Skip to main content

Högsta kvalitet på utbildning i engelska vid Södertörns högskola

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2012 12:53 CET

I Högskoleverkets granskning av landets kandidatutbildningar i engelska är Södertörns högskolas utbildning en av tre som får omdömet mycket hög kvalitet. Totalt utvärderades utbildningarna vid tjugo lärosäten.

Högskoleverket (HSV) genomför under 2011-2014 granskningar av alla landets högskole- och universitetsutbildningar. Den 19 december har resultaten gällande kandidatutbildningen i engelska offentliggjorts.

Totalt utvärderades tjugo kandidatutbildningar i engelska. Södertörns högskola får som ett av tre lärosäten omdömet mycket hög kvalitet. De övriga är Högskolan Väst och Luleå tekniska universitet. Sju lärosäten får omdömet bristande kvalitet och tio har hög kvalitet på sin utbildning. Södertörns högskola fick mycket hög måluppfyllelse inom alla fem utvärderade mål.

-  Det här är ett erkännande för det fantastiska arbete som görs inom ämnet engelska på Södertörns högskola. Vi har väldigt duktiga lärare och studenter, säger Anna Maria Jönsson, prefekt vid institutionen för kultur och kommunikation vid Södertörns högskola.

Liz Kella, ämnesansvarig och lektor i engelska vid Södertörns högskola, berättar att studier i engelska, som alla språkutbildningar, är tvärvetenskapliga. Utbildningen har ett starkt inslag av kritiskt tänkande, kritisk kulturteori, språkvetenskap och litteraturvetenskap. Det är denna helhet som utvärderats.

-  Vi arbetar hårt med kvaliteten och ställer höga krav på våra studenter. Det här visar hur fantastiskt duktiga studenterna är, säger Liz Kella.

Mycket goda resultat i utvärderingarna för Södertörns högskola

Under 2012 har Högskoleverket meddelat resultaten gällande ett flertal utbildningar. Magisterutbildningarna i genusvetenskap respektive företagsekonomi vid Södertörns högskola har fått bedömningen mycket hög kvalitet, liksom kandidatutbildningen i engelska.

De utbildningar vid Södertörns högskola som håller hög kvalitet är geografi, nationalekonomi (kandidat och magister), medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, sociologi (kandidat och magister), kandidatutbildningen i företagsekonomi, magisterutbildningen i statsvetenskap, kandidat- och masterutbildningarna i genusvetenskap samt magisterutbildningen i offentlig rätt. Kandidatutbildningen i statsvetenskap, Utveckling och samarbete (UIS) och kandidatutbildningen i offentlig rätt har fått bedömningen bristande kvalitet.

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.