Skip to main content

Mignolo vänder världsbilden utifrån ursprungsfolken

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2010 09:12 CEST

Den 4 oktober kl 14-16 föreläser Walter Mignolo på Södertörns högskola. Han menar att vi måste sätta oss in i ursprungsfolkens kunskapssystem för att få en jämlik värld. Om den europeiska världen inte var mer utvecklad än den amerikanska ursprungsbefolkningens, varför utgår då vår historieskrivning bara från de gamla grekerna?

Walter Mignolo är professor i litteratur och romanska språk, kulturantropologi samt latinamerikastudier vid Duke University i USA. Han är en av de ledande forskarna i världen inom postkoloniala studier med inriktning mot Nya Världen och Latinamerika.

Läser omvärlden utifrån aztekernas ruiner
Stefan Jonsson, docent i estetik vid Södertörns högskola, berättar att Walter Mignolo förklarar den amerikanska kontinenten och dess historia utifrån ursprungsbefolkningarnas perspektiv. Den historia vi hittills läst, har skrivits utifrån ett europeiskt sätt att se på världen. Mignolo har satt sig in i ursprungsbefolkningens kunskapssystem såsom kultur, språk och skrift, religion och tidräkning. Därefter har han skrivit om Amerikas skapelse utifrån deras världsbild.

Är Latinamerika på väg i en ny spännande riktning där ursprungsbefolkningarna är med i utformningen av ett nytt samhälle?

Not All Memories Go Back to Greece: Recent Radical Transpormation in ”Historical Consciousness”
Välkommen till en öppen föreläsning med den argentinsk/amerikanske forskaren Walter Mignolo.

Var?  Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg, lokal MB 313 ”Svarta lådan”

När? Måndagen den 4 oktober klockan 14.00 – 16.00

Språk? Engelska

Tid, minne, representation är arrangörer
Walter Mignolo är inbjuden att föreläsa på Södertörns högskola av forskningsprojektet Tid, minne, representation. Han ingår i projektets internationella expertgrupp.

Tid, minne, representation är ett forskningsprogram där 25 forskare tillsammans representerar 14 olika ämnen och alla Sveriges stora lärosäten. Programmet ska ge nya perspektiv på det historiska berättandet och dess förändringar. Både inom vetenskapen och inom samhället i stort ifrågasätts idag formerna för hur historia berättas och hur vi förhåller oss till arv och tradition. Medvetenhet om hur detta påverkar vårt sätt att orientera oss i nuet ökar också. Hur samhällen utvecklas påverkas i oerhört hög grad av hur människor förstår och relaterar till sin historia.

Genom att sammanföra studier av minneskultur och historieberättandets former och medier tänker sig forskningsprogrammet kunna utveckla en större och mer komplex förståelse av dessa tendenser.

Stefan Jonsson deltar i programmet och berättar att den stora projektgruppen träffas 2-3 gånger per termin. Programmet har möjliggjort att en dynamisk miljö skapats med spännande kontaktytor där interna samarbeten kommit igång.

Tid, minne, representation är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Forskningsprogrammet koordineras från Södertörns högskola.

Läs mer på forskningsprogrammets webbplats: http://histcon.se/

Kontakt
Andrus Ers, forskningshandläggare: andrus.ers@sh.se, 08-608 47 10
Eleonor Björkman, informatör Södertörns högskola: 08-608 50 62 eller 070-286 13 32

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.