kommer de att fortsätta med, men startar dessutom en forskarblogg om Ukraina och öppnar upp gruppen för andra forskare som bedriver forskning med Ukraina-anknytning.

Följ bloggen Re:Ukraine via http://blogg.sh.se/re-ukraine 

Roman Horbyk, koordinator

Roman Horbyk är från Kiev i Ukraina och är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola inom projektet “Narratives of Europe”. Han har studerat journalistik både i Ukraina och vid universitet i andra europeiska länder och arbetat som journalist under ett tiotal år. Hans intressen är ukrainska medier, klassisk och samtida ukrainsk kultur, sovjetiska Ukraina under 1920-talet och 1930-talet, postkoloniala Östeuropa samt språk och identiteter i politiken i Ukraina.  

Julia Malitska

Julia Malitska är från Dnipropetrovsk i Ukraina och är doktorand i historia vid Södertörns högskola. Hon har tidigare studerat vid Dnipropetrovsk National University, där hon bland annat skrivit om de svenska kolonisterna i Ukraina (Gammalsvenskby). Hennes nuvarande forskning handlar om rysk imperialism och kolonisering av ukrainska stäppen, samt Azov- och Svartahavsregionen på 1700-talet och 1800-talet. Julia Malitskas forskningsintressen är nationella minoriteter i Ukraina, rysk imperiehistoria samt kolonialism- och genusstudier.

Olena Podolian

Olena Podolian är från Kiev i Ukraina och doktorand i statsvetenskap vid Södertörns högskola där hon studerar förändringar i post-sovjetiska regimer. Hon har studerat vid universitet i Ukraina, Ungern och Skottland och genomfört praktik vid Europaparlamentet och vid Open Society Institute. Hennes forskningsintressen rör komparativ Europeisk politik med fokus på förändringar i post-kommunistiska stater, demokratisering, statsbyggnad, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter och det civila samhället. 

Oksana Udovyk

Oksana Udovyk är från Kiev i Ukraina och doktorand i miljövetenskap vid Södertörns högskola där hon studerar osäkerhet, risk och forskningspolitiska interaktioner i miljöförvaltningen. Empiriskt fokuserar hon på kemikaliehantering i marina miljöer. Hon har tidigare journalistiska och NGO-relaterade erfarenheter och har arbetat med frågor som miljöskydd, demokratisering i Östeuropa och ungdomars utveckling i Ukraina, Thailand, Italien, Sverige, Portugal, Kina. Hennes intressen rör ungdom och sociala rörelser, miljö, samhällsstyrning och demokratisering.

Yuliya Yurchuk

Yuliya Yurchuk är från Rivne i Ukraina. Hon är doktorand i historia vid Södertörns högskola. Hon har studerat vid universitet i Ukraina, Tyskland och Spanien. Hennes forskning har fokus på minneskultur i Ukaina, där hon studerar minnet av de nationalistiska rörelserna i Ukraina under kriget. Hennes intressen är stats- och nationsbyggande i Ukraina, Östeuropas historia och minnespolitik i postkommunistiska stater.

Kontakt för medverkan och kommentarer i media

Med sin kunskap om hur samhället fungerar i Ukraina, sitt ”inifrån-perspektiv” och löpande kontakter med aktiva i Ukraina är Ukraine Research Group även öppna för att ge aktuella analyser i media utifrån sina olika forskningsområden.

Kontaktuppgifter Roman Horbyk: +46 8 608 51 07, +46 70 233 45 61, roman.horbyk@sh.se

Kontaktuppgifter Julia Malitska: +46 8 608 4688, +46 76 568 86 27, iuliia.malitska@sh.se

Kontaktuppgifter Olena Podolian: +46 8 608 4877, +46 72 944 05 83, olena.podolian@sh.se

Kontaktuppgifter Oksana Udovyk: +46 8 608 5068, +46 70 436 94 85, oksana.udovyk@sh.se

Kontaktuppgifter Yuliya Yurchuk: +46 8 608 5017, +46 70 494 76 49, yuliya.yurchuk@sh.se

_____________________________________________________

Södertörns högskola bedriver utbildning och forskning inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknik för 13000 studenter inom 60 program och 250 kurser. Verksamheten är i stor utsträckning mångvetenskaplig och lärarutbildningen har en interkulturell profil. På högskolans campus, beläget i södra Stockholm, arbetar ca 800 anställda, mestadels forskare och lärare. Från 2015 utbildar Södertörns högskola också framtidens poliser.

 

Fem doktorander vid Södertörns högskola som kommer från Ukraina och studerar Ukraina utifrån olika ämnesperspektiv har bildat en informell forskargrupp. De arrangerar seminarier vid högskolan och startar nu en blogg där de kommenterar situationen i Ukraina utifrån sin respektive forskning. De är även öppna för medverkan i media. Följ bloggen Re:Ukraine via blogg.sh.se/re-ukraine.

Läs vidare »
Media-no-image

23 maj är sista ansökningsdag till vårens polisutbildning

Pressmeddelanden   •   2014-05-05 07:00 CEST

Sveriges polisutbildning bedrivs på Linnéuniversitetet, Umeå universitet och från 2015 även på Södertörns högskola. Under ansökningsperioden, 28 april till 23 maj, är det möjligt att ansöka till polisutbildningen som startar i januari 2015.

Södertörns högskola har i stark konkurrens fått uppdraget att arrangera polisutbildning i Stockholm, efter regeringens tidigare beslut om att Polishögskolan i Sörentorp ska avveckla sin grundutbildning. Sedan tidigare bedriver Linnéuniversitetet och Umeå universitet polisutbildning.

Framtidens polisutbildning byggs nu upp i Flemingsberg för att i januari 2015 ta emot 175 nya polisstudenter. Fokus är bland annat att öka kunskaperna om mångfalden i samhället och varva
akademiska studier med praktiskt lärande.

En ny polisutbildning med storstadsprofil

Polisprogrammet vid Södertörns högskola i Stockholm ska förse blivande poliser med rätt kunskaper och förberedelser inför storstadens utmaningar och ett samhälle i ständig förändring. Utbildningen bedrivs på Södertörns högskola och integreras med övriga utbildningar inom campusmiljön. Studenterna får tillgång till högskolans samlade kunskap, kompetens och erfarenhet.

Polisprogrammet innehåller både teori och praktik som integreras genom hela utbildningen. Den teoretiska delen omfattar flera olika ämnesområden - den är mångvetenskaplig. Forskningen och utbildningen har också hög samhälls- och samtidsrelevans vilket innebär att studenterna får kvalificerad kunskap kring drivkrafter bakom samhällsutvecklingen.

Utbildningen omfattar många praktiska inslag som till exempel polisbilskörning, livräddning och akutsjukvård, vapenhantering samt konflikthantering med självskydd. Inledningsvis kommer delar av den praktiska utbildningen att genomföras på tidigare Polishögskolans område i Solna. Dessa delar kommer flyttas över till Södertörns högskola när de nya anpassade anläggningarna för polisiär verksamhet finns på plats på området.

Samarbetspartners inom områdena kriminologi, straffrätt och akutsjukvård är Stockholms universitet och Karolinska Institutet. Lärare under utbildningen kommer från Södertörns högskola och polismyndigheten men också från Karolinska Institutet och Stockholms universitet.

Polisprogrammet är fem terminer långt. Termin 1 - 5 består av heltidsstudier på högskolan, inklusive en termins aspirantutbildning på polismyndigheten. Efter att polisstudenterna godkänts är de sedan behöriga att söka anställning som polis.

Utbildningen är problembaserad och integrerar olika kunskapsområden. Den innehåller bl a juridik, beteendevetenskap, kriminologi, poliskunskap, statsvetenskap, pedagogik, akutsjukvård, hälsa, konflikthantering, data/IT, polisbilskörning och vapenhantering. Grundtanken är att är att kunskaperna ska fördjupas genom reflektion, analys och självständig granskning. Teori varvas med praktik genom övningar, färdighetsträning och fältstudier. Med hjälp av kunskaperna och verktygen från utbildningen ska studenterna sedan kunna göra ett tryggt och säkert jobb som polis och dessutom bidra till verksamhetens utveckling.

Ansökan till polisutbildning senast 23 maj

Ansökan till polisutbildningen vid Linnéuniversitetet, Umeå universitet och Södertörns högskola görs via en central rekryteringsmyndighet. Polisens webbplats ger mer information om vilka krav som gäller och hur antagningsprocessen går till. Mer information finns på http://polisen.se/blipolis. Ansökningsperioden är den 28 april till den 23 maj.

Bakgrunden till uppdraget att bedriva grundutbildning till polis

Södertörns högskola tilldelades uppdraget att bedriva grundutbildning till polis i slutet av 2013. Polisprogrammet ska bedrivas som en uppdragsutbildning på samma sätt som görs vid Umeå universitet och Linnéuniversitetet. Polisprogrammet kommer att omfatta fem terminers heltidsstudier, inklusive en 6 månader lång tjänstgöring som polisaspirant vid polismyndigheten. Antagning planeras ske med 175 studenter varje termin, och den första omgången påbörjar sin utbildning i januari 2015.

 


_____________________________________________________

Södertörns högskola bedriver utbildning och forskning inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknik för 13000 studenter inom 60 program och 250 kurser. Verksamheten är i stor utsträckning mångvetenskaplig och lärarutbildningen har en interkulturell profil. På högskolans campus, beläget i södra Stockholm, arbetar ca 800 anställda, mestadels forskare och lärare. Från 2015 utbildar Södertörns högskola också framtidens poliser.

 

Sveriges polisutbildning bedrivs på Linnéuniversitetet, Umeå universitet och från 2015 även på Södertörns högskola. Under ansökningsperioden, 28 april till 23 maj, är det möjligt att ansöka till polisutbildningen som startar i januari 2015.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • eleonor.bjorkman@sh.se
  • 08-608 50 62
  • 070-286 13 32

Om Södertörns högskola

Om högskolan

Södertörns högskola bedriver utbildning och forskning inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknik för 13000 studenter inom 60 program och 250 kurser. Verksamheten är i stor utsträckning mångvetenskaplig och lärarutbildningen har en interkulturell profil. På högskolans campus, beläget i södra Stockholm, arbetar ca 800 anställda, mestadels forskare och lärare. Från 2015 utbildar Södertörns högskola också framtidens poliser.

Adress

  • Södertörns högskola
  • Alfred Nobels allé 7
  • 141 89 Huddinge
  • Vår hemsida

Länkar