Skip to main content

Humanistdagen på Södertörns högskola sätter humaniora i fokus

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2012 14:45 CEST

Den 12 oktober arrangeras Humanistdagen på Södertörns högskola. Förmiddagens föreläsningar handlar om vad humaniora är, humanioras roll i samhället, humaniorastudier och arbetsmarknaden för humanister. Under eftermiddagen bjuds det på introduktioner till totalt fjorton humanistiska ämnen. Fri entré! www.sh.se/humanistdagen

Välkommen till HumanistdagenSödertörns högskola den 12 oktober! Under förmiddagen ges korta, inspirerande föreläsningar om vad humaniora är, humanioras roll i samhället, humaniorastudier vid Södertörns högskola och arbetsmarknaden för humanister. Under eftermiddagen bjuds det på introduktioner till och smakprov från en mängd humanistiska ämnen. Populärvetenskapliga kortföreläsningar hålls parallellt i två salar.

Program förmiddag
10.00  Välkomstanförande av Moira von Wright, rektor vid Södertörns högskola

10.30  Hur hamnade vi här? Om humanioras betydelse för att förstå vår samtid, Crister Skoglund, lektor i Idéhistoria vid Södertörns högskola

10.50  Projekt Athena. Camilla Kjäll från studentkåren vid Södertörns högskola (SöderS) presenterar det nationella humanioraprojektet

11.15  Vad kan jag bli? Hur kan jag kartlägga min arbetsmarknad? Mia Svanqvist och Maria Moberg, studie- och karriärvägledare vid Södertörns högskola

11.40  Humanist – sträck på dig! Amanda Sjöquist, Saco/DIK

Program eftermiddag - parallella föreläsningar
12.30 
Lokal MB 503: Dan Karlholm, Konstvetenskap: Fotografiets sociala funktion
Lokal MB 505: Charlotta Weigelt, Filosofi: Filosofi – den första vetenskapen

13.00
Lokal MB 503: Heiko Droste, Historia: Varför historia?
Lokal MB 505: Lotte Alsterdal, Centrum för praktisk kunskap: Kunskapens former i arbetsliv och högskola

13.30
Lokal MB 503: Mats Landqvist, Svenska: Fint sätt med språket
Lokal MB 505: Maria Zackariasson, Lärarutbildningen: Du kan inte prata om det här! Lärarstudenters erfarenheter av att undervisa om genus och sexualitet

14.00
Lokal MB 503: Oscar Pripp, Etnologi: Att vara med där det händer
Lokal MB 505: Erik Falk, Engelska: Postkolonial litteratur och marknaden

14.30
Lokal MB 503: Göran Ståhle, Religionsvetenskap: Råder det religiös analfabetism i Sverige? Om religionsjournalistikens roll.
Lokal MB 505: Magnus Rodell, Idéhistoria: "Sverges, ja alla länders störste konung": Monument och politik.

15.00
Lokal MB 503: Claudia Lindén, Litteraturvetenskap: Kanon? Genus, queer och litteratur
Lokal MB 505: Hans Bolin, Arkeologi: Människan bakom tingen

15.30
Lokal MB 503: Michael Forsman, Medie- och kommunikations­vetenskap: Myntets olika sidor. Om medie- och kommunikationsvetenskap
Lokal MB 505: Åsa Arketeg, Estetik: Estetikens födelse

Var? Södertörns högskola, lokalerna MB416 (förmiddag), MB503 och MB505 (eftermiddag), Alfred Nobels allé 1, Flemingsberg

När? Fredagen den 12 oktober klockan 10-16

Fri entré! Välkommen att delta hela eller delar av dagen!

Ytterligare information: www.sh.se/humanistdagen

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen.