Skip to main content

Samtidskänslan nu och då

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 11:25 CET

Hur förhåller det sig med samtidskänslan idag? Domineras vår tid av en viss teknik och en viss styrelseform eller är det andra fenomen kan lyftas fram som tidstypiska? Frågor om samtid och samtidskänsla kommer att diskuteras den 10 december under seminariet "Samtidskänsla nu och då", arrangerat av Samtidshistoriska Institutet vid Södertörns högskola.

Samtidshistoriska institutet, SHI, vid Södertörns högskola bjuder in till seminarium som i relation till Sven-Eric Liedmans bok Samtidskänslan (1965) resonerar kring möjligheten att avgöra samtidens betydelse i nuet och i ett längre historiskt perspektiv.

Under seminariet "Samtidskänslan nu och då" kommer frågor om samtidskänsla diskuteras, men även frågan om vad som ur ett historiskt perspektiv bör betecknas som samtid. Finns det ett svar som vi alla kan enas om eller är detta en generationsfråga? Och slutligen när tog "vår tid" à 1960-tal slut eller pågår den än?

Medverkar gör de välrenommerade samtidsaktörerna Sven-Eric Liedman, Jan Berglin, Gustav Fridolin och Elisabeth Elgán.

- Vi ville ha en tvärvetenskaplig eller kanske snarare en bred uppsättning gäster till seminariet som kunde se på frågan om samtid från olika infallsvinklar, säger Katarina Friberg, post-dok forskare vid SHI på Södertörns högskola, och ansvarig för seminariet.

Idén om ett seminarium med temat "Samtidskänsla" väcktes hos Katarina Friberg när hon läste Sven-Eric Liedmans biografi och kapitlet om hans tidigare utgivna Samtidskänslan (1965). Hon menar att det finns en klar poäng med att fundera över och diskutera samtiden för de som sysslar med samtidshistoria.

- Det har ju betydelse för oss om man tänker sig samtid som en viss period eller som bara ett nu. Det är också intressant med frågan om vad olika generationer betecknar som samtid, säger Katarina Friberg.

Samtidskänslan 1965 och idag

Sven-Eric Liedmans bok Samtidskänslan kom ut 1965, i en tid då debattörer, främst litteraturkritiker, proklamerade samtidens lov. Bara de verk - litterära eller andra konstnärliga skapelser - som gav uttryck för denna samtid uppskattades eller överhuvudtaget omtalades. Det var enkelt sagt atomålderns, teveålderns och demokratins tid och den var ingen annan tid lik. Men hur aktuell är diskussionen om samtid idag?

När? Torsdagen den 10 december, kl. 14.00-16.30
Var? Sal MA 652, Södertörns högskola, Flemingsberg

Medverkande:
Sven-Eric Liedman, professor emeritus idéhistoria och författare.
Jan Berglin, samtidsskildrare, serietecknare och lärare.
Gustav Fridolin, journalist, folkhögskolelärare samt fd riksdagsman för miljöpartiet.
Elisabeth Elgán, docent i historia vid Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola.

Information om SHI och seminariet "Samtidskänslan nu och då": www.sh.se/shi


Kontaktpersoner

Katarina Friberg, katarina.friberg@sh.se, 0470-768135

Mari Gerdin, mari.gerdin@sh.se, 08 -608 42 51

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori och estetik, miljövetenskap och biovetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.