Pj6i5xbfhzowidqogpqg

Nytt forskningsprojekt ska revitalisera skolans kunskaps- och fostransuppdrag

Pressmeddelanden   •   2014-11-05 12:40 CET

Lovisa Bergdahl, lektor i pedagogik på Södertörns högskola, har tillsammans med två kollegor beviljats 5,9 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för det fyraåriga forskningsprojektet "Levda värden: en pedagogisk-filosofisk grundläggning av skolans värdegrundsarbete".

D2ba7whrzirv9dddbs2l

Etnisk jämlikhet förutsättning för tillväxt

Pressmeddelanden   •   2014-10-29 04:14 CET

Nationalism som utesluter minoriteter är inte bara skadlig för minoriteterna. Etniskt exkluderande skapar politiska och ekonomiska problem för alla i befolkningen. Vill ett land skapa ekonomisk tillväxt krävs etnisk jämlikhet. Det visar ny forskning från Södertörns högskola.

W3dxhbfz3tfdjzvxsyoa

Demokratin i Sverige och Finland kartläggs inför Finlands 100-årsjubileum

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 07:17 CEST

Finlands och Sveriges demokratier framstår som ovanligt stabila. Men denna stabilitet har varken uppkommit av sig själv eller är garanterad att bestå. Ny och fördjupad kunskap är därför viktig om hur demokratin vuxit fram och lyckats förnya sig. I ett stort forskningsprogram ska demokratins drivkrafter i Finland och Sverige 1890-2020 undersökas, inför Finlands 100-åriga självständighet 2017.

Mtbm0mwgr1znsntacnmd

Politiska journalister tvingas bidra till könsstereotyp mediebild

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 05:03 CEST

Medierna är fast i könsstereotyper när de skildrar politik och politiker. Problemet ligger dock inte hos de individuella journalisterna. Det är marknadskrafter och politiska villkor som står för huvudförklaringen till den snedvridna mediebilden. Det visar en ny doktorsavhandling, ”Gendering in Political Journalism”, av Liudmila Voronova på Södertörns högskola och Örebro universitet.

Urprvzvc469zfohcjv9b

Silversmeden Rosa Taikon blir hedersdoktor på Södertörns högskola

Pressmeddelanden   •   2014-10-14 05:00 CEST

Rosa Taikon utses till hedersdoktor på Södertörns högskola. Hon är känd för sin kamp för romers rättigheter och för sitt konstnärskap. – Vi vill hedra hennes engagemang för romskt kulturarv och mänskliga rättigheter, säger Mats Grahn, ordf för fakultetsnämnden på Södertörns högskola. Hennes betydelse står i direkt relation till våra mål om medborgerlig bildning, mångvetenskap och mångkultur.

X768e0qxwejbzqeofiyb

Generationstillhörighet förklarar nyhetskonsumtion

Pressmeddelanden   •   2014-10-13 05:11 CEST

Människors användning av nyhetsmedier knyts ofta till ålder. Det är vanligt med föreställningen att ungdomar är mer aktiva på sociala medier, medan äldre håller kvar vid mer traditionella nyhetsmedier. Ny forskning från Södertörns högskola visar att det som styr mediekonsumtion istället är generationstillhörighet, även om det finns ett samband mellan ålder och generation.

Pugah15sdyvwdbp1tma2

Invigning av utställningen Spökskeppet i Södertörns högskolebibliotek

Pressmeddelanden   •   2014-10-02 10:15 CEST

Den 6 oktober klockan 16-18 invigs en utställning i Södertörns högskolebibliotek om 1600-talsvraket Spökskeppet, dess samtid och om marinarkeologisk forskning. Förutom invigning och visning av utställningen föreläser Johan Rönnby, professor i marinarkeologi vid Södertörns högskola om djuphavsarkeologi i Östersjön. Därefter visas filmen Ghost Ship Resurrection.

M2eexrxjpznjmtpowyyk

Ny avhandling: Sovjetnostalgin banade väg för dagens Ryssland

Pressmeddelanden   •   2014-09-29 04:17 CEST

Efter järnridåns fall tog den västerländska kulturen över i Ryssland. Det ledde till en motreaktion i form av Sovjetisk nostalgi. Motreaktionen kom först från konstnärligt håll, och plockades sedan upp av kommersiella och politiska krafter som spelade på den nationella identiteten.

Hoybn41w4kcwjjifunlx

Ny avhandling: Science fiction speglar kulturellt paradigmskifte i Sovjet

Pressmeddelanden   •   2014-09-23 05:01 CEST

Från det rationella till det irrationella. Från en teknologiskt orienterad optimism till konst, religion, filosofi och metafysik. Så kan det kulturella paradigmskiftet i Sovjet i övergången från 1960 till 1970-tal beskrivas. Detta paradigmskifte återspeglades även i science fiction-genren. Det visar en ny avhandling av Henriette Cederlöf, Södertörns högskola och Stockholms universitet.

Ze6iadjvkepexkem4mja

Ny avhandling: Flöjtskeppens besättning levde tillsammans

Pressmeddelanden   •   2014-09-17 06:11 CEST

Skeppsvrak på Östersjöns botten visar hur levnadsförhållandena ombord såg ut för 400 år sedan. Genom unik och omfattande dokumentation av vrak från flöjtskepp har arkeologen Niklas Eriksson på Södertörns högskola kunnat beskriva bland annat de sociala förhållandena ombord.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • eleonor.bjorkman@sh.se
  • 08-608 50 62
  • 070-286 13 32

Om Södertörns högskola

Om högskolan

Södertörns högskola bedriver utbildning och forskning inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknik för 13000 studenter inom 60 program och 250 kurser. Verksamheten är i stor utsträckning mångvetenskaplig och lärarutbildningen har en interkulturell profil. På högskolans campus, beläget i södra Stockholm, arbetar ca 800 anställda, mestadels forskare och lärare. Från 2015 utbildar Södertörns högskola också framtidens poliser.

Adress

  • Södertörns högskola
  • Alfred Nobels allé 7
  • 141 89 Huddinge
  • Vår hemsida

Länkar