Skip to main content

Norra Europas enda professur i romska studier tillsätts på Södertörns högskola

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2017 08:11 CET

Kimmo Granqvist har utsetts till professor i romska studier vid Södertörns högskola

Den 1 januari 2017 utnämndes Kimmo Granqvist till professor i romska studier vid Södertörns högskola. Kimmo har 20 års erfarenhet av romska studier och har verkat både vid Helsingfors Universitet och Södertörns högskola.

Kimmo Granqvist har jobbat som forskningsledare vid CBEES, Centre for Baltic and East European Studies, vid Södertörns högskola i två år. Innan dess har Kimmo varit verksam vid Forskningscentralen för de inhemska språken samt Helsingfors Universitet, där han byggde upp två forskningsmiljöer kring romska studier. Han har också en lång meritlista i romsk lingvistik, och har jobbat med utbildning, sysselsättning och social integration av romer. Kimmo disputerade vid Stockholms Universitet, i nygrekiska. Han talar såväl grekiska som ett flertal europeiska språk, däribland ett par romani-dialekter.

– Jag är övertygad att professuren är ett tillfälle för högskolan att lyfta och driva frågor kring romska studier både i Sverige och internationellt, säger Kimmo Granqvist. Viktiga delar i mitt uppdrag kommer att vara utveckling och tvärvetenskapligt samarbete inom Södertörns högskola. Jag vill också bygga upp en forskningsmiljö här på Södertörns högskola för att sedan skapa intresse och engagemang för dessa frågor även ute i samhället i stort.

Södertörns högskola har ett regeringsuppdrag att på sikt kunna erbjuda lärarutbildning i det romska språket Romani čhib, ett av Sveriges fem minoritetsspråk. Ett första steg mot målet är att starta upp språkutbildning. Professuren som nu tillsätts är ett led i arbetet med detta.

– Från CBEES sida är vi glada och stolta över att kunna medverka i denna satsning på romska studier, säger Joakim Ekman, professor i statsvetenskap och föreståndare vid CBEES. Kopplingen till Östersjö- och Östeuropa är också väldigt tydlig i Kimmos nya uppdrag som professor, vilket rimmar väldigt väl med både CBEES och hela Södertörns högskolas inriktning.

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling.

På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.