Skip to main content

Kick off för forskningsprojektet Seaside

Evenemang

Måndagen den 29/1 anordnas en kick off för forskningsprojektet Seaside på Västerviks museum
29
JAN
Västerviks museum
  -

Seaside - en studie av maritim miljöhistoria i Tjust - är ett samarbetsprojekt mellan Södertörns högskola och Västerviks museum. Seaside syftar till att att urskilja den långsiktiga betydelsen av mänsklig påverkan och naturliga processer  för att fastställa vilka faktorer som resulterar i övergödning och syrefria bottnar i Östersjön. Projektet kommer att undersöka hur människan anpassat sig till miljö- och klimatförändringar och hur hon själv påverkat och förändrat sin närmaste omgivning. På kick-offen finns de deltagande forskarna och samarbetspartnerna på plats för att berätta om projektet.