Skip to main content

Romska lärare skriver historia

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2010 11:43 CEST

Sannolikt är detta första gången i Sveriges historia som en grupp romska lärare har tagit lärarexamen genom att gå ett lärarprogram på högskola eller universitet. Fredagen den 1 oktober utexamineras Mikael Demetri, Angelina Dimiter-Taikon och Kati Dimiter-Taikon från Södertörns högskola.

– Vår kultur handlar om att överleva. Genom vår utbildning bidrar vi till vår fortsatta existens. Det är historiskt, säger Mikael Demetri vars examen riktar sig mot förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år.

Angelina Dimiter-Taikon fortsätter:

– Det är unikt att vi som faktiskt tillhör lägergenerationen på 1960-talet, står här idag med våra examensbevis. Det är stort. Vi har varit med om en lång resa. Vi flyttade från lägren in i hus, började skolan, började arbeta och nu har vi också lyckats genomföra en lärarexamen. Vi känner oss stolta, mer än stolta!

Christina Rodell Olgaç – initiativtagare till uppdragsutbildningen för obehöriga romska lärare – menar att den här utbildningen är mycket viktig för den romska gruppen:

– Romerna har ofta kort skolbakgrund och det är väldigt få som har högre studier. Fortfarande finns det många romska barn som inte går i skolan. Det finns överhuvudtaget väldigt få romer som har en utbildning på universitetsnivå.

– I ett europeiskt perspektiv är det också viktigt eftersom utbildningsfrågan för romer tillhör de stora frågorna just nu. Utbildning är avgörande för en förbättrad situation för denna minoritet.

– Det är helt enkelt viktigt att romerna får tillgång till samma verktyg som övriga medborgare för att ha möjlighet till inflytande i vårt samhälle!

Välkommen till examenshögtiden
Fredagen den 1 oktober bjuder Södertörns högskola in Skolverket, Utbildningsförvaltningen i Stockholms Stad, politiker samt press för att fira de nyutexaminerade lärarna Mikael Demetri, Angelina Dimiter-Taikon och Kati Dimiter-Taikon.

När? Den 1 oktober klockan 16.00

Var? Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Moas båge, plan 6, MA 624

Kontakt
Christina Rodell Olgac: christina.rodell.olgac@sh.se eller 08-608 42 49

Eleonor Björkman, informatör Södertörns högskola: 08-608 50 62 eller 070-286 13 32

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.